PowerPoint Web App at a glance

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

PowerPoint Web App at a glance

1. trong dạng xem chỉ đọc, bạn có thể đi qua từng bước bản trình bày và đọc ghi chú.

2. di chuyển từ trang chiếu vào bản chiếu, hoặc để hiệu ứng tiếp theo trên cùng một trang chiếu. Bấm ghi chú để mở và đóng ngăn ghi chú.

3. bấm bắt đầu trình chiếu để xem bản trình bày toàn màn hình. Nếu bạn kết nối máy tính của bạn với máy chiếu, bạn có thể sử dụng chế độ này để trình bày chiếu hình.

4. hãy bấm sửa trong trình duyệt để sửa bản trình bày trong trình duyệt; bấm mở trong PowerPoint để làm việc trên đó trong ứng dụng PowerPoint trên máy tính.

5. dạng xem soạn thảo là nơi bạn thêm và loại bỏ bản chiếu và sửa nội dung của trang chiếu.

6. PowerPoint Online đã quen thuộc diện mạo và cảm nhận của PowerPoint.

  • Trên tab tệp , bấm in để in chiếu (trong dạng xem chỉ đọc và trong dạng xem soạn thảo).

  • Tab trang đầu có lệnh cho định dạng văn bản. Cũng sử dụng tab trang đầu để thêm, xóa, sao đôi và ẩn trang chiếu.

  • Sử dụng tab chèn để thêm ảnh, SmartArt, siêu kết nối và hình mẫu. Clip art xuất phát từ bộ sưu tập hình ảnh sẵn có từ Office.com.

  • Sử dụng tab dạng xem để chuyển đổi trở lại chế độ xem hay để chạy trình chiếu.

  • PowerPoint Online tự động lưu công việc của bạn. Dùng hoàn tác để loại bỏ các thay đổi bạn không muốn giữ lại.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×