Bỏ qua để tới nội dung chính
×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Query criteria 2: Using date criteria in queries

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Learn how to use date criteria in your queries. This course shows the basics, plus how to use calculated fields and filter for part of a date value, as well as how to use the DateDiff and DateAdd functions to subtract and add date values. You need to be familiar with Access queries to complete this course.

Inside this course:

Using date criteria in queries (2:30)
Use criteria to filter for all or part of a date value.

Using calculated fields with date values (3:17)
Using calculated fields to filter for part of a Date/Time value.

Using DateDiff and DateAdd in your query criteria (4:18)
Use DateDiff and DateAdd to subtract and add Date/Time values.

Course summary
A brief reminder of the key points in this course.

More courses available at Microsoft Office Training.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×