Sắp xếp hộp thư đến của bạn

Sắp xếp email bằng cách sử dụng thư mục

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Tạo thư mục để sắp xếp email, di chuyển thư và thêm thư mục vào thư mục yêu thích của bạn để truy nhập dễ dàng.

Tạo thư mục

  1. Bấm chuột phải vào hộp thư đến và chọn thư mục mới.

  2. Nhập tên cho thư mục, rồi nhấn Enter.

Di chuyển thư vào một thư mục

  1. Chọn một thư.

  2. Kéo và thả vào một thư mục.

    Lưu ý: Để di chuyển nhiều email, hãy chọn một email, nhấn giữ phím Shift và chọn các thư khác, rồi bấm, kéo và thả chúng vào một thư mục.

Thêm thư mục vào mục yêu thích

  • Để thêm một thư mục vào yêu thích, hãy bấm chuột phải vào thư mục, rồi chọn Hiển thị trong mục yêu thích.

    Lưu ý: Bạn cũng có thể chọn thư mục, rồi kéo và thả nó vào mục yêu thích.

Bạn muốn xem thêm?

Tạo thư mục trong Outlook trên web

Tạo một thư mục trong Outlook

Di chuyển thư mục email

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×