Rã nhóm các hình dạng, ảnh và các đối tượng khác trong Word

Để di chuyển một nhóm nhưng để lại một hình dạng hoặc hình ảnh phía sau, hoặc thực hiện các thay đổi rộng rãi sang một hình dạng mà không thay đổi các hình dạng khác trong nhóm, trước tiên bạn nên nhóm các đối tượng.

Rã nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác

 1. Chọn nhóm mà bạn muốn rã nhóm.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để rã nhóm ảnh, hãy đi đến định dạng ảnh hoặc định dạng công cụ ảnh Nút sắp xếp nhóm Nút sắp xếp nhóm .

   Nút rã nhóm

  • Để rã nhóm hình dạng và đối tượng, đi tới định dạng hình dạng hoặc định dạng công cụ vẽ Nút sắp xếp nhóm Nút sắp xếp nhóm .

   Nút rã nhóm hình

Rã nhóm các hình, ảnh hoặc đối tượng

 1. Chọn nhóm mà bạn muốn rã nhóm.

 2. Để rã nhóm hình dạng, ảnh hoặc các đối tượng khác, hãy đi tới công cụ ảnh hoặc công cụ vẽ Hình ảnh nút định dạngsắp xếp > nhóm #a0, rồi chọn nhóm .

  Danh sách Nhóm với Rã nhóm được chọn

  Nếu bạn không nhìn thấy công cụ vẽ, công cụ ảnhhoặc tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một nhóm hình dạng, ảnh hoặc các đối tượng khác. Bạn có thể phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab định dạng .

Rã nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác

 1. Chọn Nhóm có đối tượng hoặc đối tượng mà bạn muốn tách biệt với những người khác.

 2. Đi đến định dạng hình dạng > định dạng ảnh > sắp xếp nhóm >, rồi chọn nhóm.

  Để giải thể nhóm, hãy bấm rã nhóm trên tab định dạng hình dạng hoặc tab định dạng ảnh.

  Nếu nhóm không nhìn thấy được trên ribbon, Bạn có thể cần phải bấm sắp xếp để xem nhóm trên tab định dạng hình dạng và trên tab định dạng ảnh. , hãy chọn sắp xếp để hiển thị nó.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×