Sửa chi tiết dự án

Sửa chi tiết dự án

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sau khi tạo dự án trong Project Web App, bạn có thể nhận thấy rằng mình cần thay đổi một số thông tin chung về dự án, chẳng hạn như tên dự án, mô tả hoặc chủ sở hữu. Cách thức mà bạn thực hiện thay đổi cho dự án hiện có sẽ thay đổi tùy theo việc dự án này là dự án danh sách nhiệm vụ SharePoint, trong đó nhiệm vụ được quản lý bằng danh sách nhiệm vụ trên site dự án, hay là dự án doanh nghiệp, trong đó nhiệm vụ được quản lý trong Project Web App.

Lưu ý:  Bạn cũng có thể thay đổi mẫu mà dự án sử dụng, nếu thích hợp. Xem Thay đổi mẫu của dự án để biết thêm thông tin.

Để sửa chi tiết cho dự án danh sách nhiệm vụ SharePoint:

 1. Đi tới trang Chi tiết dự án :

  • Từ Project Web App, trên Khởi động Nhanh, hãy bấm vào Dự án. Bấm vào tên của dự án bạn sẽ sửa để mở site dự án. Trên Khởi động Nhanh của site dự án, hãy bấm vào Chi tiết Dự án.

  • Từ site dự án, trên Khởi động Nhanh, hãy bấm Chi tiết Dự án.

 2. Thực hiện thay đổi đối với thông tin trên trang Chi tiết Dự án, rồi trên tab Dự án, trong nhóm Dự án, bấm Lưu.

 3. Khi bạn đã thực hiện xong thay đổi đối với dự án, trên tab Dự án, trong nhóm Dự án, hãy bấm Đóng.

Để sửa chi tiết cho dự án doanh nghiệp:

 1. Mở dự án để sửa.

 2. Nếu bạn đang dùng Project Server 2013: trên khởi động nhanh, bên dưới tên dự án, hãy bấm Chi tiết dự ánhoặc bất kỳ nối kết đến trang chứa thông tin dự án, thực hiện thay đổi.

  Nếu bạn đang dùng Project Server 2016: bạn sẽ được đưa trực tiếp đến phần Chi tiết dự án để thực hiện thay đổi.

 3. Sau khi bạn đã thực hiện cập nhật của mình, trên tab Dự án, trong nhóm Dự án, hãy bấm Lưu để lưu thay đổi của bạn và phát hành chúng cho người khác xem.

 4. Trên tab Dự án, trong nhóm Dự án, bấm Đóng. Bạn có thể chọn kiểm nhập dự án hoặc tiếp tục kiểm xuất dự án.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×