Quy tắc Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) và Teams miễn phí

Quy tắc Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) và Teams miễn phí

Với vai trò là người quản trị của một nhóm bằng cách sử dụng Teams miễn phí, bạn có thể được yêu cầu giúp mọi người trong nhóm có bản sao, loại bỏ hoặc quản lý dữ liệu cá nhân của họ được sử dụng trong Teams miễn phí. Theo Quy tắc Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR), những yêu cầu này được gọi là “Yêu cầu Chủ thể Dữ liệu”. Sau đây là một số tài nguyên có thể trợ giúp:

Để được hỗ trợ trả lời yêu cầu chủ đề dữ liệu cho dữ liệu khách hàng, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Microsoft dành cho doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×