Bài viết này áp dụng Office Home & BusinessOffice Professional. Điều này không áp dụng cho các Office được cài đặt từ gói đăng kýMicrosoft 365 hoặc Office được cài đặt trên máy Mac.

Nếu bạn mua và cài đặt nhiều bản Office, chúng tôi khuyên bạn nên tạo danh sách để theo dõi từng mã bản quyền sản phẩm được sử dụng trên mỗi PC. Danh sách này sẽ tiết kiệm thời gian cho bạn về sau nếu bạn cần cài đặt lại Office trên một PC mới (khi không dùng PC cũ nữa) hoặc bạn cần cài đặt lại Office sau khi định dạng lại hoặc thay ổ cứng. Bạn có thể sử dụng danh sách này để tránh vô tình cài đặt lại Office bằng mã bản quyền sản phẩm đang được sử dụng trên một PC khác.

Để bắt đầu, hãy tạo một bảng đơn giản có hai cột. Một cột liệt kê tên từng PC đã cài đặt Office và cột còn lại chứa khóa sản phẩm đã được sử dụng để cài đặt từng bản Office.

Danh sách khóa sản phẩm hai cột ví dụ.

Nếu bạn đã cài đặt Office trên nhiều PC và đang gặp phải sự cố khi kích hoạt chúng, hãy xem mục Thay đổi khóa sản phẩm Office.

Mẹo: Khi bạn cần cài đặt Office trên nhiều PC, việc quản lý các pc này sẽ dễ dàng hơn nếu bạn mua đăng ký Microsoft 365 business hoặc mua phiên bản cấp phép số lượng lớn của Office.

Bước 1: Ghi lại khóa sản phẩm đầy đủ cho từng bản Office

Ở bước đầu tiên, bạn điền vào cột Khóa sản phẩm trong danh sách bằng cách sử dụng khóa sản phẩm đầy đủ xuất hiện trong Dịch vụ & đăng ký.

 1. Hãy đăng nhập vào trang Dịch vụ & đăng ký bằng email và mật khẩu được liên kết với tài khoản Microsoft đã được sử dụng để cài đặt Office.

 2. Với mỗi sản phẩm Office được liệt kê trên trang, chọn Xem khóa sản phẩm, rồi thêm từng khóa sản phẩm vào danh sách của bạn.

Bước 2: Xem khóa sản phẩm trên từng PC đã cài đặt Office

Ở bước này, bạn xem năm ký tự cuối trong khóa sản phẩm trên từng PC đã cài đặt Office. Bạn có thể sử dụng thông tin này để điền vào cột Tên PC cho từng khóa sản phẩm trong danh sách.

 1. Đi đến PC đã cài đặt Office.

 2. Mở cửa sổ Nhắc Lệnh.

  Windows 10 và Windows 8.1   

  Windows 7   

  1. Chọn nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10 (góc dưới bên trái).

  2. Nhập Dấu nhắc lệnh.

  3. Bấm chuột phải vào biểu tượng Dấu nhắc Lệnh, rồi chọn Chạy với tư cách người quản trị.

  1. Chọn nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows 7 (góc dưới bên trái).

  2. Bấm chuột phải vào Dấu nhắc Lệnh, rồi chọn Chạy với tư cách người quản trị.

 3. Từ danh sách thả xuống bên dưới, chọn phiên bản Office và phiên bản Windows (32 bit hoặc 64 bit) của bạn, rồi chạy các lệnh như được mô tả.

  Mẹo: 

  Mẹo: Nếu bạn gặp phải thông báo Lỗi Đầu vào: Không thể tìm thấy tệp tập lệnh... thì nghĩa là bạn đã sử dụng sai lệnh. Đừng lo, việc chạy sai lệnh cũng không ảnh hưởng gì cả. Hãy kiểm tra lại phiên bản Office và Windows của bạn, rồi thử một lệnh khác.

  Sao chép lệnh dưới đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.

  cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

  Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị năm ký tự cuối của khóa sản phẩm đã được sử dụng để cài đặt Office trên máy tính. Ví dụ sau đây của chúng tôi sử dụng XXXXX để thay cho các ký tự này.

  Dấu nhắc Lệnh hiển thị năm chữ số cuối trong khóa sản phẩm

  Mẹo: Nếu bạn gặp phải thông báo Lỗi Đầu vào: Không thể tìm thấy tệp tập lệnh... thì nghĩa là bạn đã sử dụng sai lệnh. Đừng lo, việc chạy sai lệnh cũng không ảnh hưởng gì cả. Hãy kiểm tra lại phiên bản Office và Windows của bạn, rồi thử một lệnh khác.

  Sao chép lệnh dưới đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.

  cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

  Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị năm ký tự cuối của khóa sản phẩm đã được sử dụng để cài đặt Office trên máy tính. Ví dụ sau đây của chúng tôi sử dụng XXXXX để thay cho các ký tự này.

  Dấu nhắc Lệnh hiển thị năm chữ số cuối trong khóa sản phẩm

  Mẹo: Nếu bạn gặp phải thông báo Lỗi Đầu vào: Không thể tìm thấy tệp tập lệnh... thì nghĩa là bạn đã sử dụng sai lệnh. Đừng lo, việc chạy sai lệnh cũng không ảnh hưởng gì cả. Hãy kiểm tra lại phiên bản Office và Windows của bạn, rồi thử một lệnh khác.

  Sao chép lệnh dưới đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.

  cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\OSPP.VBS" /dstatus

  Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị năm ký tự cuối của khóa sản phẩm đã được sử dụng để cài đặt Office trên máy tính. Ví dụ sau đây của chúng tôi sử dụng XXXXX để thay cho các ký tự này.

  Dấu nhắc Lệnh hiển thị năm chữ số cuối trong khóa sản phẩm

  Mẹo: Nếu bạn gặp phải thông báo Lỗi Đầu vào: Không thể tìm thấy tệp tập lệnh... thì nghĩa là bạn đã sử dụng sai lệnh. Đừng lo, việc chạy sai lệnh cũng không ảnh hưởng gì cả. Hãy kiểm tra lại phiên bản Office và Windows của bạn, rồi thử một lệnh khác.

  Sao chép lệnh dưới đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.

  cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

  Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị năm ký tự cuối của khóa sản phẩm đã được sử dụng để cài đặt Office trên máy tính. Ví dụ sau đây của chúng tôi sử dụng XXXXX để thay cho các ký tự này.

  Dấu nhắc Lệnh hiển thị năm chữ số cuối trong khóa sản phẩm

  Mẹo: Nếu bạn gặp phải thông báo Lỗi Đầu vào: Không thể tìm thấy tệp tập lệnh... thì nghĩa là bạn đã sử dụng sai lệnh. Đừng lo, việc chạy sai lệnh cũng không ảnh hưởng gì cả. Hãy kiểm tra lại phiên bản Office và Windows của bạn, rồi thử một lệnh khác.

  Sao chép lệnh dưới đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.

  cscript "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

  Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị năm ký tự cuối của khóa sản phẩm đã được sử dụng để cài đặt Office trên máy tính. Ví dụ sau đây của chúng tôi sử dụng XXXXX để thay cho các ký tự này.

  Dấu nhắc Lệnh hiển thị năm chữ số cuối trong khóa sản phẩm

  Mẹo: Nếu bạn gặp phải thông báo Lỗi Đầu vào: Không thể tìm thấy tệp tập lệnh... thì nghĩa là bạn đã sử dụng sai lệnh. Đừng lo, việc chạy sai lệnh cũng không ảnh hưởng gì cả. Hãy kiểm tra lại phiên bản Office và Windows của bạn, rồi thử một lệnh khác.

  Sao chép lệnh dưới đây, dán lệnh vào cửa sổ Dấu nhắc Lệnh, rồi nhấn Enter.

  cscript "C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OSPP.VBS" /dstatus

  Dấu nhắc lệnh sẽ hiển thị năm ký tự cuối của khóa sản phẩm đã được sử dụng để cài đặt Office trên máy tính. Ví dụ sau đây của chúng tôi sử dụng XXXXX để thay cho các ký tự này.

  Dấu nhắc Lệnh hiển thị năm chữ số cuối trong khóa sản phẩm

 4. Sử dụng năm ký tự cuối của mỗi khóa sản phẩm để điền vào cột Tên PC trên danh sách của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×