Rời khỏi hoặc loại người khác khỏi nhóm trò chuyện

Sau khi tham gia trò chuyện nhóm, bạn có thể quyết định xem bạn muốn trở thành thành viên hay rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm. Bạn cũng có thể loại bỏ mọi người khỏi cuộc trò chuyện nhóm.

Mẹo: Nếu bạn đang cân nhắc rời khỏi một nhóm vì bạn đang bị cho biết những thông báo về tin nhắn mới, thay vào đó bạn có thể tắt thông báo hoặc tắt tiếng chat từ nhóm đó.

Rời khỏi một cuộc trò chuyện nhóm

Nếu bạn quyết định rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm trong Teams, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chọn Trò chuyện Mở nút trò chuyện mở danh sách trò chuyện.

 2. Tìm tên của nhóm bạn muốn rời khỏi.

 3. Chọn Tùy chọn khác Nút tùy chọn khác >khỏi.


  Chọn Tùy chọn khác > lại trong Teams Nếu bạn đổi ý, chỉ cần yêu cầu ai đó mời lại bạn vào nhóm.

Loại bỏ mọi người khỏi cuộc trò chuyện nhóm

Lưu ý: Quản trị viên của bạn sẽ cần phải bật cài đặt này để cho phép các thành viên loại bỏ nhau khỏi cuộc trò chuyện nhóm.

Để xóa mọi người khỏi cuộc trò chuyện nhóm trong Teams, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở bất kỳ cuộc trò chuyện nhóm nào gồm ba người trở lên và đi đến đầu cuộc trò chuyện nơi nó cho bạn biết số lượng người tham gia.

 2. Di chuột lên số người dự, rồi di chuột lên tên của người mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Chọn X và xác nhận bạn muốn loại bỏ người dự khỏi cuộc trò chuyện.


  Xóa mọi người khỏi cuộc trò chuyện nhóm trong Teams.
  Một cập nhật trong cuộc trò chuyện sẽ thông báo cho mọi người biết rằng bạn đã xóa người đó.

Mọi người được loại bỏ khỏi cuộc trò chuyện sẽ có thể xem lịch sử trò chuyện trước đó, nhưng sẽ không thể gửi tin nhắn mới, phản hồi tin nhắn và sẽ không thể xem các cuộc hội thoại hoặc tệp mới do nhóm chia sẻ.

Lưu ý: Nếu ai đó rời khỏi hoặc bị loại bỏ khỏi cuộc trò chuyện nhóm, tin nhắn của họ sẽ vẫn còn trong lịch sử trò chuyện nhóm. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa bất kỳ tin nhắn nào trong cuộc trò chuyện nhóm khiến người dự cũ không nhìn thấy tin nhắn đó.

Để rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm, nhấn vào tiêu đề trò chuyện và sau đó nhấn Rời khỏi cuộc trò chuyện.

Để xóa người khác khỏi cuộc trò chuyện nhóm:

Từ danh sách người dự, di chuột lên tên của một người và chọn X để loại bỏ họ khỏi cuộc trò chuyện. Họ sẽ có thể xem lịch sử chat từ khi họ là thành viên, nhưng sẽ không thể phản hồi tin nhắn, gửi tin nhắn hoặc nhận tin nhắn mới từ nhóm.

Để rời khỏi cuộc trò chuyện nhóm, đi tới tiêu đề trò chuyệnvà nhấn vào Xem thêm tùy chọn Nút Thêm tùy chọn > chi tiết cuộc > Rời khỏi cuộc trò chuyện .

Để xóa người khác khỏi cuộc trò chuyện nhóm:

Từ danh sách người dự, di chuột lên tên của một người và chọn X để loại bỏ họ khỏi cuộc trò chuyện. Họ sẽ có thể xem lịch sử chat từ khi họ là thành viên, nhưng sẽ không thể phản hồi tin nhắn, gửi tin nhắn hoặc nhận tin nhắn mới từ nhóm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×