Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Teams Microsoft miễn phí, bạn có thể hiển thị thông tin liên hệ trong hồ sơ của mình. Nếu bạn muốn giới hạn nội dung mà các liên hệ có thể xem, bạn có thể ẩn số điện thoại, email hoặc cả hai. Tìm hiểu thêm về tài khoản của bạn Microsoft Teams (miễn phí).   

Để hiện hoặc ẩn thông tin liên hệ của bạn: 

  1. Mở Microsoft Teams (miễn phí).

  2. Gõ nhẹ vào ảnh hồ sơ của bạn, sau đó gõ nhẹ vào Thiết đặt.

  3. Nhấn vào Quyền riêng tư,rồi  nhấn vào Hồ sơ của bạn.

  4. Từ đây, bạn có thể Ẩn hoặc Hiển thị email, số điện thoại hoặc cả hai.

Để hiện hoặc ẩn thông tin liên hệ của bạn: 

  1. Mở Microsoft Teams (miễn phí).

    Mẹo: Để trò chuyện trong Windows 11, chọn nút Mở nhóm Teams mở Teams trong Windows 11.

  2. Chọn Cài đặt và hơn thế nữa rồi chọn Cài đặt.

  3. Chọn Quyền riêng tư, rồi chọn nút Quản lý hồ sơ.

  4. Từ đây, bạn có thể Ẩn hoặc Hiển thị số điện thoại, email hoặc cả hai.

Lưu ý: Bằng cách làm cho email và/hoặc điện thoại của bạn hiển thị trên thẻ hồ sơ, nó giúp mọi người biết đó là bạn và cho phép bạn gửi lời mời họp qua email. Các liên hệ bị chặn sẽ không thể xem thông tin liên hệ của bạn ngay cả khi bạn làm cho chúng hiển thị.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Cộng đồng Microsoft Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×