Điều hành doanh nghiệp của bạn

Quản lý yêu cầu công tác

Quản lý yêu cầu du lịch

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể theo dõi du lịch yêu cầu và chi phí cho doanh nghiệp của bạn dễ dàng với mẫu của chúng tôi.

Sử dụng các du lịch yêu cầuchi phí du lịch mẫu để thu thập thông tin bạn cần để xử lý yêu cầu du lịch hoặc chi phí.

Mẫu Nhật ký chi phí du lịch

Tài nguyên có liên quan

Mua Microsoft 365

Lấy Microsoft 365

Nhận trợ giúp thiết lập

Trợ giúp đào tạo và trong người

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×