Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm PI trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số 3,14159265358979, là số pi hằng số toán học, với độ chính xác đến 15 chữ số.

Cú pháp

PI()

Cú pháp hàm PI không có đối số nào:

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Bán kính

3

Công thức

Mô tả

Kết quả

=PI()

Trả về số pi.

3,141592654

=PI()/2

Trả về số pi chia cho 2.

1,570796327

=PI()*(A3^2)

Diện tích hình tròn có bán kính được mô tả tại A3.

28,27433388

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×