Quét và chỉnh sửa tài liệu

Sau khi quét tài liệu, bạn có thể mở tài liệu bằng Word để chỉnh sửa tài liệu đó. Cách thức bạn thực hiện điều này phụ thuộc vào phiên bản Office mà bạn đã cài đặt.

Quét tài liệu dưới dạng tệp PDF và chỉnh sửa tài liệu đó trong Word

Mẹo:  Việc chuyển đổi hiệu quả nhất với các tài liệu chủ yếu là văn bản.

 1. Quét tài liệu của bạn theo hướng dẫn dành cho máy quét, rồi lưu vào máy tính dưới dạng .pdf quét.

 2. Trong Word, bấm Tệp > Mở.

 3. Duyệt đến vị trí của tệp PDF trên máy tính của bạn và bấm Mở.

 4. Một thông báo sẽ xuất hiện, nói rằng Word sẽ chuyển đổi tệp PDF thành tài liệu Word có thể chỉnh sửa. Bấm OK.

Tài liệu được chuyển đổi có thể không tương ứng hoàn hảo theo từng trang với tài liệu gốc. Ví dụ, các dòng và trang có thể được ngắt ở những vị trí khác nhau. Để biết thêm thông tin, hãy xem Mở tệp PDF trong Word.

Xem thêm

Chỉnh sửa nội dung PDF trong Word

Lưu dưới dạng PDF

Hỗ trợ cho Office 2010 đã kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2020

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

Tùy chọn Từ Máy quét hoặc Camera để quét tài liệu và ảnh không sẵn dùng trong Word 2010. Thay vào đó, bạn có thể dùng máy quét để quét tài liệu, sau đó bạn có thể lưu tệp trên máy tính của bạn.

Bước 1: Cài đặt Hình ảnh Tài liệu Microsoft Office

Ảnh Tài liệu Microsoft Office đã bị loại bỏ khỏi Office 2010; tuy nhiên, bạn có thể sử dụng một trong các tùy chọn được mô tả trong cài đặt MODI để sử dụng với Microsoft Office 2010 để cài đặt nó trên máy tính của bạn.

Bước 2: Tạo tài liệu mà bạn có thể sửa

Quét tài liệu của bạn theo hướng dẫn dành cho máy quét.

Trước khi bạn tiếp tục    Chuyển đổi tệp mà máy quét đã tạo sang định dạng TIFF. Bạn có thể sử dụng Paint hoặc một chương trình khác để chuyển đổi tệp.

 1. Mở Ảnh Tài liệu Microsoft Office bằng cách tìm kiếm Ảnh Tài liệu Microsoft Office trên menu Bắt đầu của Windows.

 2. Trên menu Tệp, bấm vào Mở.

 3. Định vị tài liệu mà bạn đã quét, rồi bấm Mở.

 4. Sau khi chạy Ảnh Tài liệu Microsoft Office, nhấn CTRL+A để chọn toàn bộ tài liệu, rồi nhấn CTRL+C.

 5. Khởi động Microsoft Word.

 6. Trên tab Tệp, hãy bấm vào Mới

 7. Bấm đúp vào Tài liệu trống.

 8. Nhấn CTRL+V để dán nội dung của tài liệu được quét vào tệp mới.

Bây giờ bạn có một tài liệu mà bạn có thể sửa. Hãy đảm bảo lưu tệp mới để không bị mất thay đổi.

Tùy chọn Từ Máy quét hoặc Camera để quét tài liệu và ảnh không sẵn dùng trong Microsoft Office Word 2007. Thay vào đó, bạn có thể dùng máy quét để quét tài liệu, sau đó bạn có thể lưu tệp trên máy tính của bạn.

Bước 1: Cài đặt Hình ảnh Tài liệu Microsoft Office

 1. Thoát khỏi tất cả các chương trình.

  Mẹo: Bạn có thể muốn in chủ đề này trước khi thoát khỏi tất cả chương trình.

 2. Mở Panel Điều khiển: Bấm chuột phải vào nút Bắt đầu của Windows, rồi bấm vào PanelĐiều khiển hoặc nhập Panel Điều khiển vào hộp Windows Search.

 3. Trong Panel Điều khiển, bấm Chương trình, rồi bấm Chương trình và Tính năng.

 4. Bấm chuột phải vào tên của phiên bản Microsoft Office mà bạn đã cài đặt hoặc bấm chuột phải vào Microsoft Office Word 2007 (tùy thuộc vào việc bạn đã cài đặt Word như là một phần của Office hay một chương trình riêng lẻ), rồi bấm Thayđổi .

 5. Bấm Thêm hoặc Loại bỏ Tính năng, rồi bấm Tiếp tục.

 6. Bên dưới Tùy chọn Càiđặt, bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh Công cụ Office.

 7. Bấm vào mũi tên bên cạnh Hình ảnh Tài liệu Microsoft Office, bấmvào Chạy tất cả từ Máy tính của tôi, rồi bấm vào Tiếp tục.

Bước 2: Tạo tài liệu mà bạn có thể sửa

Quét tài liệu của bạn theo hướng dẫn dành cho máy quét.

Trước khi bạn tiếp tục    Chuyển đổi tệp mà máy quét đã tạo sang định dạng TIFF. Bạn có thể sử dụng Paint hoặc một chương trình khác để chuyển đổi tệp.

 1. Mở Ảnh Tài liệu Microsoft Office bằng cách tìm kiếm Ảnh Tài liệu Microsoft Office trên menu Bắt đầu của Windows.

 2. Trên menu Tệp, bấm vào Mở.

 3. Định vị tài liệu mà bạn đã quét, rồi bấm Mở.

 4. Sau khi chạy Ảnh Tài liệu Microsoft Office, nhấn CTRL+A để chọn toàn bộ tài liệu, rồi nhấn CTRL+C.

 5. Khởi động Microsoft Office Word.

 6. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm Mới.

 7. Bấm Tài liệu trống, rồi bấm Tạo.

 8. Nhấn CTRL+V để dán nội dung của tài liệu được quét vào tệp mới.

Bây giờ bạn có một tài liệu mà bạn có thể sửa. Hãy đảm bảo lưu tệp mới để không bị mất thay đổi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×