Sửa mẫu

Cho dù bạn bắt đầu từ một mẫu dựng sẵn hay cập nhật một mẫu cho chính mình, thì những công cụ dựng sẵn trong Word sẽ giúp bạn cập nhật mẫu phù hợp với nhu cầu của bạn. Để cập nhật mẫu, hãy mở tệp, thực hiện những sửa đổi mà bạn muốn và sau đó lưu mẫu.

 1. Bấm Tệp > Mở.

 2. Bấm đúp vào PC Này. (Trong Word 2013, bấm đúp vào Máy tính).

 3. Duyệt tới thư mục Mẫu Office Tùy chỉnh trong Tài liệu của Tôi.

 4. Bấm mẫu của bạn và bấm Mở.

 5. Thực hiện thay đổi bạn muốn, rồi lưu và đóng mẫu.

Xây dựng các mẫu

Thêm các khối dựng vào một mẫu

Khối dựng là những mẩu nội dung tái sử dụng được hoặc một số bộ phận của tài liệu vốn được lưu giữ trong thư viện để có thể truy nhập và tái sử dụng bất kỳ lúc nào. Bạn cũng có thể lưu các khối dựng và phân bổ chúng kèm với các mẫu.

Ví dụ, bạn có thể tạo một mẫu báo cáo cung cấp cho người dùng mẫu hai loại thư giới thiệu để chọn khi họ tạo báo cáo cho riêng mình dựa trên mẫu của bạn.

Thêm các điều khiển nội dung vào một mẫu

Làm cho mẫu trở nên linh hoạt bằng cách thêm và cấu hình các điều khiển nội dung, chẳng hạn như điều khiển văn bản có định dạng, ảnh, danh sách thả xuống hoặc bộ chọn ngày.

Ví dụ, bạn có thể tạo một mẫu có bao gồm một danh sách thả xuống. Nếu bạn cho phép chỉnh sửa danh sách thả xuống, người khác có thể thay đổi tùy chọn danh sách để đáp ứng nhu cầu của họ.

Lưu ý:  Nếu không sẵn dùng các điều khiển nội dung, có lẽ bạn đã mở tài liệu hay mẫu vốn được tạo ra từ phiên bản Word cũ hơn. Để dùng các điều khiển nội dung, bạn phải chuyển đổi tài liệu sang định dạng tệp Word 2013 bằng cách bấm Tệp > Thông tin > Chuyển đổi, sau đó bấm OK. Sau khi bạn chuyển đổi tài liệu hay mẫu đó, hãy lưu nó lại.

Trước khi có thể thêm các điều khiển nội dung, bạn cần cho hiện ra tab Nhà phát triển.

 1. Bấm Tệp > Tùy chọn > Tùy chỉnh Ribbon.

 2. Trong phần Tùy chỉnh Ribbon, hãy chọn Tab Chính.

 3. Trong danh sách, hãy chọn hộp kiểm Người phát triển rồi bấm OK.

Tắt trên tab Nhà phát triển trong ribbon của Word

Thêm các điều khiển nội dung

Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm Chế độ Thiết kế, rồi chèn các điều khiển bạn muốn.

nút thiết kế chế độ dành cho nhà phát triển

Chèn một điều khiển văn bản vào chỗ người dùng có thể nhập văn bản

Trong điều khiển nội dung văn bản có định dạng, người dùng có thể định dạng văn bản là đậm hoặc nghiêng và họ có thể gõ nhiều đoạn văn. Nếu bạn muốn hạn chế những nội dung mà người dùng thêm vào, hãy chèn điều khiển nội dung văn bản thuần túy.

 1. Trong tài liệu, hãy bấm vào vị trí bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm vào Quản lý Nội dung Văn bản có Định dạng điều khiển văn bản có định dạng phong phú điều khiển Nội dung Văn bản Thuần điều khiển văn bản thuần .

Chèn điều khiển hình ảnh

 1. Hãy bấm vào vị trí bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, bấm nút Điều khiển điều khiển hình ảnh .

Chèn hộp tổ hợp hoặc danh sách thả xuống

Trong hộp tổ hợp, người dùng có thể chọn từ danh sách các lựa chọn do bạn cung cấp hoặc họ có thể gõ thông tin riêng của mình. Trong danh sách thả xuống, người dùng chỉ có thể chọn từ danh sách các lựa chọn.

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, bấm tổ hợp Điều khiển Nội điều khiển hộp tổ hợp Hoặc Điều khiển Nội dung Danh sách Thả điều khiển menu thả xuống .

 2. Chọn điều khiển nội dung, sau đó trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm Thuộc tính.

  thuộc tính điều khiển chế độ dành cho nhà phát triển

 3. Để tạo danh sách các lựa chọn, hãy bấm Thêm bên dưới Thuộc tính Danh sách Hộp Tổ hợp hoặc Thuộc tính Danh sách Thả xuống.

 4. Nhập một lựa chọn vào hộp Tên Hiển thị, chẳng hạn như Có, Không hoặc Có thể. Hãy lặp lại bước này cho đến khi tất cả các lựa chọn đều có trong danh sách thả xuống.

 5. Điền vào bất kỳ thuộc tính nào khác bạn muốn.

Lưu ý:  Nếu bạn chọn hộp kiểm Không thể sửa nội dung, người dùng sẽ không thể bấm vào lựa chọn.

Chèn nút chọn ngày

 1. Hãy bấm vào vị trí bạn muốn chèn điều khiển nút chọn ngày.

 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm vào nút Kiểm soát Nội dung Bộ chọn điều khiển bộ chọn ngày tháng .

Chèn hộp kiểm

 1. Hãy bấm vào vị trí mà bạn muốn chèn điều khiển hộp kiểm.

 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, bấm nút Điều khiển Nội dung Hộp kiểm điều khiển hộp kiểm .

Chèn điều khiển thư viện khối dựng

Bạn có thể dùng điều khiển khối dựng khi bạn muốn mọi người có thể chọn một khối văn bản cụ thể.

Ví dụ, điều khiển khối dựng sẽ hữu ích nếu bạn đang thiết lập mẫu hợp đồng và bạn cần thêm văn bản thảo sẵn khác tùy thuộc vào các yêu cầu cụ thể của hợp đồng. Bạn có thể tạo điều khiển nội dung văn bản có định dạng cho mỗi phiên bản văn bản thảo sẵn, sau đó bạn có thể dùng điều khiển khối dựng làm bộ chứa để quản lý nội dung văn bản có định dạng.

Bạn cũng có thể dùng điều khiển khối dựng trong biểu mẫu.

 1. Hãy bấm vào vị trí bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm vào Quản lý Nội dung Khối dựng điều khiển bộ sưu tập khối dựng .

 3. Bấm vào điều khiển nội dung để chọn điều khiển đó.

 4. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, bấm Thuộc tính.

  thuộc tính điều khiển chế độ dành cho nhà phát triển

 5. Bấm Thư việnThể loại cho những khối dựng mà bạn muốn sẵn có trong điều khiển khối dựng.

Đặt hoặc thay đổi thuộc tính cho điều khiển nội dung

 1. Thay đổi điều khiển nội dung và bấm Thuộc tính trong nhóm Điều khiển.

  thuộc tính điều khiển chế độ dành cho nhà phát triển

 2. Trong hộp thoại Thuộc tính Điều khiển Nội dung, hãy chọn xem điều khiển nội dung đó có thể xóa đi hay có thể chỉnh sửa được khi người khác dùng mẫu của bạn.

 3. Để giữ cho các điều khiển nội dung hay thậm chí một vài đoạn văn bản nằm cùng nhau, chọn những điều khiển này hoặc văn bản này, sau đó bấm Nhóm trong nhóm Điều khiển.

  nút nhóm chế độ dành cho nhà phát triển

Ví dụ, có lẽ bạn có một tuyên bố miễn trừ trách nhiệm dài ba đoạn văn. Nếu bạn dùng lệnh Nhóm để nhóm lại ba đoạn văn này, thì phần miễn trừ dài ba đoạn văn này không thể chỉnh sửa được và chỉ có thể xóa được dưới dạng một nhóm.

Thêm văn bản hướng dẫn vào mẫu

Văn bản hướng dẫn có thể nâng cao tính khả dụng của mẫu mà bạn tạo ra. Bạn có thể thay đổi văn bản hướng dẫn mặc định trong điều khiển nội dung.

Để tùy chỉnh văn bản hướng dẫn mặc định cho những người dùng mẫu, bạn hãy làm như sau:

 1. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm Chế độ Thiết kế.

  nút thiết kế chế độ dành cho nhà phát triển

 2. Hãy bấm vào điều khiển nội dung nơi bạn muốn thay đổi văn bản hướng dẫn chỗ dành sẵn.

 3. Sửa văn bản chỗ dành sẵn và định dạng văn bản đó theo bất kỳ cách nào bạn muốn.

 4. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, hãy bấm Chế độ Thiết kế để tắt tính năng thiết kế và lưu văn bản hướng dẫn.

Thêm bảo vệ vào mẫu

Bạn có thể thêm bảo vệ vào từng điều khiển nội dung trong một mẫu nhằm giúp ngăn chặn người khác xóa hay chỉnh sửa một điều khiển nội dung cụ thể hay một nhóm điều khiển, hoặc bạn có thể giúp bảo vệ toàn bộ nội dung mẫu bằng mật khẩu.

Thêm bảo vệ vào các phần trong mẫu

 1. Mở mẫu mà bạn muốn thêm chức năng bảo vệ.

 2. Chọn điều khiển nội dung mà bạn muốn hạn chế thay đổi.

  Mẹo:  Chọn nhiều điều khiển bằng cách nhấn giữ phím CTRL trong lúc bấm vào các điều khiển.

 3. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, bấm Nhóm rồi bấm Nhóm lần nữa.

  điều khiển nhóm chế độ dành cho nhà phát triển

 4. Trên tab Nhà phát triển, trong nhóm Điều khiển, bấm Thuộc tính.

  thuộc tính điều khiển chế độ dành cho nhà phát triển

 5. Trong hộp thoại Thuộc tính Điều khiển Nhóm, bên dưới Khóa, hãy thực hiện một trong những việc sau:

  • Chọn hộp kiểm Không thể xóa điều khiển nội dung, cho phép chỉnh sửa nội dung của điều khiển nhưng không thể xóa chính điều khiển đó ra khỏi mẫu hay tài liệu dựa trên mẫu đó.

  • Chọn hộp kiểm Không thể sửa điều khiển nội dung, cho phép bạn xóa được điều khiển nhưng không cho phép bạn sửa nội dung trong điều khiển.

Dùng thiết đặt này khi bạn muốn bảo vệ văn bản nếu có bao gồm văn bản này. Ví dụ, nếu bạn thường đưa vào một tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, bạn có thể giúp đảm bảo cho văn bản luôn không đổi, và bạn có thể xóa phần tuyên bố này đối với những tài liệu không cần đến.

Gán mật khẩu cho mẫu

Để gán mật khẩu cho tài liệu sao cho chỉ người xem lại vốn đã biết mật khẩu mới có thể loại bỏ được phần bảo vệ này, hãy làm như sau:

 1. Mở mẫu mà bạn muốn gán mật khẩu.

 2. Trên tab Xem lại, trong nhóm Bảo vệ, bấm Hạn chế Chỉnh sửa.

 3. Dưới Bắt đầu áp dụng, bấm Có, hãy Bắt đầu Áp dụng Bảo vệ.

 4. Nhập một mật khẩu trong hộp Nhập mật khẩu mới (tùy chọn), và sau đó xác nhận mật khẩu.

Quan trọng:  Nếu bạn chọn không dùng mật khẩu, bất kỳ ai cũng có thể thay đổi các hạn chế chỉnh sửa của bạn.

Hãy dùng mật khẩu mạnh bao gồm chữ viết thường hoặc viết hoa, số và biểu tượng. Mật khẩu yếu không phối hợp các yếu tố này. Mật khẩu mạnh: Y6dh!et5. Mật khẩu yếu: House27. Mật khẩu phải dài ít nhất 8 ký tự. Nói chung, mật khẩu càng dài thì càng bảo mật.

Điều quan trọng là bạn cần nhớ mật khẩu của mình. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, Microsoft không thể truy xuất lại mật khẩu đó. Hãy lưu giữ mật khẩu mà bạn viết ra ở một nơi an toàn, cách xa thông tin mà mật khẩu đó bảo vệ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×