Sắp xếp các quy trình nhân sự thông thường

Sắp xếp các quy trình nhân sự thông thường

Quản lý quy trình nhân sự như nội trú và cập nhật các chính sách có thể được thử thách và mất thời gian ra khỏi công việc quan trọng hơn. Bạn cần một cách dễ dàng để tự động hóa quy trình nhân sự thông thường.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chi tiết  

Giảm thời gian dành cho các tác vụ lặp lại với Microsoft Flow. Mỗi lần bạn thuê một nhân viên mới, bạn sẽ thực hiện cùng một tập hợp các bước, như thêm thông tin của nhân viên vào danh sách triển khai, sau đó gửi email đến các phòng ban khác nhau để bắt đầu quá trình triển khai. Với dòng, bạn có thể thiết lập dòng công việc từ SharePoint vào ứng dụng email của bạn, tự động gửi email sang phải mọi người bất cứ khi nào bạn thêm một người mới vào danh sách SharePoint. 

Khi bạn cần biết nếu nhân viên của bạn hài lòng với quy trình hiện tại, hãy sử dụng Microsoft Forms để tạo các cuộc điều tra và thăm dò ý kiến, và nhận được kết quả. Biểu mẫu là một khảo sát trực tuyến, do đó, nhân viên có thể truy nhập vào mọi thiết bị bất kỳ lúc nào.

Đôi khi các vấn đề về nhân sự không thể giải quyết trong các cuộc điều tra bằng bất kỳ ứng dụng nào hiện tại. Với Microsoft PowerApps, các nhóm nhân sự có thể dễ dàng tạo các ứng dụng mà không biết cách viết mã. PowerApps cho phép bạn xây dựng và chia sẻ các ứng dụng từ các mẫu, vì vậy bạn có thể dễ dàng tạo ra giải pháp mà bạn cần, như một công cụ phỏng vấn, trình duyệt tổ chức hoặc hộp đề xuất. Tạo tải lên để nhân viên mới có mọi thứ họ cần cho thiết bị của họ.

Tô sáng

  • Tự động lặp lại, nhiệm vụ thủ công.

  • Khởi tạo quy trình triển khai và các yêu cầu phê duyệt.

  • Đảm bảo nhân viên mới có những điều họ cần cho các thiết bị của họ.

Tìm hiểu thêm

Thuê, onboard và quản lý mọi người dễ dàng hơn

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×