Quản lý nhiều bản cài đặt Office mua một lần sử dụng cùng một tài khoản Microsoft

Bài viết này áp dụng cho Office Home & BusinessOffice Professional. Nó không áp dụng cho các chương trình Office được cài đặt từ đăng kýMicrosoft 365 hoặc Office được cài đặt trên máy Mac.

Nếu bạn mua và cài đặt nhiều bản Office, chúng tôi khuyên bạn nên tạo danh sách để theo dõi từng mã bản quyền sản phẩm được sử dụng trên mỗi PC. Danh sách này sẽ tiết kiệm thời gian cho bạn về sau nếu bạn cần cài đặt lại Office trên một PC mới (khi không dùng PC cũ nữa) hoặc bạn cần cài đặt lại Office sau khi định dạng lại hoặc thay ổ cứng. Bạn có thể sử dụng danh sách này để tránh vô tình cài đặt lại Office bằng mã bản quyền sản phẩm đang được sử dụng trên một PC khác.

Để bắt đầu, hãy tạo một bảng đơn giản có hai cột. Một cột liệt kê tên từng PC đã cài đặt Office và cột còn lại chứa khóa sản phẩm đã được sử dụng để cài đặt từng bản Office.

Danh sách khóa sản phẩm hai cột ví dụ.

Nếu bạn đã cài đặt Office trên nhiều PC và đang gặp phải sự cố khi kích hoạt chúng, hãy xem mục Thay đổi khóa sản phẩm Office.

Mẹo: Khi bạn cần cài đặt Office trên nhiều máy tính, sẽ dễ dàng hơn nếu bạn mua đăng ký Microsoft 365 Business hoặc mua phiên bản Office giấy phép số lượng lớn .

Bước 1: Ghi lại khóa sản phẩm đầy đủ cho từng bản Office

Ở bước đầu tiên, bạn điền vào cột Khóa sản phẩm trong danh sách bằng cách sử dụng khóa sản phẩm đầy đủ xuất hiện trong Dịch vụ & đăng ký.

 1. Hãy đăng nhập vào trang Dịch vụ & đăng ký bằng email và mật khẩu được liên kết với tài khoản Microsoft đã được sử dụng để cài đặt Office.

 2. Với mỗi sản phẩm Office được liệt kê trên trang, chọn Xem khóa sản phẩm, rồi thêm từng khóa sản phẩm vào danh sách của bạn.

Bước 2: Xem khóa sản phẩm trên từng PC đã cài đặt Office

Ở bước này, bạn xem năm ký tự cuối trong khóa sản phẩm trên từng PC đã cài đặt Office. Bạn có thể sử dụng thông tin này để điền vào cột Tên PC cho từng khóa sản phẩm trong danh sách.

 1. Đi đến PC đã cài đặt Office.

 2. Mở cửa sổ Nhắc Lệnh.

  Windows 10 và Windows 8.1   

  Windows 7   

  1. Chọn nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (góc dưới bên trái).

  2. Nhập Dấu nhắc lệnh.

  3. Bấm chuột phải vào biểu tượng Dấu nhắc Lệnh, rồi chọn Chạy với tư cách người quản trị.

  1. Chọn nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows 7 (góc dưới bên trái).

  2. Bấm chuột phải vào Dấu nhắc Lệnh, rồi chọn Chạy với tư cách người quản trị.

 3. Từ danh sách thả xuống bên dưới, chọn phiên bản Office và phiên bản Windows (32 bit hoặc 64 bit) của bạn, rồi chạy các lệnh như được mô tả.

  Mẹo: 

  • Chọn phiên bản Office và Windows của bạn
  • Office 2019 hoặc 2016: Office 32 bit và Windows 32 bit
  • Office 2019 hoặc 2016: Office 32 bit và Windows 64 bit
  • Office 2019 hoặc 2016: Office 64 bit và Windows 64 bit
  • Office 2013: Office 32 bit và Windows 32 bit
  • Office 2013: Office 32 bit và Windows 64 bit
  • Office 2013: Office 64 bit và Windows 64 bit

  Mẹo: Nếu bạn gặp phải thông báo Lỗi Đầu vào: Không thể tìm thấy tệp tập lệnh... thì nghĩa là bạn đã sử dụng sai lệnh. Đừng lo, việc chạy sai lệnh cũng không ảnh hưởng gì cả. Hãy kiểm tra lại phiên bản Office và Windows của bạn, rồi thử một lệnh khác.

  Sao chép lệnh dưới đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.

  cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

  Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị năm ký tự cuối của khóa sản phẩm đã được sử dụng để cài đặt Office trên máy tính. Ví dụ sau đây của chúng tôi sử dụng XXXXX để thay cho các ký tự này.

  Dấu nhắc Lệnh hiển thị năm chữ số cuối trong khóa sản phẩm

  Mẹo: Nếu bạn gặp phải thông báo Lỗi Đầu vào: Không thể tìm thấy tệp tập lệnh... thì nghĩa là bạn đã sử dụng sai lệnh. Đừng lo, việc chạy sai lệnh cũng không ảnh hưởng gì cả. Hãy kiểm tra lại phiên bản Office và Windows của bạn, rồi thử một lệnh khác.

  Sao chép lệnh dưới đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.

  cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

  Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị năm ký tự cuối của khóa sản phẩm đã được sử dụng để cài đặt Office trên máy tính. Ví dụ sau đây của chúng tôi sử dụng XXXXX để thay cho các ký tự này.

  Dấu nhắc Lệnh hiển thị năm chữ số cuối trong khóa sản phẩm

  Mẹo: Nếu bạn gặp phải thông báo Lỗi Đầu vào: Không thể tìm thấy tệp tập lệnh... thì nghĩa là bạn đã sử dụng sai lệnh. Đừng lo, việc chạy sai lệnh cũng không ảnh hưởng gì cả. Hãy kiểm tra lại phiên bản Office và Windows của bạn, rồi thử một lệnh khác.

  Sao chép lệnh dưới đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.

  cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

  Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị năm ký tự cuối của khóa sản phẩm đã được sử dụng để cài đặt Office trên máy tính. Ví dụ sau đây của chúng tôi sử dụng XXXXX để thay cho các ký tự này.

  Dấu nhắc Lệnh hiển thị năm chữ số cuối trong khóa sản phẩm

  Mẹo: Nếu bạn gặp phải thông báo Lỗi Đầu vào: Không thể tìm thấy tệp tập lệnh... thì nghĩa là bạn đã sử dụng sai lệnh. Đừng lo, việc chạy sai lệnh cũng không ảnh hưởng gì cả. Hãy kiểm tra lại phiên bản Office và Windows của bạn, rồi thử một lệnh khác.

  Sao chép lệnh dưới đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.

  cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

  Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị năm ký tự cuối của khóa sản phẩm đã được sử dụng để cài đặt Office trên máy tính. Ví dụ sau đây của chúng tôi sử dụng XXXXX để thay cho các ký tự này.

  Dấu nhắc Lệnh hiển thị năm chữ số cuối trong khóa sản phẩm

  Mẹo: Nếu bạn gặp phải thông báo Lỗi Đầu vào: Không thể tìm thấy tệp tập lệnh... thì nghĩa là bạn đã sử dụng sai lệnh. Đừng lo, việc chạy sai lệnh cũng không ảnh hưởng gì cả. Hãy kiểm tra lại phiên bản Office và Windows của bạn, rồi thử một lệnh khác.

  Sao chép lệnh dưới đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.

  cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

  Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị năm ký tự cuối của khóa sản phẩm đã được sử dụng để cài đặt Office trên máy tính. Ví dụ sau đây của chúng tôi sử dụng XXXXX để thay cho các ký tự này.

  Dấu nhắc Lệnh hiển thị năm chữ số cuối trong khóa sản phẩm

  Mẹo: Nếu bạn gặp phải thông báo Lỗi Đầu vào: Không thể tìm thấy tệp tập lệnh... thì nghĩa là bạn đã sử dụng sai lệnh. Đừng lo, việc chạy sai lệnh cũng không ảnh hưởng gì cả. Hãy kiểm tra lại phiên bản Office và Windows của bạn, rồi thử một lệnh khác.

  Sao chép lệnh dưới đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.

  cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

  Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị năm ký tự cuối của khóa sản phẩm đã được sử dụng để cài đặt Office trên máy tính. Ví dụ sau đây của chúng tôi sử dụng XXXXX để thay cho các ký tự này.

  Dấu nhắc Lệnh hiển thị năm chữ số cuối trong khóa sản phẩm

 4. Sử dụng năm ký tự cuối của mỗi khóa sản phẩm để điền vào cột Tên PC trên danh sách của bạn.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×