Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn gặp sự cố khi cố gắng đăng nhập vào Microsoft Teams (miễn phí), thông tin sau đây có thể giúp ích.

  • Nếu bạn quên tên người Microsoft dùng Teams (miễn phí) hoặc tài khoản Microsoft đăng nhập, vui lòng đi tới Cách tìm tài khoản Microsoft bạn.

  • Nếu bạn quên mật khẩu Teams Microsoft Teams (miễn phí), vui lòng đi tới Khôi phục tài khoản của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách đăng nhập, đăng ký, đăng xuất và thêm tài khoản mới vào Microsoft Teams (miễn phí).

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Microsoft đồng Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×