Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Quản lý Tác vụ Dữ liệu - Hộp thoại

Sử dụng hộp thoại Quản lý Tác vụ Dữ liệu này trong Access để xem và quản lý các thao tác nhập và xuất (còn được gọi là các đặc tả) mà bạn đã tạo cho cơ sở dữ liệu hiện tại. Khi bạn chạy một trong các trình hướng dẫn nhập và xuất khác nhau, bạn có thể lưu thao tác này dưới dạng đặc tả để dùng sau này.

Tab Nhập Đã lưu và Xuất Đã lưu

Để xem hộp thoại Quản lý Tác vụ Dữ liệu trong Access, bấm vào Dữ liệu Bên ngoài > Nhập Đã lưu hoặc Dữ liệu Bên ngoài > Xuất Đã lưu. Bạn có thể bấm vào một trong các tab trên hộp thoại để chuyển đổi giữa các đặc tả nhập đã lưu và xuất đã lưu.

Để thay đổi tên đặc tả, mô tả của đặc tả, đường dẫn và tên của tệp nguồn hoặc đích, hãy thực hiện các bước sau đây:

  • Chỉnh sửa tên đặc tả bằng cách bấm vào tên đó, rồi thực hiện thay đổi của bạn trong hộp văn bản. Nhấn ENTER để lưu hoặc ESC để hủy bỏ thay đổi.

  • Chỉnh sửa đường dẫn hoặc tên tệp bằng cách bấm vào chuỗi đó, rồi thực hiện thay đổi trong hộp văn bản. Nhấn ENTER để lưu hoặc ESC để hủy bỏ thay đổi.

  • Chỉnh sửa mô tả bằng cách bấm vào bên trên đường dẫn và tên tệp, rồi thực hiện thay đổi trong hộp văn bản. Nhấn ENTER để lưu hoặc ESC để hủy bỏ thay đổi.

    Lưu ý: 

    • Bạn không thể chỉnh sửa các cài đặt khác được lưu dưới dạng một phần trong đặc tả, chẳng hạn như tên trang tính hoặc dải ô đã đặt tên, kiểu dữ liệu của trường và bảng nguồn hoặc đích.

    • Khi bạn chọn một tệp nguồn khác cho đặc tả nhập, hãy đảm bảo rằng tệp mới đó đáp ứng được mọi yêu cầu cần thiết để hoàn thành thao tác thành công.

Chạy

Bạn có thể lặp lại một thao tác bằng cách bấm vào đặc tả, rồi bấm Chạy. Khi thao tác hoàn tất, bạn sẽ thấy một thông báo mô tả trạng thái của thao tác đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Chạy một thao tác nhập hoặc xuất đã lưu.

Tạo Tác vụ Outlook

Để lặp lại một thao tác theo khoảng định kỳ, hãy cân nhắc việc tạo tác vụ trong Outlook để thực thi đặc tả tương ứng. Bạn phải cài đặt Microsoft Outlook trên máy tính hoặc thiết bị trước khi tạo tác vụ Outlook. Để lên lịch tác vụ, hãy chọn đặc tả, rồi bấm vào Tạo Tác vụ Outlook. Xác định các cài đặt bạn muốn trong cửa sổ Tác vụ của Outlook, rồi bấm vào Lưu & Đóng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Lên lịch một thao tác nhập hoặc xuất.

Xóa

Nếu bạn không còn cần thực hiện một thao tác cụ thể nào đó, bạn có thể xóa đặc tả. Chọn đặc tả, rồi bấm Xóa.

Lưu ý: Mọi thay đổi bạn thực hiện — chẳng hạn như tên của đặc tả, cài đặt đường dẫn hoặc tên tệp hay bất kỳ đặc tả nào bạn xóa — sẽ không thể hoàn tác được.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×