Quản lý dự án trên trang nhóm

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể quản lý dự án và gán tác vụ cho thành viên nhóm bằng cách thêm danh sách tác vụ và lịch vào trang nhóm.

  1. Bấm vào lát xếp Làm việc cho kịp hạn chót? trên phần web Bắt đầu với trang.

    Lát xếp "Làm việc cho kịp hạn chót?" trên phần web "Bắt đầu với trang".

  2. Bấm Thêm.

Điều này sẽ thêm các nhiệm vụ và lịch ứng dụng vào site nhóm của bạn. Tiếp theo, bạn có thể muốn chia sẻ tệp của bạn với người khác người có thể có liên quan đến hoặc quan tâm trong dự án của bạn. Nếu những người phải đã có quyền truy nhập vào site nhóm của bạn, sau đó bạn có thể đi sâu vào lập kế hoạch dự án.

Hoạch định và quản lý dự án

Bước đầu tiên trong lập kế hoạch dự án là thêm nhiệm vụ và gán chúng để mọi người. Khi bạn thêm nhiệm vụ của bạn, bạn có thể thấy rằng bạn cần trường khác nhau để thu thập thông tin cụ thể. Bạn có thể dễ dàng Thêm cột vào danh sách nhiệm vụ.

Một khi bạn bắt đầu làm việc trong dự án, sẽ có vài thứ khác nhau mà bạn có thể làm:

Cách khác để quản lý dự án

Trong khi một site nhóm có thể chỉ đúng chỗ để quản lý dự án cho một số người, những người khác có thể giúp ích từ việc quản lý dự án bằng cách dùng một site dự án, hoặc bằng cách dùng Project Web App.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×