Quản lý các bản ghi trong Trình quản lý Ghi Lync

Hỗ trợ cho Office 2010 đã kết thúc vào ngày 13 tháng 10 năm 2020

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay bây giờ

Với phần mềm truyền thông Trình quản lý Ghi Microsoft Lync 2010, bạn có thể quản lý các cuộc hội thoại và cuộc họp Microsoft Lync Online mà bạn đã ghi lại. Nếu bạn muốn tìm hiểu cách dùng Trình quản lý Ghi Lync để ghi cuộc họp và nghe bản ghi, hãy xem Ghi và phát lại cuộc họp trong Lync Online.

Bạn muốn làm gì?

Tìm hiểu Trình quản lý Ghi

Tìm hiểu tab Bản ghi Lync

Tìm hiểu tab Bản ghi Windows Media (.wmv)

Phát bản ghi trong Trình quản lý Ghi Lync

Duyệt thư mục bản ghi

Phát hành bản ghi mà bạn có thể chia sẻ với người khác

Đổi tên bản ghi

Xóa bỏ bản ghi

Tìm hiểu Trình quản lý Ghi

Tất cả các bản ghi đã lưu của bạn đều xuất hiện trong Trình quản lý Ghi. Trong Trình quản lý Ghi, bạn có thể phát bản ghi, đổi tên bản ghi hoặc tạo định dạng video mà bạn có thể chia sẻ với người khác. Hãy thực hiện các tác vụ này bằng tab Bản ghi Lync và tab Bản ghi Windows Media (.wmv) trong Trình quản lý Ghi.

Để mở Trình quản lý Ghi, hãy bấm Khởi động, bấm Tất cả các Chương trình, bấm Microsoft Lync, rồi bấm Trình quản lý Ghi Microsoft Lync.

Tìm hiểu tab Bản ghi Lync

Hãy bấm vào tab Bản ghi Lync để xem các bản ghi Lync Online đã lưu trên máy tính của bạn. Trong tab Bản ghi Lync, bạn có thể phát, đổi tên, xóa bỏ hoặc duyệt đến Bản ghi Lync. Bạn cũng có thể lưu toàn bộ hoặc một phần bản ghi ở định dạng Windows Media và phát hành đến những người khác.

Khi bạn phát bản ghi từ bên trong Trình quản lý Ghi, bản ghi sẽ mở và phát trong Trình phát Bản ghi Microsoft Lync 2010. Trình phát Bản ghi Lync 2010 mang đến trải nghiệm xem phong phú cho diễn giả đã tạo ra bản ghi. Bạn có thể xem các cuộc hội thoại âm thanh, video, nhắn tin tức thời (IM), chia sẻ ứng dụng, các bản trình bày Microsoft PowerPoint, bảng trắng và phần bỏ phiếu của bản ghi Lync giống hệt như khi bạn trải nghiệm chúng trong cuộc họp hoặc cuộc hội thoại Lync. Bạn cũng có thể ẩn bất kỳ tính năng nào trong số này để có thể tập trung vào các phần khác của bản ghi Lync. Với tính năng chỉ mục, bạn có thể lắng nghe một diễn giả cụ thể hoặc xem nội dung cụ thể và bạn cũng có thể truy nhập danh sách người dự và tải xuống các phần đính kèm.

Tìm hiểu tab Bản ghi Windows Media (.wmv)

Hãy bấm vào tab Bản ghi Windows Media (.wmv) để hiển thị các bản ghi Lync mà bạn chọn lưu ở định dạng video. Trong tab Bản ghi Windows Media (.wmv), bạn có thể phát, xóa bỏ hoặc duyệt đến video trên máy tính của bạn hoặc một vị trí mạng khác. Bạn có thể dễ dàng chia sẻ tệp video Windows Media với những người khác.

Có hai cách tạo phiên bản Windows Media của bản ghi: bạn có thể tự động tạo một bản ghi khi bạn kết thúc một phiên Lync và lưu bản ghi đó (bằng cách chọn Cũng tạo phiên bản mà bạn có thể phát hành đến những người khác) hoặc bạn có thể tạo một bản khi sau đó từ tab Bản ghi Lync.

Đầu Trang

Phát bản ghi trong Trình quản lý Ghi Lync

 1. Hãy bấm vào tab Bản ghi Lync hoặc tab Bản ghi Windows Media (.wmv)

 2. Bấm vào một bản ghi rồi bấm Phát.

Đầu Trang

Duyệt thư mục bản ghi

Theo mặc định, khi bạn ghi một phiên Lync, bản ghi Lync được lưu vào máy tính của bạn tại C:\Users\username\Lync Recordings. Bạn có thể thay đổi vị trí mặc định này trong Lync (trong tùy chọn Lưu Tệp).

Nếu bạn cũng tạo phiên bản Windows Media của bản ghi, theo mặc định, bản ghi này được lưu vào máy tính của bạn tại C:\Users\username\Lync Recordings. Bạn có thể thay đổi vị trí này khi tạo bản ghi Windows Media vào lúc dừng phiên Lync hoặc bằng cách dùng Trình quản lý Ghi. Để biết chi tiết, hãy xem phần tiếp theo, “Phát hành bản ghi mà bạn có thể chia sẻ với người khác.”

 1. Hãy bấm Khởi động, bấm Tất cả các Chương trình, bấm Microsoft Lync, rồi bấm Trình quản lý Ghi Microsoft Lync.

 2. Bấm vào tab Bản ghi Lync hoặc tab Bản ghi Windows Media (.wmv)

 3. Bấm vào một bản ghi rồi bấm Duyệt.

Đầu Trang

Phát hành bản ghi mà bạn có thể chia sẻ với người khác

Bạn có thể tạo bản ghi mà người khác cũng có thể dùng bằng cách lưu toàn bộ hoặc một phần bản ghi Lync dưới dạng tệp Windows Media và phát hành tệp Windows Media đó tới vị trí mạng chia sẻ hoặc thư viện tài sản Microsoft SharePoint Server 2010.

 1. Bấm Khởi động, bấm Tất cả các Chương trình, bấm Microsoft Lync, rồi bấm Trình quản lý Ghi Microsoft Lync.

 2. Bấm vào tab Bản ghi Lync.

 3. Bấm vào một bản ghi rồi bấm Phát hành.

 4. Để thay đổi tên bản ghi, trong phần Tên tệp bản ghi, hãy gõ tên mới.

 5. Để thay đổi vị trí bản ghi, trong phần Lưu vào, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trong hộp văn bản, hãy dán một địa chỉ Web, chẳng hạn như URL thư viện tài sản SharePoint Server 2010.

  • Bấm Duyệt và dẫn hướng tới thư mục mà bạn muốn lưu video.

Lưu ý:  Nếu bạn có SharePoint Server 2010 và có quyền thích hợp, bạn có thể lưu bản ghi vào thư viện tài sản Microsoft SharePoint. Nếu bạn gặp trục trặc khi tải tệp lên SharePoint Server 2010, hãy yêu cầu người quản trị SharePoint tăng cả kích cỡ tải lên tối đa mặc định (mặc định ở 50 MB) và thiết đặt thời gian chờ tải lên.

 1. Để chọn loại nội dung bạn muốn đưa vào video phát hành hoặc chỉ rõ thời gian bắt đầu và kết thúc ghi, hãy bấm Tùy chọn.

 2. Trong phần Nội dung trong video, hãy chọn hộp kiểm kế bên kiểu nội dung bạn muốn đưa vào. Nếu một kiểu nội dung không sẵn dùng thì kiểu nội dung này ban đầu đã không được đưa vào phiên Lync.

Lưu ý:  Nếu một số nội dung trong phiên Lync ban đầu có kích cỡ quá lớn (ví dụ: bảng trắng lớn, phiên IM dài hay chia sẻ màn hình kép), nội dung đó có thể không dễ đọc trong video hoàn tất. Ngoài ra, mọi tin nhắn viết bằng mực trong phần tin nhắn tức thời của bản ghi thường bị cắt cụt do chiều rộng hạn chế trong video hoàn tất.

 1. Trong phần Thời gian, hãy dùng Thời gian Bắt đầu và Thời gian Kết thúc để chọn vị trí trong bản ghi ban đầu mà bạn muốn phiên bản phát hành bắt đầu hoặc kết thúc tại đó.

Đầu Trang

Đổi tên bản ghi

Để đổi tên bản ghi, bạn hãy làm như sau:

 1. Bấm Khởi động, bấm Tất cả các Chương trình, bấm Microsoft Lync, rồi bấm Trình quản lý Ghi Microsoft Lync.

 2. Bấm vào tab Bản ghi Lync.

 3. Bấm vào một bản ghi rồi bấm Đổi tên. Tiêu đề bản ghi được tô sáng.

 4. Hãy gõ tên mới và nhấn ENTER.

Đầu Trang

Xóa bỏ bản ghi

Để xóa bỏ bản ghi, bạn hãy làm như sau:

 1. Bấm Khởi động, bấm Tất cả các Chương trình, bấm Microsoft Lync, rồi bấm Trình quản lý Ghi Microsoft Lync.

 2. Bấm vào tab Bản ghi Lync hoặc tab Bản ghi Windows Media (.wmv).

 3. Bấm vào một bản ghi rồi bấm Xóa bỏ.

Lưu ý:  Khi bản ghi Windows Media nằm ở máy tính khác, việc xóa bỏ bản ghi chỉ loại bỏ nối kết tới bản ghi đó từ Trình quản lý Ghi. Để xóa bỏ bản ghi thực sự, bạn phải xóa bỏ bản ghi đó tại vị trí đã lưu bản ghi.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×