Quản lý đăng ký Microsoft 365 của bạn

Đối với tất cả các đăng ký Microsoft 365 và nhiều phiên bản không phải đăng ký mới hơn của Office (kể từ 2013 trở lên), sản phẩm Office của bạn có tài khoản liên kết. Đây là tài khoản mà bạn sử dụng để đăng nhập vào Office.com để bạn có thể quản lý đăng ký của mình hoặc cài đặt hoặc cài đặt lại Office khi cần thiết. Tùy thuộc vào sản phẩm của bạn, tài khoản này thường là tài khoản Microsoft hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Lưu ý: Một số sản phẩm được mua thông qua lợi ích Microsoft HUP của nhân viên hoặc các phiên bản cấp phép số lớn (được quản lý bởi bộ phận CNTT của tổ chức) có thể không yêu cầu một tài khoản.  Thông tin dưới đây không áp dụng cho các phiên bản Office hoặc đăng ký Microsoft 365.

Đăng nhập để quản lý Office

 1. Đi tới www.Office.com và nếu bạn chưa đăng nhập, hãy đăng nhập bằng tài khoản Microsoft cá nhân của bạn, hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học khi được nhắc.

  Mẹo: Nếu bạn không thể nhớ địa chỉ email nào mà bạn đã liên kết với Office, hãy xem mục tôi không thể nhớ tài khoản Microsoft mà tôi sử dụng với Office.

 2. Từ góc trên bên phải, chọn tên tài khoản của bạn, rồi chọn xem tài khoản từ danh sách tùy chọn.

  Những điều bạn có thể làm tiếp theo sẽ phụ thuộc vào việc bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsofthay tài khoản cơ quan hoặc trường học.

Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, bạn sẽ đi đến bảng điều khiển tài khoản Microsoft của mình.

Ảnh chụp màn hình của bảng điều khiển tài khoản Microsoft

Đây là nơi bạn có thể quản lý bất kỳ sản phẩm Microsoft nào liên kết với tài khoản này và tùy thuộc vào sản phẩm của bạn, đây là nơi bạn có thể:

 • Quản lý tài khoản Microsoft của bạn, Cập nhật mật khẩu của bạn, đặt thiết đặt bảo mật bổ sung và cập nhật thông tin thanh toán của bạn

 • Xem tất cả các sản phẩm Microsoft, bao gồm các sản phẩm Office khác, được liên kết với tài khoản này

 • Cài đặt hoặc cài đặt lại Office trên thiết bị của bạn

Chỉ với chỉ đăng ký Microsoft 365, bạn cũng có thể:   

 • Gia hạn Microsoft 365 và quản lý các tùy chọn thanh toán của bạn

 • Nếu bạn có Microsoft 365 Family, bạn có thể chia sẻ gói đăng ký của mình hoặc xem ai đang chia sẻ với bạn.

  Lưu ý: Microsoft 365 Family không sẵn dùng ở tất cả các thị trường.

Nếu bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, bạn sẽ đi đến trang tài khoản của tôi cho tổ chức của mình.

Ảnh chụp màn hình cổng thông tin tài khoản của tôi

Tại đây bạn có thể sử dụng dẫn hướng bên trái để:

 • Xem những điều bạn có đăng ký Microsoft 365 và xem những giấy phép người quản trịMicrosoft 365 được gán cho bạn

 • Chọn cài đặt trạng thái và cài đặt hoặc cài đặt lại phiên bản trên máy tính mới nhất của Office hoặc sản phẩm Office khác chẳng hạn như Project hoặc Visio (bạn sẽ thấy một tùy chọn cài đặt miễn là người quản trị của bạn đã gán giấy phép cho bạn và cho phép bạn tự cài đặt)

Lưu ý: Chỉ dành cho người quản trị Office 365   Nếu bạn là người quản trị Microsoft 365 trong tổ chức của mình, bạn điều khiển những gì bạn muốn người dùng của mình có quyền truy nhập. Đi đến Trung tâm trợ giúp quản trị Office 365 để biết thêm thông tin về việc thiết lập người dùng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×