POISSON (Hàm POISSON)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trả về phân bố Poisson. Một ứng dụng thường gặp của phân bố Poisson là để dự đoán số sự kiện trong một thời gian cụ thể, chẳng hạn như số xe tới một trạm thu phí trong 1 phút.

Cú pháp

Hàm POISSON (x,có nghĩa là gì,lũy tích)

X    là số sự kiện.

Có nghĩa    là giá trị số dự kiến.

Tích lũy    là một giá trị lô-gic xác định biểu mẫu của phân bố xác suất trả về. Nếu lũy tích là TRUE, hàm POISSON trả về xác suất Poisson lũy tích số ngẫu nhiên sự kiện diễn ra sẽ là giữa 0 và x bao gồm; Nếu sai, nó trả về hàm khối xác suất Poisson số sự kiện diễn ra sẽ có chính xác x.

Chú thích

 • Nếu x không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

 • Nếu x hoặc giá trị trung độ không có dạng số, hàm POISSON trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu x ≤ 0, hàm POISSON trả về #NUM! giá trị lỗi.

 • Nếu có nghĩa là gì ≤ 0, hàm POISSON trả về #NUM! giá trị lỗi.

 • Hàm POISSON được tính toán như sau.

  Với lũy tích = FALS:

  Phương trình

  Với lũy tích = TRUE:

  Phương trình

Ví dụ

X

Có nghĩa là gì

Công thức

Mô tả (Kết quả)

2

5

=POISSON([X],[Mean],True)

Xác suất Poisson lũy tích với các đối số đã xác định (0.124652)

2

5

=POISSON([X],[Mean],false)

Poisson hàm khối xác suất với các đối số đã xác định (0,084224)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×