REGISTER.ID (Hàm REGISTER.ID)

Quan trọng: Cảnh báo  Việc chỉnh sửa sổ đăng ký không đúng có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ điều hành của bạn, buộc bạn phải cài lại hệ điều hành. Microsoft không thể đảm bảo có thể giải quyết các vấn đề xảy ra do việc chỉnh sửa sổ đăng ký không đúng. Trước khi chỉnh sửa sổ đăng ký, hãy sao lưu các dữ liệu quý giá. Để biết thông tin mới nhất về việc dùng và bảo vệ sổ đăng ký của máy tính, hãy xem Trợ giúp Microsoft Windows.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng REGISTER.ID  hàm trong Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về ID đăng ký của thư viện nối kết động chỉ định (DLL) hoặc nguồn mã đã được đăng ký trước đó. Nếu DLL hoặc nguồn mã chưa được đăng ký, thì hàm này đăng ký DLL hoặc nguồn mã rồi trả về ID đăng ký.

Hàm REGISTER.ID có thể được dùng trong trang tính (không giống như hàm REGISTER) nhưng bạn không thể xác định được tên hàm và tên đối số với hàm REGISTER.ID.

Để biết thêm thông tin về DLL, nguồn mã và kiểu dữ liệu, hãy xem Dùng hàm CALL và REGISTER.

Lưu ý: Vì Microsoft Excel cho Windows và Microsoft Excel cho Macintosh sử dụng các kiểu nguồn mã khác nhau, nên REGISTER.ID có cú pháp khác đôi chút cho mỗi môi trường hoạt động.

Cú pháp

REGISTER.ID(module_text,quy trình,[văn bản_nhập])

Cú pháp hàm REGISTER.ID có các đối số dưới đây:

  • Module_text     Bắt buộc. Văn bản chỉ rõ tên của DLL có chứa hàm trong Microsoft Excel cho Windows.

  • Quy trình     Bắt buộc. Văn bản chỉ rõ tên hàm trong DLL trong Microsoft Excel cho Windows. Bạn cũng có thể dùng giá trị thứ tự của hàm từ câu lệnh EXPORT trong tệp định nghĩa mô-đun (.DEF). Giá trị thứ tự hoặc số ID nguồn không được có dạng văn bản.

  • Văn bản_nhập     Tùy chọn. Văn bản chỉ định kiểu dữ liệu của giá trị trả về và kiểu dữ liệu của tất cả các đối số cho DLL. Chữ thứ nhất của đối số nhập_văn bản chỉ rõ giá trị trả về. Nếu hàm hoặc nguồn mã đã được đăng ký, thì bạn có thể bỏ qua đối số này.

Ví dụ

Công thức sau đây đăng ký hàm GetTickCount từ Microsoft Windows 32-bit và trả về ID đăng ký:

REGISTER.ID("Kernel32", "GetTickCount", "J!")

Giả sử GetTickCount đã được đăng ký trên một trang tính khác bằng công thức trên đây, thì công thức sau đây trả về ID đăng ký cho GetTickCount:

REGISTER.ID("Kernel32"; "GetTickCount")

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×