Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm RADIANS trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi độ thành radian.

Cú pháp

RADIANS(angle)

Cú pháp hàm RADIANS có các đối số sau đây:

  • Angle    Bắt buộc. Góc tính bằng độ mà bạn muốn chuyển đổi.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả (Kết quả)

K ết quả

=RADIANS(270)

Chuyển đổi 270 độ thành radian (4,712389 hay 3π/2 radian)

4,712389

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×