Sử dụng hộp thoại Lưu và Phát hành

Khi bạn lưu bản ghi Microsoft Lync Online ở định dạng video Windows Media, bạn có thể dùng hộp thoại Lưu và Phát hành để chỉ rõ vị trí cho video phát hành và chọn nội dung sẽ đưa vào video đó.

Bạn muốn làm gì?

Lưu và Phát hành

Hãy dùng hộp thoại Lưu và Phát hành để chỉ rõ tên hoặc vị trí của bản ghi Windows Media. Bạn có thể lưu bản ghi Windows Media trên máy tính của mình hoặc ở vị trí mạng dùng chung hay trong thư viện tài sản Microsoft SharePoint Server 2010 nếu bạn có quyền hợp lệ.

  1. Trong phần Tên tệp bản ghi, hãy nhập tên.

  2. Để thay đổi vị trí của bản ghi, trong phần Lưu vào, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Dán một địa chỉ Web, chẳng hạn như URL đến thư viện tài sản SharePoint Server 2010, vào hộp văn bản.

    • Bấm Duyệt và dẫn hướng tới thư mục mà bạn muốn lưu video.

  3. Nếu bạn cũng muốn chọn kiểu nội dung để đưa vào hoặc đặt thời gian bắt đầu và kết thúc ghi, hãy bấm Tùy chọn và làm theo chỉ dẫn ở phần tiếp theo.

Lưu ý:  Nếu bạn gặp trục trặc khi tải tệp lên SharePoint Server 2010, hãy yêu cầu người quản trị Microsoft SharePoint tăng cả kích cỡ tải lên tối đa mặc định (mặc định ở 50 MB) và thiết đặt thời gian chờ tải lên.

Đầu Trang

Tùy chọn Lưu và Phát hành

Hãy dùng hộp thoại Tùy chọn Lưu và Phát hành để chọn kiểu nội dung sẽ đưa vào bản ghi Windows Media (.wmv), thời gian bắt đầu ghi và thời gian kết thúc ghi. Các hộp kiểm trong phần Nội dung trong video cho biết kiểu nội dung ban đầu đã được đưa vào phiên Microsoft Lync Online. Nếu một kiểu nội dung không sẵn dùng thì kiểu nội dung này ban đầu đã không được đưa vào phiên Lync Online. Theo mặc định, tất cả các kiểu sẵn dùng đều được chọn, nhưng bạn có thể bỏ chọn các hộp kiểm đó nếu không muốn đưa vào một kiểu nội dung cụ thể.

Lưu ý:  Nếu bạn dự định tạo phiên bản Windows Media có thể phát hành của bản ghi, bạn nên biết rằng nếu một số nội dung trong phiên Lync Online ban đầu có kích cỡ quá lớn (ví dụ: bảng trắng lớn, phiên nhắn tin tức thời (IM) dài hay chia sẻ màn hình kép), thì nội dung đó có thể không dễ đọc trong video hoàn tất. Ngoài ra, mọi tin nhắn viết bằng mực trong phần IM của bản ghi thường bị cắt cụt do chiều rộng hạn chế trong video hoàn tất.

  1. Trong phần Nội dung trong video, nếu bạn không muốn đưa vào một kiểu nội dung cụ thế, hãy bấm vào hộp kiểm để xóa nội dung đó.

  2. Trong phần Thời gian, hãy dùng các mũi tên lên và xuống biểu thị Thời gian Bắt đầu và Thời gian Kết thúc để chọn vị trí trong bản ghi ban đầu mà bạn muốn phiên bản phát hành bắt đầu hoặc kết thúc tại đó.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×