Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Microsoft Teams (miễn phí), mọi người có thể tìm kiếm bạn bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email của bạn. Nếu bạn muốn giới hạn cách mọi người tìm thấy bạn, bạn có thể tắt số điện thoại, email hoặc cả hai.

Để tắt:

 1. Mở ứng dụng Microsoft Teams (miễn phí) trên thiết bị di động của bạn.

 2. Gõ nhẹ vào ảnh hồ sơ của bạn, sau đó gõ nhẹ vào Thiết đặt.

 3. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn Quản lý cách mọi người có thể tìm thấy bạn.

 4. Từ đây, bạn có thể bật hoặc tắt nút gạt cho email hoặc số điện thoại của mình.

Để tắt:

 1. Mở Microsoft Teams (miễn phí).

  Mẹo: Để trò chuyện trong Windows 11, chọn nút Mở nhóm Teams mở Teams trong Windows 11.

 2. Chọn Cài đặt và hơn Nút Tùy chọn khác, rồi chọn Cài đặt Nút Cài đặt.

 3. Chọn Quyền riêng tư.

 4. Bên dưới Quản lý cách mọi người có thể tìm thấy bạn, chọn Quản lý thông tin liên hệ.

 5. Từ đây, bạn có thể bật hoặc tắt nút gạt cho email hoặc số điện thoại của mình.

Lưu ý: Nếu bạn tắt chi tiết liên hệ, hồ sơ của bạn sẽ không hiển thị trong kết quả tìm kiếm cho những người chưa bao giờ trò chuyện với bạn trong Teams Microsoft (miễn phí).

Tìm hiểu thêm về thông tin hiển thị cho những người khác Microsoft Teams (miễn phí).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×