Phụ lục về quyền riêng tư đối với Microsoft Lync 2013 cho Windows Phone

Cập nhật lần cuối: Tháng 12 năm 2013

Nội dung

Bổ sung về quyền riêng tư đối với Microsoft Lync 2013 cho Windows Phone

Ủy quyền Cuộc gọi (Chuyển tiếp Cuộc gọi/Đổ chuông Đồng thời)

Ghi nhật ký Phía Máy khách

Thẻ Liên hệ

Lịch sử Hội thoại

Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng (CEIP)

Chia sẻ Máy tính và Ứng dụng

Dịch vụ Khẩn cấp

Chia sẻ Vị trí

Ảnh Cá nhân

Cộng tác trên PowerPoint

Thông tin Hiện diện và Liên hệ

Chế độ Bảo mật

Thông báo Đẩy

Gửi Dưới dạng Email

Lưu Nhật ký

Báo cáo Lỗi Đăng nhập

Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất

Cải thiện Chất lượng Thoại

Bổ sung về quyền riêng tư đối với Microsoft Lync 2013 cho Windows Phone

Trang này là bổ sung của Điều khoản về Quyền riêng tư đối với các Sản phẩm Microsoft Lync 2013. Để hiểu việc thu thập dữ liệu và áp dụng thực tiễn liên quan tới một sản phẩm hay dịch vụ Microsoft Lync cụ thể, bạn nên đọc cả Điều khoản Quyền riêng tư cho các sản phẩm Microsoft Lync và bản bổ sung này.

Bổ sung về quyền riêng tư này đề cập đến việc triển khai và sử dụng Microsoft Lync 2013 cho Windows Phone trên các thiết bị di động của công ty bạn. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm truyền thông Microsoft Lync Server dưới dạng dịch vụ (nói cách khác, nếu một bên thứ ba [ví dụ, Microsoft] đang lưu trữ máy chủ mà phần mềm chạy trên đó), thông tin sẽ được truyền tới bên thứ ba đó. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng dữ liệu được truyền từ công ty bạn tới bên thứ ba đó, hãy kiểm tra với người quản trị doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Đầu Trang

Ủy quyền Cuộc gọi (Chuyển tiếp Cuộc gọi/Đổ chuông Đồng thời)

Tác dụng của Tính năng này: Ủy quyền cuộc gọi cho phép người dùng gán một hoặc nhiều đại diện có thể thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi, thiết lập và gia nhập Cuộc họp Lync thay mặt bạn. Người dùng cũng có thể chọn tự động chuyển tiếp cuộc gọi đến hộp thư thoại, số điện thoại khác hoặc đại diện khác, hoặc đồng thời gọi cả số chính và số thay thế chẳng hạn như một thiết bị di động, đại diện hoặc nhóm cuộc gọi.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi chỉ định đại diện, người dùng phải cung cấp thông tin liên hệ của đại diện trong quá trình cấu hình. Người dùng được thiết lập là đại diện sẽ nhận được thông báo rằng ai đó trong tổ chức của họ đã chỉ định họ làm đại diện. Khi (các) đại diện trả lời cuộc gọi thay mặt cho người đã phân công họ làm đại diện, người đó sẽ nhận được thông báo qua email về sự kiện này. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Lync sử dụng thông tin liên hệ của đại diện để cho phép họ thực hiện hay trả lời cuộc gọi, lên lịch hay gia nhập cuộc họp thay mặt người mà họ đại diện.

Lựa chọn/Kiểm soát: Theo mặc định, ủy quyền cuộc gọi ở chế độ tắt và có thể được bật hoặc tắt như sau:

 1. Trong Lync dành cho Windows Phone, trên dạng xem Thông tin của Tôi, hãy gõ nhẹ vào Chuyển tiếp Cuộc gọi.

 2. Từ menu thả xuống, hãy chọn Đổ chuông Đồng thời hoặc Chuyển tiếp Cuộc gọi Tới.

 3. Gõ nhẹ vào Đại diện từ danh sách tùy chọn.

Lưu ý: Chỉ những đại diện được xác định trước đó mới sẵn dùng trên thiết bị di động. Cần cấu hình đại diện từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Ghi nhật ký Phía máy khách

Tác dụng của Tính năng này: Đăng nhập phía máy khách cho phép bạn ghi nhật ký Lync cho thông tin sử dụng Windows Phone. Thông tin này có thể được sử dụng để khắc phục các sự cố mà bạn có thể gặp phải với Lync cho Windows Phone.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi bật ghi nhật ký phía máy khách, các thông tin của bạn như ID thiết bị, biệt danh người dùng và tên miền, dữ liệu hiện diện, lịch sử đăng nhập, danh sách Liên hệ và dữ liệu cấu hình máy khách sẽ được lưu trữ cục bộ trên thiết bị của bạn. Nội dung các cuộc hội thoại Lync của bạn không được lưu trữ. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin được thu thập trong nhật ký phía máy khách có thể được hỗ trợ khách hàng công ty bạn dùng, hoặc có thể được gửi đến Microsoft để giúp khắc phục sự cố (hãy xem phần Gửi Nhật ký).

Lựa chọn/Kiểm soát: Theo mặc định, ghi nhật ký phía máy khách ở chế độ tắt và có thể được bật hoặc tắt như sau:

 1. Trong Lync dành cho Windows Phone, trên dạng xem Thông tin của Tôi, hãy gõ nhẹ vào Thiết đặt.

 2. Gõ nhẹ vào Ghi nhật ký từ danh sách tùy chọn.

 3. Trên trang tùy chọn Ghi nhật ký, trượt Bật Ghi nhật ký để chuyển sang Bật.

Đầu Trang

Thẻ Liên hệ

Tác dụng của Tính năng này: Thẻ liên hệ hiển thị liên hệ, trạng thái hiện diện và thông tin vị trí của bạn và những người trong doanh nghiệp của bạn. Thẻ liên hệ cũng cung cấp một bước để giao tiếp bằng cách sử dụng nhắn tin tức thời, email hoặc điện thoại.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin thẻ liên hệ được thu thập từ một số vị trí. Các thông tin tĩnh như tên, số văn phòng, tòa nhà được thu thập từ danh bạ của công ty (chẳng hạn như Dịch vụ Tên miền Active Directory). Các thông tin động như thông tin lịch rảnh/bận được truy xuất từ Microsoft Exchange Server và thông tin vị trí được truy xuất theo nhiều cách (xem phần Địa điểm). Số điện thoại có thể được truy xuất từ thư mục công ty hoặc được người dùng nhập thủ công. Thông tin hiện diện được Lync quản lý bằng cách sử dụng lịch Outlook (nếu người dùng bật thông tin này) hoặc được người dùng nhập thủ công. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin thẻ liên hệ được Lync Server chia sẻ với người khác trong tổ chức của bạn.

Lựa chọn/Kiểm soát: Các liên hệ được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Lịch sử Hội thoại

Tác dụng của Tính năng này: Lịch sử Hội thoại lưu trữ an toàn các cuộc hội thoại bằng tin nhắn tức thời trong thiết bị của bạn.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Lịch sử Hội thoại lưu trữ cục bộ nội dung các cuộc hội thoại bằng tin nhắn tức thời của bạn và thống kê hội thoại như ngày tháng, thời gian, thời lượng và chi tiết người gọi trên thiết bị của bạn. Lịch sử hội thoại tin nhắn tức thời được tạo bởi Lync cho Windows Phone không được lưu trữ trong thư mục Lịch sử Hội thoại Outlook của bạn. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Lync hiển thị thông tin này trên tab Trò chuyện trong giao diện người dùng chính, cho phép họ xem và tiếp tục các cuộc hội thoại trước đó.

Lựa chọn/Kiểm soát: Lịch sử Hội thoại được bật và tắt bởi người quản trị doanh nghiệp.

Có thể xóa lịch sử hội thoại như sau:

 1. Từ danh sách hội thoại, bấm và giữ hội thoại mà bạn muốn xóa

 2. Bấm xóa hội thoại trong menu ngữ cảnh.

Đầu Trang

Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng (CEIP)

Tác dụng của Tính năng này: Nếu bạn chọn tham gia, Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng (CEIP) sẽ thu thập thông tin cơ bản về cách bạn sử dụng chương trình, máy tính hay thiết bị của bạn và các thiết bị kết nối. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách thiết đặt và hoạt động của từng thiết bị. Những báo cáo này được gửi tới Microsoft nhằm giúp cải thiện các tính năng mà các khách hàng của chúng tôi thường xuyên sử dụng nhất, đồng thời xây dựng các giải pháp cho các vấn đề chung. CEIP cũng thu thập loại và số lượng lỗi bạn gặp phải, hiệu suất phần mềm và phần cứng cũng như tốc độ dịch vụ. Microsoft không thu thập thông tin về tên, địa chỉ của bạn hay thông tin liên hệ khác.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin CEIP được tự động gửi tới Microsoft khi bật tính năng này. Để biết thêm thông tin về Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi bởi CEIP, hãy xem Điều khoản về Quyền riêng tư đối với Chương trình Cải thiện Trải nghiệm Khách hàng của Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Microsoft sử dụng thông tin này để cải thiện chất lượng, độ tin cậy và hiệu suất của phần mềm và các dịch vụ của Microsoft.

Lựa chọn/Điều khiển: CEIP được tắt theo mặc định. Người quản trị doanh nghiệp có thể bật hay tắt ứng dụng CEIP dành cho tổ chức của mình. Nếu người quản trị doanh nghiệp không cấu hình CEIP cho tổ chức của mình, người dùng sẽ được tạo điều kiện đăng nhập trong quá trình cài đặt ban đầu. Nếu người quản trị doanh nghiệp không tắt quyền kiểm soát CEIP, người dùng có thể thay đổi lựa chọn CEIP của mình vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách sử dụng các bước sau đây:

 1. Trong Lync dành cho Windows Phone, đi tới Thiết đặt.

 2. Chọn Giúp chúng tôi cải thiện Lync.

 3. Bật hoặc tắt thiết đặt từ trang Giúp chúng tôi cải thiện Lync, trượt để chuyển sang Bật hoặc Tắt.

Lưu ý: Nếu người quản trị thay đổi thiết đặt để bật hay tắt CEIP trong khi người dùng đang sử dụng Lync, thì thiết đặt mới sẽ chỉ có hiệu lực sau khi người dùng thoát khỏi Lync và đăng nhập lại.

Đầu Trang

Chia sẻ Máy tính và Ứng dụng

Tác dụng của Tính năng Này: Chia sẻ Máy tính và Ứng dụng cho phép người dùng cộng tác qua trò chuyện video trong khi vừa chia sẻ máy tính hoặc ứng dụng được chọn của họ với mọi người trong cuộc họp. Điều này cho phép họ chia sẻ và chỉnh sửa các tệp khi họ ở trong cùng phòng với tư cách là đồng nghiệp của nhau. Người dùng cũng có thể chuyển tải bản trình bày Microsoft PowerPoint (xem phần Cộng tác PowerPoint) và cộng tác với người khác trên một bảng trắng ảo, đây là một trang trắng dành cho các ghi chú và bản vẽ mà mọi người có thể dùng cùng nhau trong cuộc họp. Khi người dùng chia sẻ màn hình nền hoặc ứng dụng của họ từ đầu, thì họ là người duy nhất có quyền điều khiển. Nếu người dùng chọn, họ có thể cho phép người dùng khác điều khiển máy tính hoặc ứng dụng được chia sẻ của họ, dẫn hướng và thực hiện thay đổi bằng chuột và bàn phím riêng của họ.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu việc chia sẻ được bắt đầu từ một người dự cuộc họp, người dùng Windows Phone có thể thấy máy tính hoặc ứng dụng được chia sẻ trên màn hình của họ. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Dùng Thông tin: Thông tin chia sẻ được dùng bởi người dự cuộc họp để cộng tác qua video.

Lựa chọn/Điều khiển: Người dùng Lync cho Windows Phone chỉ có thể xem máy tính hoặc ứng dụng được chia sẻ bởi người dự cuộc họp khác. Họ không thể điều khiển hoặc tương tác với máy tính hoặc ứng dụng được chia sẻ, họ cũng không thể chia sẻ màn hình hoặc các ứng dụng đang chạy trên Windows Phone với những người dự họp khác.

Đầu Trang

Dịch vụ Khẩn cấp

Quan trọng: Chúng tôi khuyên bạn KHÔNG dùng Lync cho Windows Phone để liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp, chẳng hạn như 911 tại Hoa Kỳ. Lync cho Windows Phone KHÔNG có khả năng xác định vị trí vật lý thực tế, do đó, nếu bạn sử dụng Lync cho Windows Phone để liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp, họ sẽ không thể xác định vị trí của bạn. Để liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp từ thiết bị của bạn, hãy đóng Lync cho Windows Phone và sử dụng bàn phím số.

Đầu Trang

Chia sẻ Vị trí

Tác dụng của Tính năng này: Chia sẻ Vị trí chia sẻ múi giờ của bạn với người khác bằng việc sử dụng chức năng hiện diện của thẻ liên hệ khi bật Chế độ Quyền riêng tư (xem phần Chế độ Quyền riêng tư).

Quan trọng: Vị trí vật lý thực tế của bạn không thể được xác định bởi Lync cho Windows Phone. KHÔNG dùng Lync cho Windows Phone để gọi nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp, chẳng hạn như 911. Hãy dùng bàn phím số của thiết bị.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Múi giờ của bạn được truy xuất từ hệ điều hành của thiết bị di động và chia sẻ với các liên hệ Lync của bạn. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Chia sẻ Vị trí hiển thị vị trí của bạn tới liên hệ và những người thuộc tổ chức trong thẻ liên hệ. Hãy lưu ý rằng không có thông tin khác như vị trí địa lý, địa chỉ được định dạng hoặc địa chỉ dân sự được chia sẻ qua sự hiện diện.

Lựa chọn/Kiểm soát: Chia sẻ Vị trí được bật bởi người quản trị doanh nghiệp và có thể được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Ảnh Cá nhân

Tác dụng của Tính năng này: Ảnh cá nhân hiển thị hình ảnh tới liên hệ và những người trong tổ chức của thẻ liên hệ.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Ảnh cá nhân của bạn có thể được tải lên bởi người quản trị tổ chức hoặc chính bạn (nếu được phép) và lưu trữ trong thư mục của tổ chức (chẳng hạn như Dịch vụ Tên miền Thư mục Hoạt động). Ảnh cá nhân của bạn được Lync truy xuất để chia sẻ với các liên hệ và người dùng khác trong tổ chức của bạn. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Ảnh cá nhân được dùng để tùy chỉnh các trải nghiệm và chia sẻ ảnh của bạn với mọi người.

Lựa chọn/Kiểm soát: Thiết đặt ảnh cá nhân được quản lý bởi máy khách Lync.

Đầu Trang

Cộng tác trên PowerPoint

Tác dụng của Tính năng Này: Cộng tác trên PowerPoint cho phép người dùng hiện, xem và chú giải cho bản trình bày PowerPoint trong cuộc họp hoặc hội thoại trực tuyến.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu bản trình bày PowerPoint được chia sẻ bởi một người dự cuộc họp khác, người dùng Lync cho Windows Phone có thể xem bản trình bày trên thiết bị của mình. Họ sẽ không thể điều khiển hoặc tương tác với bản trình bày. Không có thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Dùng Thông tin: Thông tin chia sẻ được dùng bởi người dự cuộc họp để cộng tác qua video.

Lựa chọn/Điều khiển: Người dùng Windows Phone chỉ có thể xem bản trình bày PowerPoint đang được một người dự cuộc họp khác chia sẻ. Họ không thể tải lên, ghi giải hoặc chia sẻ bản trình bày PowerPoint từ thiết bị của mình.

Đầu Trang

Thông tin Hiện diện và Liên hệ

Tác dụng của Tính năng này : Thông tin hiện diện và liên hệ cho phép người dùng xem thông tin hiện diện và liên hệ của các thành viên khác trong tổ chức cũng như các liên hệ cá nhân của họ (cả bên trong và ngoài tổ chức). Người quản trị của bạn cũng có thể cấu hình tích hợp với Outlook và Exchange Server để hiển thị tin nhắn ngoài văn phòng và thông tin trạng thái khác (ví dụ, khi bạn có một cuộc họp đã lên lịch trong lịch Outlook của bạn).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: : Bạn hãy dùng địa chỉ và mật khẩu đăng nhập để kết nối Lync Server. Bạn và người quản trị có thể phát hành trạng thái hiện diện và thông tin liên hệ đã liên kết với địa chỉ đăng nhập của bạn. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Chương trình và người dùng Lync khác có thể truy nhập thông tin hiện diện và liên hệ của bạn để xác định thông tin và trạng thái đã phát hành, từ đó có thể giao tiếp tốt hơn với bạn.

Lựa chọn/Kiểm soát: Các thiết đặt thông tin hiện diện và liên hệ được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Chế độ Bảo mật

Tác dụng của Tính năng này : Chế độ Bảo mật là một thiết đặt cho phép người dùng quyết định thông tin hiện diện (như Rảnh, Bận, Không Làm Phiền v.v.) mà họ muốn chia sẻ với các liên hệ trong danh sách Liên hệ của họ.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Bật Chế độ Quyền riêng tư sẽ đưa Lync vào chế độ mà trong đó người dùng có thể điều chỉnh các thiết đặt sao cho thông tin hiện diện chỉ được chia sẻ với các liên hệ trong danh sách Liên hệ của họ. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Dùng Thông tin: : Thiết đặt cho phép người dùng quyết định cách thức chia sẻ dữ liệu hiện diện của họ.

Lựa chọn/Kiểm soát: Theo mặc định, Chế độ Quyền riêng tư thường tắt và chế độ này có thể được mở hoặc đóng bởi người quản trị doanh nghiệp. Chế độ Quyền riêng tư được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Thông báo Đẩy

Tác dụng của Tính năng này: Thông báo Đẩy là cơ chế thông báo khi nhận được thư hay cuộc gọi mới trên thiết bị di dộng của bạn. Thông báo có thể được nhận bằng nhiều cách—bao gồm đổ chuông cuộc gọi, âm thanh hoặc biểu tượng màu khác, tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn. Thông báo được tạo cục bộ trên thiết bị khi nhận tin nhắn hay cuộc gọi mới. Điều đó chỉ xảy ra khi Lync cho Windows Phone không chạy ở mặt trước. Khi Lync cho Windows Phone đang chạy ở mặt trước, Thông báo Đẩy bị loại bỏ. Bạn có thể bật hoăc tắt Thông báo Đẩy, nhưng việc tắt Thông báo Đẩy sẽ không dừng việc nhận tin nhắn hay cuộc gọi; mà đơn giản chỉ tắt tính năng thông báo. Để dừng việc nhận tin nhắn hay cuộc gọi mới, bạn phải đóng Lync cho Windows Phone.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Không có thông tin nào được thu thập, xử lý hoặc truyền đi bằng thiết bị di động của bạn. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft. Tất cả cuộc gọi và tin nhắn đã gửi tới điện thoại của bạn từ người dùng Lync khác thông qua dịch vụ Thông báo Đẩy Microsoft để chuyển phát tới thiết bị của bạn. Sau khi hội thoại được thiết lập, tất cả tin nhắn và cuộc gọi di chuyển trực tiếp giữa những người tham gia hội thoại.

Lựa chọn/Kiểm soát: Thông báo Đẩy được bật và tắt bởi người quản trị doanh nghiệp. Nếu Thông báo Đẩy được bật, bạn có thể tắt hoặc bật chúng theo những bước sau:

 1. Trong Lync dành cho Windows Phone, trong dạng xem thông tin của tôi, hãy gõ nhẹ nút “…” ở dưới dùng thanh ứng dụng, rồi chọn thiết đặt.

 2. Trượt để bật hoặc tắt Thông báo Đẩy để bật hoặt tắt thông báo.

Đầu Trang

Gửi Dưới dạng Email

Tác dụng của Tính năng này: Gửi dưới dạng Email cho phép người dùng gửi lịch sử hội thoại Lync cho Windows Phone của họ dưới dạng phần đính kèm tới địa chỉ email được chỉ định người dùng.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: 50 cuộc hội thoại đến và đi gần đây nhất được lưu trữ cục bộ trên các thiết bị lưu trữ riêng rẽ vô hạn trừ khi 1) người dùng xóa các cuộc hội thoại, 2) người dùng dỡ cài đặt ứng dụng, hoặc 3) người dùng mới đăng nhập ở trên cùng một thiết bị. Lịch sử tin nhắn tức thời sử dụng tính năng Gửi dưới dạng Email được gửi ở dạng email đến địa chỉ email được chỉ định bởi người dùng. Không có thông tin nào được gửi cho Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Người dùng có thể gửi lịch sử hội thoại của họ dưới dạng phần đính kèm email tới địa chỉ email được chỉ định để thực hiện các cuộc hội thoại có sẵn bên ngoài thiết bị với mục đích lưu trữ hoặc chia sẻ.

Lựa chọn/Kiểm soát: Để sử dụng Gửi Dưới dạng Email, người dùng phải bật tính năng Email trên thiết bị của họ. Để biết thông tin về cách mở và cấu hình email, hãy xem hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Lịch sử hội thoại bằng tin nhắn tức thời được gửi như sau:

 1. Từ Cửa sổ Hội thoại, bấm nút “…” ở thanh ứng dụng phía dưới.

 2. Chọn gửi dưới dạng email từ menu.

 3. Nhập địa chỉ email đích nếu bạn muốn gửi lịch sử tới bất kỳ ai khác.

 4. Bấm Gửi.

Đầu Trang

Lưu Nhật ký

Tác dụng của Tính năng Này: Tính năng Lưu Nhật ký cho phép người dùng lưu nhật ký phía máy khách đến Microsoft để giúp điều tra mọi vấn đề về âm thanh hoặc kết nối có thể gặp phải (xem phần Ghi nhận ký Phía máy khách).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu tính năng ghi nhật ký phía máy khách được bật, thì chỉ những thông tin mà việc ghi nhật ký phía máy khách thu thập sẽ được gửi đi. Nhật ký phía máy khách không được tự động gửi từ thiết bị của bạn. Thay vào đó, nhật ký chỉ được gửi đi khi tính năng ghi nhật ký đã được bật trên thiết bị của bạn (xem phần Ghi nhật ký Phía máy khách).

Sử dụng Thông tin: Thông tin thu thập từ thiết bị của bạn được dùng để giúp giải quyết các vấn đề mà bạn gặp phải và để giúp cải tiến Lync.

Lựa chọn/Kiểm soát: Để sử dụng Gửi Nhật ký, người dùng phải bật tính năng Email trên thiết bị của họ. Để biết thông tin về cách mở và cấu hình email, hãy xem hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Nhật ký phía máy khách có thể được gửi như sau:

 1. Trong Lync dành cho Windows Phone, trong dạng xem thông tin của tôi, hãy gõ nhẹ nút “…” ở dưới dùng thanh ứng dụng, rồi chọn thiết đặt.

 2. Chọn Ghi nhật ký từ danh sách tùy chọn.

 3. Trên trang tùy chọn Ghi nhật ký, hãy gõ nhẹ vào Lưu Nhật ký.

 4. Trong mẫu email mở ra có đính kèm nhật ký, hãy nhập địa chỉ email đích, rồi bấm Gửi.

Đầu Trang

Báo cáo Lỗi Đăng nhập

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Báo cáo Lỗi Đăng nhập tự động tạo thông báo lỗi khi người dùng thất bại trong việc cố gắng đăng nhập Lync. Sau đó, người dùng sẽ nhận được các tùy chọn để gửi báo cáo lỗi tới Microsoft.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin được thu thập trong báo cáo lỗi chứa các thông tin như chất lượng kết nối Internet của người dùng và mã lỗi hay dữ liệu ngoại lệ được tạo ra từ việc đăng nhập thất bại. Báo cáo có thể chứa các thông tin nhận dạng cá nhân như địa chỉ IP người dùng và Giao thức Khởi tạo Phiên Bộ nhận diện Tài nguyên Đồng nhất (SIP URI). Thông tin này có thể được gửi tới Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Dữ liệu chứa Báo cáo Lỗi Đăng nhập được Microsoft sử dụng để giúp khắc phục và giải quyết sự cố trong vấn đề đăng nhập. Dữ liệu này cũng có thể được sử dụng bởi Microsoft để xác định các vấn đề đăng nhập và xu hướng chung nhằm giúp nâng cao trải nghiệm đăng nhập Lync.

Lựa chọn/Kiểm soát: Tính năng này thường tắt theo mặc định và được quản lý bởi người quản trị doanh nghiệp. Người quản trị có thể chọn luôn gửi hoặc không bao giờ gửi báo cáo lỗi đăng nhập tới Microsoft hoặc cho phép người dùng quyết định.

Người dùng có thể thay đổi tùy chọn của họ như sau:

 1. Ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ chính của Lync, Tùy chọn (biểu tượng hình bánh răng).

 2. Trên hộp thoại Lync – Tùy chọn, bấm Chung.

 3. Trên tab Chung, chọn hoặc bỏ chọn Tự động gửi thông tin lỗi Lync tới Microsoft.

 4. Bấm OK.

Đầu Trang

Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất gồm có ba tính năng chính; chỉ có duy nhất tính năng Phối Tìm kiếm là khả dụng trong Ứng dụng Lync Windows Store. Tính năng Phối Tìm kiếm sẽ phối Danh sách Địa chỉ Toàn cầu của bạn (GAL) với các liên hệ Lync sao cho khi bạn tìm kiếm một liên hệ, sẽ chỉ có một mục nhập duy nhất trong kết quả tìm kiếm.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Lync cho Windows Phone tổng hợp thông tin liên hệ từ Outlook, Dịch vụ Tên miền Thư mục Hoạt động và hiện diện. Thông tin này được dùng nội bộ bởi Lync cho Windows Phone.

Sử dụng Thông tin: Thông tin liên hệ từ Outlook, Dịch vụ Tên miền Thư mục Hoạt động và hiện diện được thể hiện trong Lync cho Windows Phone UI.

Lựa chọn/Kiểm soát: Các thiết đặt Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Cải thiện Chất lượng Thoại

Tác dụng của Tính năng này: Lync sẽ gửi thông tin cho các bên từ xa nếu nó phát hiện các sự cố mạng hoặc thiết bị trong khi gọi, để chỉ ra chất lượng thoại kém.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Nếu thiết lập thiết bị của bạn làm chất lượng âm thanh trong cuộc gọi kém hơn (ví dụ, âm thanh dội lại hoặc tiếng ồn), Lync cũng thông báo cho những người khác rằng chất lượng cuộc gọi đang bị xuống cấp vì lỗi thiết lập thiết bị từ máy bạn. Những người khác chỉ được hiện thông báo rằng bạn đang dùng thiết bị gây ra chất lượng âm thanh kém. Họ không biết bạn đang sử dụng thiết bị nào. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin được gửi đến những người khác trong cuộc gọi sẽ giúp họ cải thiện chất lượng cuộc gọi. Ví dụ, diễn giả có thể tắt tiếng của bạn nếu bạn chỉ cần nghe trong cuộc gọi đó.

Lựa chọn/Kiểm soát: Lync không cho phép bạn tắt thông báo chất lượng cuộc gọi.

Đầu Trang

Luôn đi trước một bước nhờ Microsoft 365

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×