PowerPoint và Skype for Business xuất hiện sai kích cỡ trên màn hình bên ngoài

Nếu bạn có nhiều màn hình và màn hình bên ngoài có độ phân giải màn hình khác với màn hình chính, bạn có thể gặp phải sự cố trong đó PowerPoint hoặc Skype for Business Hiển thị rất lớn hoặc rất nhỏ.

Microsoft đã phát hành bản sửa lỗi cho vấn đề này. Bạn có thể xác nhận rằng ứng dụng của bạn có Cập Nhật bằng cách kiểm tra các số phiên bản bên dưới. Bản sửa lỗi yêu cầu Windows 10 phiên bản 1607, còn được gọi là bản Cập Nhật kỷ niệm Windows 10.

Tuy nhiên, bạn vẫn có thể gặp phải văn bản mờ trong các ứng dụng Office khi sử dụng nhiều màn hình. Hãy xem bài viết trợ giúp về các ứng dụng Office Hiển thị sai kích cỡ hoặc bị mờ trên màn hình bên ngoài để biết thêm thông tin.
 

Đã khắc phục trong PowerPoint và Skype for Business

PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, Skype for Business 2013 và Skype for Business 2016 bây giờ hỗ trợ tình huống mà bạn có nhiều màn hình và màn hình bên ngoài có độ phân giải màn hình khác với màn hình chính. Bạn phải có một số phiên bản (hoặc mới hơn) của Office và Windows 10 trên máy tính của bạn để xem các bản sửa lỗi.

 • Để khắc phục sự cố này, phiên bản Windows bắt buộc là: Windows 10 phiên bản 1607, còn được gọi là bản Cập Nhật kỷ niệm Windows 10.

 • Để khắc phục sự cố này, phiên bản PowerPoint hoặc Skype for Business được mô tả trong phần sau đây:

Các phiên bản Cập Nhật của PowerPoint và Skype for Business

 • Nếu bạn là người dùng tại nhàMicrosoft 365, Office 2016 hoặc Office 2013, theo giờ (tháng bảy 2017), bạn nên đã nhận được các bản Cập Nhật được mô tả trong bài viết này.

 • Nếu bạn là người dùng doanh nghiệp của Microsoft 365, Office 2016 hoặc Office 2013, theo hiện tại (tháng bảy 2017) bạn có thể hoặc không nhận được các bản Cập Nhật được mô tả trong bài viết này. Lịch biểu mà bạn nhận được các bản Cập Nhật Office tùy thuộc vào mong muốn của tổ chức.

Bạn có thể xác nhận rằng ứng dụng của bạn có Cập Nhật bằng cách kiểm tra số phiên bản của Office bên dưới menu Tệp của bất kỳ ứng dụng Office nào. Có hai công nghệ khác nhau để cài đặt Office 2016. Công nghệ được dùng để cài đặt của bạn xác định số phiên bản bạn cần tìm kiếm. Sau đây là cách tra cứu thông tin này:

 1. Trên menu tệp , bấm vào tài khoản (ở bên trái của trang).

 2. Ở bên phải của trang, bên dưới mục thông tin sản phẩm , bạn sẽ thấy thông tin về ứng dụng và Cập Nhật trông giống như ảnh đầu tiên (đại diện cho công nghệ trình cài đặt "Click-to-run") bên dưới hoặc ảnh thứ hai (trong đó cho biết công nghệ cài đặt Microsoft):

  "Click-to-Run" có giao diện như sau:

  Sau khi cài đặt Office bằng công nghệ Click-to-Run, thông tin Ứng dụng và Cập nhật sẽ có dạng như thế này.

  "Microsoft Installer" có giao diện như sau:

  Sau khi cài đặt Office bằng công nghệ Microsoft Installer, thông tin Ứng dụng và Cập nhật sẽ có dạng như thế này.

Nếu bạn thấy hai nút, như được hiển thị trong hình ảnh đầu tiên ở trên, số phiên bản tối thiểu có chứa bản Cập Nhật là:

PowerPoint 2016

Skype for Business 2016

16.0.7369.2024

16.0.7369.2024

Nếu bạn thấy một nút, như được hiển thị trong ảnh thứ hai ở trên, số phiên bản tối thiểu có chứa bản Cập Nhật là:

PowerPoint 2016

Skype for Business 2016

16.0.4483.1000

16.0.4483.1000

PowerPoint 2013

Skype for Business 2013

15.0.4875.1001

15.0.4875.1001

Office 2013 và Office 2016 dành cho các sản phẩm gia đình được giữ tự động Cập Nhật.

tự động đăng kýMicrosoft 365 dành cho doanh nghiệp được Cập Nhật. Sản phẩm được triển khai dần; không phải tất cả mọi người sẽ nhận được Cập Nhật cùng một lúc. Nếu bạn làm việc cho một tổ chức có Office nhưng không có đăng ký Microsoft 365, tổ chức có thể kiểm soát khi bạn nhận được các bản Cập Nhật Office.

Đi đến mục cài đặt các bản Cập Nhật Office để biết thêm thông tin nếu bạn muốn đảm bảo rằng bạn có bản cập nhật mới nhất.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×