Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng ROMAN  trong Microsoft Excel.

Mô tả

Chuyển đổi số Ả-rập thành số La Mã, dạng văn bản.

Cú pháp

ROMAN(number, [form])

Cú pháp hàm ROMAN có các đối số dưới đây:

  • Number    Bắt buộc. Số Ả-rập mà bạn muốn chuyển đổi.

  • Biểu mẫu    Tùy chọn. Một số xác định kiểu chữ số La Mã bạn muốn. Kiểu chữ số La Mã bao gồm từ kiểu Cổ điển đến kiểu Giản thể, trở nên ngắn gọn hơn khi giá trị của biểu mẫu tăng lên. Hãy xem ví dụ ROMAN(499,0) sau đây ở bên dưới.

Form

Type

0 hoặc bỏ qua

Cổ điển.

1

Ngắn gọn hơn. Hãy xem ví dụ dưới đây.

2

Ngắn gọn hơn. Hãy xem ví dụ dưới đây.

3

Ngắn gọn hơn. Hãy xem ví dụ dưới đây.

4

Giản thể.

TRUE

Cổ điển.

FALSE

Giản thể.

Chú thích

  • Nếu số là số âm, giá trị lỗi #VALUE! sẽ được trả về.

  • Nếu số lớn hơn 3999, giá trị lỗi #VALUE! sẽ được trả về.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Kết quả

=ROMAN(499,0)

Kiểu số La Mã cổ điển cho 499 (CDXCIX)

CDXCIX

=ROMAN(499,1)

Phiên bản thu gọn hơn cho 499 (LDVLIV)

LDVLIV

=ROMAN(499,2)

Phiên bản thu gọn hơn cho 499 (XDIX)

XDIX

=ROMAN(499,3)

Phiên bản thu gọn hơn cho 499 (VDIV)

VDIV

=ROMAN(499,4)

Phiên bản đơn giản cho 499 (ID)

ID

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×