Phục hồi ghi chú đã xóa

Nếu bạn mất một số ghi chú vừa làm việc gần đây, có thể bạn vẫn còn may mắn. OneNote lưu một bộ có giới hạn các bản sao lưu theo mặc định. Vị trí bạn có thể tìm những ghi chú này phụ thuộc vào vị trí lưu trữ ghi chú của bạn.

Những bài viết này áp dụng cho các phiên bản 2013 và 2016 trên máy tính của OneNote.

Nếu bạn đang sử dụng OneNote dành cho web, OneNote for Windows 10, OneNote for Mac, OneNote for iPad hoặc OneNote for Android, vui lòng tham khảo các tùy chọn trợ giúp từ ứng dụng của bạn.

Trong bài viết này

Tìm kiếm bản sao lưu trên máy tính của bạn

Tìm kiếm bản sao lưu trên sổ ghi chép trong OneDrive

Tìm kiếm bản sao lưu trên máy tính của bạn

Nếu bạn đang làm việc với ghi chú được lưu trên máy tính của bạn, hãy thực hiện như sau:

 1. Mở sổ ghi chép nơi bạn mất ghi chú gần đây.

 2. Chọn Tệp > Thông tin > Mở Sao lưu.

 3. Trong hộp thoại Mở Sao lưu, hãy ghi nhớ tên thư mục xuất hiện. Mỗi thư mục đại diện cho một sổ ghi chép OneNote được lưu trữ trên máy tính của bạn.

 4. Bấm đúp vào thư mục sổ ghi chép bạn muốn mở.

 5. Chọn tệp sao lưu của phần sổ ghi chép mà bạn muốn mở, sau đó chọn Mở.

 6. Nếu ghi chú đã xóa của bạn có trong trang hoặc phần sao lưu, hãy bấm chuột phải vào tab phần hoặc tab trang riêng lẻ mà bạn muốn khôi phục, rồi sử dụng lệnh Di chuyển hoặc Sao chép để đưa các ghi chú về vị trí ban đầu của chúng.

Quan trọng: Để tránh nhầm lẫn giữa ghi chú sao lưu và ghi chú thông thường của bạn, hãy đảm bảo đóng phần sao lưu khi bạn kiểm tra xong. Trong dạng xem Mở Phần, hãy bấm chuột phải vào tab phần của bản sao lưu, rồi chọn Đóng.

Đầu trang

Tìm kiếm bản sao lưu trên sổ ghi chép trong OneDrive

Nếu bạn đang làm việc với ghi chú được lưu trữ trên OneDrive, hãy thực hiện như sau:

 1. Mở sổ ghi chép chia sẻ nơi bạn mất ghi chú gần đây.

 2. Chọn tab xemghi chú đã xóa.

 3. Nếu tìm thấy ghi chú đã xóa của bạn ở đó, hãy bấm phải chuột vào tab trang mà bạn muốn khôi phục và sau đó sử dụng lệnh Di chuyển hoặc Sao chép để đưa các ghi trú trở về vị trí ban đầu của chúng.

Bất kỳ ghi chú nào đã xóa trong vòng 60 ngày trước sẽ xuất hiện trong Thùng Rác Sổ ghi chép trừ khi Thùng Rác Sổ ghi chép đã bị làm trống trong thời gian đó.

Quan trọng: Để tránh nhầm lẫn giữa ghi chú sao lưu và ghi chú thông thường của bạn, hãy đảm bảo đóng Thùng Rác sau khi kiểm tra xong bất kỳ bản sao lưu sẵn có nào. Bấm vào mũi tên màu lam chỉ lên trên cạnh tab phần Ghi chú đã Xóa để trở về mức trước đó.

Để bảo vệ bạn tránh mất dữ liệu trong tương lai, bạn có thể tùy chỉnh thiết đặt sao lưu tự động trong OneNote.

Đầu Trang

Trong bài viết này

Tìm kiếm bản sao lưu trên máy tính của bạn

Tìm kiếm bản sao lưu trong sổ ghi chép chung

Tìm kiếm bản sao lưu trên máy tính của bạn

Nếu bạn đang làm việc với ghi chú được lưu trên máy tính của bạn, hãy thực hiện như sau:

 1. Mở sổ ghi chép nơi bạn mất ghi chú gần đây.

 2. Bấm Tệp > Thông tin > Mở Sao lưu.

 3. Trong hộp thoại Mở Sao lưu, hãy ghi nhớ tên thư mục xuất hiện. Mỗi thư mục đại diện cho một sổ ghi chép OneNote được lưu trữ trên máy tính của bạn.

 4. Bấm đúp vào thư mục sổ ghi chép bạn muốn mở.

 5. Chọn tệp sao lưu phần sổ ghi chép bạn muốn mở, sau đó bấm Mở.

 6. Nếu ghi chú đã xóa của bạn có trong trang hoặc phần sao lưu, bấm phải chuột vào tab phần hoặc tab trang riêng lẻ bạn muốn khôi phục và sau đó sử dụng lệnh Di chuyển hoặc Sao chép để đưa các ghi chú về vị trí ban đầu của chúng.

Quan trọng: Để tránh nhầm lẫn giữa ghi chú sao lưu và ghi chú thông thường của bạn, hãy đảm bảo đóng phần sao lưu khi bạn kiểm tra xong. Trong dạng xem Mở Phần, bấm phải chuột vào tab phần của sao lưu của bạn và sau đó bấm Đóng.

Đầu trang

Tìm kiếm bản sao lưu trong sổ ghi chép chung

Nếu bạn đang làm việc với ghi chú được lưu trữ trong sổ ghi chép chung, hãy thực hiện như sau:

 1. Mở sổ ghi chép chung nơi bạn mất ghi chú gần đây.

 2. Bấm Lịch sử > Thùng Rác Sổ ghi chép > Thùng Rác Sổ ghi chép.

 3. Nếu tìm thấy ghi chú đã xóa của bạn ở đó, hãy bấm phải chuột vào tab trang mà bạn muốn khôi phục và sau đó sử dụng lệnh Di chuyển hoặc Sao chép để đưa các ghi trú trở về vị trí ban đầu của chúng.

Bất kỳ ghi chú nào đã xóa trong vòng 60 ngày trước sẽ xuất hiện trong Thùng Rác sổ ghi chép trừ khi người sở hữu ghi chú hoặc tác giả khác làm trống Thùng Rác Sổ ghi chép trong thời gian đó.

Quan trọng: Để tránh nhầm lẫn giữa ghi chú sao lưu và ghi chú thông thường của bạn, hãy đảm bảo đóng Thùng Rác sau khi kiểm tra xong bất kỳ bản sao lưu sẵn có nào. Bấm vào mũi tên màu lam chỉ lên trên cạnh tab phần Ghi chú đã Xóa để trở về mức trước đó.

Để bảo vệ bạn tránh mất dữ liệu trong tương lai, bạn có thể tùy chỉnh thiết đặt sao lưu tự động trong OneNote.

Đầu Trang

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×