Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm REPT  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Lặp lại văn bản theo một số lần đã cho. Dùng hàm REPT để điền vào ô một chuỗi văn bản được lặp lại một số lần.

Cú pháp

REPT(text, number_times)

Cú pháp hàm REPT có các đối số sau đây:

  • Văn bản    Bắt buộc. Văn bản mà bạn muốn lặp lại.

  • Number_times    Bắt buộc. Một số dương chỉ rõ số lần lặp lại văn bản.

Chú thích

  • Nếu số lần bằng 0 (không), thì hàm REPT trả về "" (văn bản trống).

  • Nếu số lần không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

  • Kết quả của hàm REPT không được dài quá 32.767 ký tự, nếu không, hàm REPT trả về #VALUE!.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=REPT("*-", 3)

Hiển thị dấu sao và dấu gạch ngang (*-) 3 lần.

*-*-*-

=REPT("-",10)

Hiển thị dấu gạch ngang (-) 10 lần.

----------

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×