Để chèn phương trình bằng bàn phím, nhấn ALT+=, rồi nhập phương trình.

Bạn có thể chèn ký hiệu phương trình bên ngoài vùng toán học bằng cách dùng Tự sửa Toán học. Để biết thêm thông tin, hãy xem hộp kiểmDùng quy tắc Tự sửa Toán học bên ngoài vùng toán học.

Bạn cũng có thể tạo phương trình toán học bằng bàn phím bằng cách sử dụng kết hợp các từ khóa và mã tự sửa toán học. Người mới sử Word for Microsoft 365 ký là khả năng nhập toán học bằng cú pháp LaTeX; chi tiết được mô tả dưới đây.

Định dạng tuyến tính là một biểu diễn toán học trên một dòng trong tài liệu. Có hai định dạng tuyến tính cho toán học mà Word hỗ trợ:

 • Toán học Unicode

 • Toán học LaTeX

Tùy theo định dạng nhập được ưa thích của mình, bạn có thể tạo phương trình ở Word ở một trong hai định dạng UnicodeMath hoặc LaTeX bằng cách chọn định dạng từ tab Phương trình. 

Định dạng phương trình

Lưu ý: Tất cả các ứng Office khác chỉ hỗ trợ định dạng tuyến tính UnicodeMath.

Để tạo phân số bằng cách dùng các định dạng khác nhau này với chỉ số dưới,

 • Nhập phương trình của bạn bằng Alt + = trên bàn phím.

 • Chọn Chuyển đổi và chọn chuyên nghiệp để xây dựng các phân số được nhập của bạn sang biểu mẫu Chuyên nghiệp của họ thành chỉ số dưới hoặc sử dụng Ctrl + =. Tương tự, bạn có thể chuyển đổi phương trình trở lại định dạng tuyến tính bằng Ctrl + Shift + =. 

  Chuyển đổi định dạng phương trình

Ví dụ

Tạo Phân số trong Tuyến tính

Lưu ý: Chuyển đổi định dạng phương trình định dạng chuyên nghiệp thành định dạng nguồn của nó, thay đổi công cụ chuyển đổi để xây dựng định dạng tuyến tính bằng cách chọn tùy chọn mong muốn từ menu Chuyển đổi.

UnicodeMath giống với ký hiệu toán học thực sự nhiều nhất so với tất cả các định dạng tuyến tính toán học, và nó là định dạng tuyến tính ngắn gọn nhất, mặc dù một số có thể thích chỉnh sửa trong nhập liệu LaTeX qua UnicodeMath vì được sử dụng rộng rãi trong acadcad. 

Bạn có thể nhập nhanh hầu hết các phương trình trong UnicodeMath bằng cách dùng mã Tự sửa Toán học. Ví dụ, để sắp xếp hợp lý mảng phương trình, bạn có thể dùng @ và & như sau:

\eqarray(x+1&=2@1+2+3+y&=z@3/x&=6)<space>

được giải quyết thành:

Phương trình

Sau đây là một số ví dụ khác:

Ví dụ

Định dạng UnicodeMath

Định dạng dựng sẵn

Véc-tơ

(abc)\vec<space><space>

Vectơ

(abc)\hat<space><space>

Vectơ

Công thức viền khung

\rect(a/b)<space>

Công thức viền khung

Dấu ngoặc đơn

(a+b/c)<space>

Phương trình có dấu ngoặc đơn

{a+b/c}<space>

Phương trình có dấu ngoặc đơn

Dấu ngoặc đơn cùng với dấu phân tách

{a/b\vbar<space>x+y\vbar<space>}<space>

Phương trình có dấu ngoặc đơn và dấu phân tách

Phân số

a/(b+c)<space>

Phân số

Chỉ số phụ trên dưới bên trái

_a^b<space>x<space>

LeftSubSup

Giới hạn

lim_(n->\infty)<space>n

Giới hạn

Ma trận

(\matrix(a&b@&c&d))<space>

Ma trận và mảng phương trình

N ngôi

\iint_(a=0)^\infty<space><space>a

N ngôi

Thanh trên/dưới

\overbar(abc)<space>

Gạch trên

\overbrace(a+b)<space>

Ngoặc trên

Căn số

\sqrt(5&a^2)<space>

Căn số

Lưu ý: Khi có hai dấu cách liên tiếp nhau theo sau một ví dụ, dấu cách đầu tiên sẽ xử lý thành văn bản được nhập vào phương trình còn dấu cách thứ hai dựng phương trình.

Microsoft Office dùng định dạng tuyến tính được mô tả trong Ghi chú Kỹ thuật Unicode 28 để dựng và hiển thị biểu thức toán học. Để biết thêm thông tin, trong đó có thông tin về cách thức nhập và dựng phương trình một cách nhanh chóng, hãy xem Mã hóa Văn bản Unicode Gần như thuần của Toán học.

Tính năng sửa phương trình LaTeX hỗ trợ hầu hết các từ khóa toán học LaTeX phổ biến. Để tạo phương trình ma trận 3x3 trong định dạng LaTeX, hãy nhập các thông tin sau vào một vùng toán học:

A=\{\matrix{a&b&c\\d&e&f\\g&h&j}\}

Phương trình này sẽ được xây dựng thành phương trình chuyên nghiệp sau đây:

Ví dụ về chỉnh sửa Latex

Dưới đây là một số ví dụ khác về biểu thức LaTeX có thể được dựng sẵn thành định dạng chuyên nghiệp.

Bảng hiển thị các ví dụ về Phương trình LaTeX

Hầu hết các biểu thức LaTeX được hỗ trợ trong tính năng mới này đối với Word; danh sách ngoại lệ được cung cấp bên dưới cho từ khóa LaTeX hiện không được hỗ trợ.

Bảng hiển thị định dạng phương trình LaTeX không được hỗ trợ

Một số biểu thức LaTeX có cú pháp hơi khác so với dự kiến.

Ví dụ: các ma trận LaTeX thường được tạo bằng cú pháp sau đây: 

\begin{matrix} a & \\ c & d \end{matrix}

Tuy nhiên, các từ khóa \begin{} và \end{} không được hỗ trợ trong Word, vì vậy, dữ liệu nhập ma trận LaTeX chỉ cần \matrix{} và sẽ có dạng như sau:

\matrix{a & b \\ c & d}

Office có tính năng Tự sửa Toán học mà có thể được dùng để làm cho định dạng UnicodeMath đơn giản hơn bằng cách tự động nhận diện biểu thức và ký hiệu khi chúng được nhập vào và chuyển đổi chúng thành định dạng chuyên nghiệp khi phương trình được tạo ra. Bạn có thể bật hoặc tắt thiết đặt này bằng cách chọn hộp phù hợp trong hộp thoại Tùy chọn Phương trình. 

Hộp thoại Tùy chọn Phương trình

Nhập một trong các mã sau có số hạng phân tách theo sau. Ví dụ, sau khi bạn nhập mã, hãy nhập dấu phân tách hoặc nhấn PHÍM CÁCH hay phím ENTER.

Để đảm bảo ký hiệu Tự sửa Toán học xuất hiện trong tài liệu giống như trong hộp thoại Tự sửa, trên tab Trang đầu, trong nhóm Phông, hãy chọn Toán Cambria.

Quan trọng: Mã viết bằng chữ hoa và mã viết bằng chữ thường là khác nhau.

Để có

Kiểu

Ký hiệu toán học

Ký hiệu toán học

\above

Ký hiệu toán học

\aleph

Ký hiệu toán học

\alpha

Ký hiệu toán học

\Alpha

Ký hiệu toán học

\amalg

Ký hiệu toán học

\angle

Ký hiệu toán học

\approx

Ký hiệu toán học

\asmash

Ký hiệu toán học

\ast

Ký hiệu toán học

\asymp

Ký hiệu toán học

\atop

Ký hiệu toán học

\bar

Ký hiệu toán học

\Bar

Ký hiệu toán học

\begin

Ký hiệu toán học

\below

Ký hiệu toán học

\bet

Ký hiệu toán học

\beta

Ký hiệu toán học

\Beta

Ký hiệu toán học

\bot

Ký hiệu toán học

\bowtie

Ký hiệu toán học

\box

Ký hiệu toán học

\bra

Ký hiệu toán học

\breve

Ký hiệu toán học

\bullet

Ký hiệu toán học

\cap

Ký hiệu toán học

\cbrt

Ký hiệu toán học

\cdot

Ký hiệu toán học

\cdots

Ký hiệu toán học

\check

Ký hiệu toán học

\chi

Ký hiệu toán học

\Chi

Ký hiệu toán học

\circ

Ký hiệu toán học

\close

Ký hiệu toán học

\clubsuit

Ký hiệu toán học

\coint

Ký hiệu toán học

\cong

Ký hiệu toán học

\cup

Ký hiệu toán học

\dalet

Ký hiệu toán học

\dashv

Ký hiệu toán học

\dd

Ký hiệu toán học

\Dd

Ký hiệu toán học

\ddddot

Ký hiệu toán học

\dddot

Ký hiệu toán học

\ddot

Ký hiệu toán học

\ddots

Ký hiệu toán học

\degree

Ký hiệu toán học

\delta

Ký hiệu toán học

\Delta

Ký hiệu toán học

\diamond

Ký hiệu toán học

\diamondsuit

Ký hiệu toán học

\div

Ký hiệu toán học

\dot

Ký hiệu toán học

\doteq

Ký hiệu toán học

\dots

Ký hiệu toán học

\downarrow

Ký hiệu toán học

\Downarrow

Ký hiệu toán học

\dsmash

Ký hiệu toán học

\ee

Ký hiệu toán học

\ell

Ký hiệu toán học

\emptyset

Ký hiệu toán học

\end

Ký hiệu toán học

\epsilon

Ký hiệu toán học

\Epsilon

Ký hiệu toán học

\eqarray

Ký hiệu toán học

\equiv

Ký hiệu toán học

\eta

Ký hiệu toán học

\Eta

Ký hiệu toán học

\exists

Ký hiệu toán học

\forall

Ký hiệu toán học

\funcapply

Ký hiệu toán học

\gamma

Ký hiệu toán học

\Gamma

Ký hiệu toán học

\ge

Ký hiệu toán học

\geq

Ký hiệu toán học

\gets

Ký hiệu toán học

\gg

Ký hiệu toán học

\gimel

Ký hiệu toán học

\hat

Ký hiệu toán học

\hbar

Ký hiệu toán học

\heartsuit

Ký hiệu toán học

\hookleftarrow

Ký hiệu toán học

\hookrightarrow

Ký hiệu toán học

\hphantom

Ký hiệu toán học

\hvec

Ký hiệu toán học

\ii

Ký hiệu toán học

\iiint

Ký hiệu toán học

\iint

Ký hiệu toán học

\Im

Ký hiệu toán học

\in

Ký hiệu toán học

\inc

Ký hiệu toán học

\infty

Ký hiệu toán học

\int

Ký hiệu toán học

\iota

Ký hiệu toán học

\Iota

Ký hiệu toán học

\jj

Ký hiệu toán học

\kappa

Ký hiệu toán học

\Kappa

Ký hiệu toán học

\ket

Ký hiệu toán học

\lambda

Ký hiệu toán học

\Lambda

Ký hiệu toán học

\langle

Ký hiệu toán học

\lbrace

Ký hiệu toán học

\lbrack

Ký hiệu toán học

\lceil

Ký hiệu toán học

\ldivide

Ký hiệu toán học

\ldots

Ký hiệu toán học

\le

Ký hiệu toán học

\leftarrow

Ký hiệu toán học

\Leftarrow

Ký hiệu toán học

\leftharpoondown

Ký hiệu toán học

\leftharpoonup

Ký hiệu toán học

\leftrightarrow

Ký hiệu toán học

\Leftrightarrow

Ký hiệu toán học

\leq

Ký hiệu toán học

\lfloor

Ký hiệu toán học

\ll

Ký hiệu toán học

\mapsto

Ký hiệu toán học

\matrix

Ký hiệu toán học

\mid

Ký hiệu toán học

\models

Ký hiệu toán học

\mp

Ký hiệu toán học

\mu

Ký hiệu toán học

\Mu

Ký hiệu toán học

\nabla

Ký hiệu toán học

\naryand

Ký hiệu toán học

\ne

Ký hiệu toán học

\nearrow

Ký hiệu toán học

\neq

Ký hiệu toán học

\ni

Ký hiệu toán học

\norm

Ký hiệu toán học

\nu

Ký hiệu toán học

\Nu

Ký hiệu toán học

\nwarrow

Ký hiệu toán học

\o

Ký hiệu toán học

\O

Ký hiệu toán học

\odot

Ký hiệu toán học

\oiiint

Ký hiệu toán học

\oiint

Ký hiệu toán học

\oint

Ký hiệu toán học

\omega

Ký hiệu toán học

\Omega

Ký hiệu toán học

\ominus

Ký hiệu toán học

\open

Ký hiệu toán học

\oplus

Ký hiệu toán học

\otimes

Ký hiệu toán học

\over

Ký hiệu toán học

\overbar

Ký hiệu toán học

\overbrace

Ký hiệu toán học

\overparen

Ký hiệu toán học

\parallel

Ký hiệu toán học

\partial

Ký hiệu toán học

\phantom

Ký hiệu toán học

\phi

Ký hiệu toán học

\Phi

Ký hiệu toán học

\pi

Ký hiệu toán học

\Pi

Ký hiệu toán học

\pm

Ký hiệu toán học

\pppprime

Ký hiệu toán học

\ppprime

Ký hiệu toán học

\pprime

Ký hiệu toán học

\prec

Ký hiệu toán học

\preceq

Ký hiệu toán học

\prime

Ký hiệu toán học

\prod

Ký hiệu toán học

\propto

Ký hiệu toán học

\psi

Ký hiệu toán học

\Psi

Ký hiệu toán học

\qdrt

Ký hiệu toán học

\quadratic

Ký hiệu toán học

\rangle

Ký hiệu toán học

\ratio

Ký hiệu toán học

\rbrace

Ký hiệu toán học

\rbrack

Ký hiệu toán học

\rceil

Ký hiệu toán học

\rddots

Ký hiệu toán học

\Re

Ký hiệu toán học

\rect

Ký hiệu toán học

\rfloor

Ký hiệu toán học

\rho

Ký hiệu toán học

\Rho

Ký hiệu toán học

\rightarrow

Ký hiệu toán học

\Rightarrow

Ký hiệu toán học

\rightharpoondown

Ký hiệu toán học

\rightharpoonup

Ký hiệu toán học

\sdivide

Ký hiệu toán học

\searrow

Ký hiệu toán học

\setminus

Ký hiệu toán học

\sigma

Ký hiệu toán học

\Sigma

Ký hiệu toán học

\sim

Ký hiệu toán học

\simeq

Ký hiệu toán học

\slashedfrac

Ký hiệu toán học

\smash

Ký hiệu toán học

\spadesuit

Ký hiệu toán học

\sqcap

Ký hiệu toán học

\sqcup

Ký hiệu toán học

\sqrt

Ký hiệu toán học

\sqsubseteq

Ký hiệu toán học

\sqsuperseteq

Ký hiệu toán học

\star

Ký hiệu toán học

\subset

Ký hiệu toán học

\subseteq

Ký hiệu toán học

\succ

Ký hiệu toán học

\succeq

Ký hiệu toán học

\sum

Ký hiệu toán học

\superset

Ký hiệu toán học

\superseteq

Ký hiệu toán học

\swarrow

Ký hiệu toán học

\tau

Ký hiệu toán học

\Tau

Ký hiệu toán học

\theta

Ký hiệu toán học

\Theta

Ký hiệu toán học

\times

Ký hiệu toán học

\to

Ký hiệu toán học

\top

Ký hiệu toán học

\tvec

Ký hiệu toán học

\ubar

Ký hiệu toán học

\Ubar

Ký hiệu toán học

\underbar

Ký hiệu toán học

\underbrace

Ký hiệu toán học

\underparen

Ký hiệu toán học

\uparrow

Ký hiệu toán học

\Uparrow

Ký hiệu toán học

\updownarrow

Ký hiệu toán học

\Updownarrow

Ký hiệu toán học

\uplus

Ký hiệu toán học

\upsilon

Ký hiệu toán học

\Upsilon

Ký hiệu toán học

\varepsilon

Ký hiệu toán học

\varphi

Ký hiệu toán học

\varpi

Ký hiệu toán học

\varrho

Ký hiệu toán học

\varsigma

Ký hiệu toán học

\vartheta

Ký hiệu toán học

\vbar

Ký hiệu toán học

\vdash

Ký hiệu toán học

\vdots

Ký hiệu toán học

\vec

Ký hiệu toán học

\vee

Ký hiệu toán học

\vert

Ký hiệu toán học

\Vert

Ký hiệu toán học

\vphantom

Ký hiệu toán học

\wedge

Ký hiệu toán học

\wp

Ký hiệu toán học

\wr

Ký hiệu toán học

\xi

Ký hiệu toán học

\Xi

Ký hiệu toán học

\zeta

Ký hiệu toán học

\Zeta

(dấu cách có chiều rộng bằng ký tự số 0)

\zwsp

Ký hiệu toán học

-+

Ký hiệu toán học

+-

Ký hiệu toán học

<-

Ký hiệu toán học

<=

Ký hiệu toán học

->

Ký hiệu toán học

>=

Lưu ý: Để biết thông tin về cách chèn ký hiệu không có trong biểu đồ ở trên, hãy xem mục Chèn dấu kiểm hoặc ký hiệu khác.

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn.

  (Trong Word 2007, bấm vào nút Microsoft Office , Ảnh nút, rồi bấm vào Tùy chọn Word.)

 2. Bấm Soát lỗi rồi bấm Tùy chọn Tự sửa.

 3. Bấm tab Tự sửa Toán học.

 4. Chọn hộp kiểm Sử dụng các quy tắc Tự sửa Toán học bên ngoài vùng toán học.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×