PROPER (Hàm PROPER)

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng thích hợp  hàm trong Microsoft Excel.

Mô tả

Viết hoa chữ thứ nhất trong một chuỗi văn bản và bất kỳ chữ nào trong văn bản đứng sau một ký tự không phải là chữ. Chuyển đổi tất cả các chữ khác thành chữ thường.

Cú pháp

PROPER(text)

Cú pháp hàm PROPER có các đối số sau đây:

  • Văn bản    Bắt buộc. Văn bản được đặt trong ngoặc kép, một công thức trả về văn bản hoặc một tham chiếu tới ô có chứa văn bản mà bạn muốn viết hoa một phần.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

đây là TIÊU ĐỀ

phố 2 chiều

76BudGet

Công thức

Mô tả

Kết quả

=PROPER(A2)

Viết chữ hoa chữ thường đúng cách cho chuỗi trong ô A2.

Đây Là Tiêu Đề

=PROPER(A3)

Viết chữ hoa chữ thường đúng cách cho chuỗi trong ô A3.

Phố 2 Chiều

=PROPER(A4)

Viết chữ hoa chữ thường đúng cách cho chuỗi trong ô A4.

76Budget

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×