We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Bạn có thể rời khỏi nhóm bất cứ lúc nào bằng cách chọn tên nhóm, sau đó chọn Tùy chọn khác Nút tùy chọn khác >Rời khỏi nhóm.Rời khỏi nhóm Bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận để đảm bảo rằng bạn muốn rời khỏi nhóm.

Rời khỏi xác nhận nhóm

Lưu ý: Bạn có thể tự rời khỏi nhóm nhưng chỉ quản trị viên mới có thể xóa bạn khỏi tổ chức hoặc nhóm toàn tổ chức.

Bạn phải đi đến máy tính để bàn hoặc ứng dụng web để rời khỏi nhóm.

Bạn có thể rời khỏi nhóm bất cứ lúc nào bằng cách nhấn teams Nút Teams, đi tới tên nhóm, rồi nhấn Tùy chọn khác Nút Thêm tùy chọn > Rời khỏi nhóm.

Lưu ý: Bạn có thể tự rời khỏi nhóm nhưng chỉ quản trị viên mới có thể xóa bạn khỏi tổ chức hoặc nhóm toàn tổ chức.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×