ROUNDUP (Hàm ROUNDUP)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Làm tròn một số lên, ra xa số 0 (không).

Cú pháp

Hàm ROUNDUP (số,num_digits)

Số    là mọi số thực mà bạn muốn làm tròn lên.

Số chữ số    là số chữ số mà bạn muốn làm tròn số.

Chú thích

  • ROUNDUP hoạt động như ROUND, ngoại trừ một điểm là hàm này luôn làm tròn số lên.

  • Nếu num_digits lớn hơn 0 (không) thì số được làm tròn lên tới số vị trí thập phân đã xác định.

  • Nếu num_digits bằng 0 thì số được làm tròn lên số nguyên gần nhất.

  • Nếu num_digits nhỏ hơn 0 thì số được làm tròn lên về phía bên trái của dấu thập phân.

Ví dụ

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=ROUNDUP(3.2,0)

Làm tròn 3,2 lên tới không vị trí thập phân (4)

=ROUNDUP(76.9,0)

Làm tròn 76,9 lên tới không vị trí thập phân (77)

=ROUNDUP(3.14159,3)

Làm tròn 3,14159 lên tới ba vị trí thập phân (3.142)

=ROUNDUP(-3.14159,1)

Làm tròn -3,14159 lên tới một vị trí thập phân (-3.2)

=ROUNDUP(31415.92654,-2)

Làm tròn 31415,92654 lên đến 2 vị trí thập phân sang bên trái của dấu thập (31500)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×