Bắt đầu nhanh với Outlook

Quản lý lịch và danh bạ

Quản lý lịch và danh bạ của bạn trong Outlook

Lên lịch một cuộc hẹn

 1. Trong Lịch, chọn Cuộc hẹn Mới.

 2. Thêm Chủ đề,Vị trívà thời gian bắt đầu và kết thúc.

 3. Chọn Mời Người dự để chuyển cuộc hẹn thành cuộc họp.

 4. Chọn Lưu & Đóng để hoàn tất hoặc Gửi nếu đây là cuộc họp.

Lên lịch một cuộc hẹn trong Outlook

Sử dụng Trợ lý Lập lịch biểu

Khi bạn tạo một cuộc họp, hãy dùng Trợ lý Lập lịch biểu để xem khi nào người dự và phòng họp sẵn sàng.

 • Từ yêu cầu họp mới, chọn Trợ lý Lập lịch biểu.  

 • Khu vực tô bóng với các thanh dọc hiển thị thời gian cuộc họp. Kéo các thanh để điều chỉnh thời gian cuộc họp.

 • Lưới hiển thị khi có người dự. Ở bên phải của yêu cầu họp, Outlook hiển thị thời gian đề xuất và số xung đột.

Công cụ Trợ lý Lập lịch biểu

Thêm liên hệ

 1. Chọn biểu tượng Mọi người.

 2. Chọn Liên hệ Mới hoặc nhấn Ctrl+N.

 3. Nhập tên và mọi thông tin khác mà bạn muốn đưa vào liên hệ này.

 4. Chọn Lưu & Mới để tạo một liên hệ khác hoặc & Đóng nếu bạn đã hoàn tất.

Thêm liên hệ vào Outlook

Tiếp theo:   Cộng tác trong Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×