Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Đối với trò chuyện và tin nhắn kênh, bạn có thể thích, sao chép, chia sẻ và đánh dấu là chưa đọc. Bạn cũng có thể chỉnh sửa và xóa thư của riêng mình.

  • Đối với các cuộc trò chuyện, hãy nhấn và giữ trong tin nhắn để xem các tùy chọn của bạn.

  • Đối với cuộc hội thoại kênh, nhấn vào Xem Nút Xem thêm tùy chọn chọn khác ở góc trên bên phải của tin nhắn. Bạn cũng có thể nhấn và giữ vào tin nhắn để xem các tùy chọn.

Đối với trò chuyện và tin nhắn kênh, bạn có thể thích, sao chép, chia sẻ và đánh dấu là chưa đọc. Bạn cũng có thể chỉnh sửa và xóa thư của riêng mình.

  • Đối với các cuộc trò chuyện, hãy nhấn và giữ trong tin nhắn để xem các tùy chọn của bạn.

  • Đối với cuộc hội thoại kênh, nhấn vào Xem Nút Thêm tùy chọn chọn khác ở góc trên bên phải của tin nhắn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×