Lối tắt bàn phím là các phím hoặc tổ hợp phím là cách thay thế để thực hiện tác vụ nào đó mà bạn thường thực hiện bằng chuột. Dưới đây là một số phím tắt phổ biến để dẫn hướng bản xem trước cấu phần trực tiếp. 

Lưu ý: 

  • Các phím tắt trong chủ đề này liên quan tới bố cục bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố cục khác có thể không hoàn toàn giống với phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

  • Dấu cộng (+) trong phím tắt có nghĩa là bạn cần nhấn nhiều phím cùng lúc.

  • Dấu phẩy (,) trong phím tắt có nghĩa là bạn cần nhấn nhiều phím theo thứ tự.

Hành động

Windows tắt

Lối tắt của máy Mac

Gắn thẻ và thông báo cho một người

@

@

Mở Menu Khám phá với các tùy chọn cấu phần

/

/

Mở Commanding Surface với các tùy chọn định dạng

Shift + F10

Shift + F10

Thêm nhận xét trong dòng với tên của bạn

// + Phím cách

// + Phím cách

Chèn emoji

Windows phím logo + . (dấu chấm)

^ + ⌘ + Dấu cách

Tiêu đề 1

Ctrl + Alt + 1 (hoặc # + Phím cách)

Option + ⌘ + 1 (hoặc # + Phím cách)

Tiêu đề 2

Ctrl + Alt + 2 (hoặc ## + Phím cách)

Option + ⌘ + 2 (hoặc ## + Phím cách)

Tiêu đề 3

Ctrl + Alt + 3 (hoặc ### + Phím cách)

Option + ⌘ + 3 (hoặc ### + Phím cách)

Tạo một Danh sách có dấu đầu dòng

Ctrl + . (dấu chấm)

⌘ + . (dấu chấm)

Tạo danh sách kiểm tra, hoàn thành khoản mục hoặc loại bỏ danh sách kiểm tra

Ctrl + 1

⌘ + 1

Chèn siêu kết nối

Ctrl + K

⌘ + K

Xóa lùi (từ)

Ctrl + Backspace

⌘ + Delete

Xóa bỏ chuyển tiếp (word)

Ctrl + Delete

Option + Delete

Thêm nhận xét trong dòng với tên của bạn

/* + Phím cách

/* + Phím cách

Thêm nhận xét trong dòng với tên của bạn

* + Phím cách

Đặt LTR bố trí (trái sang phải)

Ctrl + Shift + Alt + L

Đặt RTL bố trí (phải sang trái)

Ctrl + Shift + Alt + R

Tăng kích cỡ ảnh

Ctrl + Shift + >

⌘ + Shift + >

Giảm kích cỡ ảnh

Ctrl + Shift + <

⌘ + Shift + <

Chèn hàng (chỉ áp dụng cho bảng khi ở ô cuối cùng)

Tab 

Tab

Di chuyển IP sang trái một từ

Ctrl + Mũi tên Trái

Option + Mũi tên Trái

Di chuyển IP sang phải một từ

Ctrl + Mũi tên Phải

Tùy chọn + Mũi tên Phải

Di chuyển IP lên trên theo đoạn văn

Ctrl + Mũi tên Lên

⌘ + Mũi tên Trái

Di chuyển IP xuống dưới theo đoạn văn

Ctrl + Mũi tên Xuống

⌘ + Mũi tên Phải

Di chuyển IP đến đầu dòng

Phím Home

Hàm + Mũi tên Lên

Di chuyển IP đến cuối dòng

Phím End (Cuối)

Hàm + Mũi tên Xuống

Tăng thụt lề

Tab 

Tab

Tăng thụt lề

Shift + Alt + Mũi tên Trái

Giảm thụt lề

Shift + Tab

Shift + Tab

Giảm thụt lề

Shift + Alt + Mũi tên Phải

Tạo danh sách dấu đầu dòng

Ctrl + - + . (dấu chấm)

⌘ + - + . (dấu chấm)

Tạo danh sách kiểm tra, đánh dấu một mục hoặc loại bỏ danh sách kiểm tra

Ctrl + - + 1

Tạo danh sách kiểm tra không được chọn

[ ] + Phím cách

[ ] + Phím cách

Tạo danh sách kiểm tra không được chọn

[ + Phím cách + ] + Phím cách

[ + Phím cách + ] + Phím cách

Tạo danh sách kiểm tra đã chọn

[ + x + ] + Phím cách

[ + x + ] + Phím cách

Tạo danh sách kiểm tra đã chọn

[ + X + ] + Phím cách

[ + X + ] + Phím cách

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×