Planner cho chính phủ Microsoft 365 US

Trình lập kế hoạch đi kèm với một số phiên bản của chính phủ Microsoft 365 US. Tìm hiểu những tính năng nào được bao gồm trong các kế hoạch của chính phủ và không sẵn dùng.

Tôi có thể làm gì với Trình lập kế hoạch cho Microsoft 365 chính phủ Hoa Kỳ?

Khả năng

Planner cho Microsoft 365

Planner for Microsoft 365 GCC High

Planner cho Microsoft 365 DoD

Bất kỳ Planner nào cho khả năng web không được liệt kê ở đây

(xem Trợ giúp Planner)

Nhận thông báo gán Planner trong nhóm Microsoft

Lên kế hoạch (xem lộ trình)

Theo

Theo

Thông báo email Planner (các bài tập riêng lẻ và ngày đến hạn)

Theo

Theo

TBD

Xem các tác vụ Planner trong Microsoft để làm

TBD

TBD

Xem lịch Planner của bạn trong Outlook

TBD

TBD

TBD

Tích hợp SharePoint (phần web Planner và ứng dụng trang đầy đủ)

TBD

TBD

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×