Sắp xếp bảng (Power Query)

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Power Query còn được biết đến với tên Get & Transform trong Excel 2016. Thông tin được cung cấp ở đây áp dụng cho cả hai. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Get & Transform trong Excel 2016.

Tôi muốn

Sắp xếp bảng dựa trên một cột đơn lẻ

Sắp xếp bảng dựa trên nhiều cột

Sắp xếp một bảng trong trình soạn thảo truy vấn dựa trên một cột đơn lẻ

  1. Trong soạn thảo truy vấn, hãy chọn cột bạn muốn sắp xếp trên.

  2. Bấm vào mũi tên xuống ( Mũi tên xuống ).

  3. Từ menu thả xuống, bấm Sắp xếp Tăng dần (từ thấp đến cao) hoặc Sắp xếp Giảm dần (từ cao xuống thấp).

Chọn thứ tự sắp xếp

Đầu trang

Sắp xếp một bảng trong trình soạn thảo truy vấn dựa trên nhiều cột

Khi bạn sắp xếp dựa trên nhiều cột, thứ tự hoặc cấu trúc phân cấp của việc sắp xếp sẽ dựa trên thứ tự lựa chọn các cột.

Để sắp xếp một bảng dựa trên nhiều cột

  1. Trong soạn thảo truy vấn, hãy chọn cột chính để sắp xếp.

  2. Bấm vào mũi tên xuống ( Mũi tên xuống ).

  3. Từ menu thả xuống, bấm Sắp xếp Tăng dần hoặc Sắp xếp Giảm dần.

  4. Lặp lại các bước 1-3 cho mỗi cột tiếp theo mà bạn muốn sử dụng để sắp xếp.

Ví dụ, khi bạn sắp xếp theo Tiểu bang, sau đó theo Dân số, thì kết quả cuối cùng là một bảng được xếp theo tiểu bang, trong đó các thành phố của mỗi tiểu bang được xếp theo dân số. Theo thứ tự bảng chữ cái, Arizona sẽ xuất hiện trước California và trong Arizona, Phoenix có dân số đông hơn Tucson. Công thức liệt kê mỗi cột sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và kiểu sắp xếp áp dụng đối với cột đó.

Ví dụ về sắp xếp

Đầu trang

Lưu ý: Trình soạn thảo Truy vấn chỉ xuất hiện khi bạn tải, sửa hoặc tạo truy vấn mới bằng cách dùng Power Query. Video sau đây cho thấy cửa sổ Trình soạn thảo Truy vấn xuất hiện sau khi sửa một truy vấn từ sổ làm việc Excel. Để xem Trình soạn thảo Truy vấn mà không cần tải hoặc sửa truy vấn trong sổ làm việc hiện có, từ phần Lấy Dữ liệu Ngoài trong tab ribbon Power Query, hãy chọn Từ Nguồn Khác > Truy vấn Trống. Video sau đây cho thấy một cách để hiển thị Trình soạn thảo Truy vấn.

Cách xem Trình soạn thảo Truy vấn trong Excel

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×