Sắp xếp trang hoặc phần theo thứ tự chữ cái

Nếu bạn có rất nhiều ghi chú, việc sắp xếp các tab trang hoặc phần của ghi chú sẽ giúp bạn tìm kiếm dễ dàng hơn. Dù không có cách tự động nào để sắp xếp những tab này theo thứ tự bảng chữ cái, bạn có thể sắp xếp thủ công bằng cách kéo phần hoặc trang vào thứ tự bạn muốn.

  1. Mở sổ tay có phần hoặc trang bạn muốn sắp xếp theo thứ tự chữ cái, số hoặc theo tứ tự khác.

  2. Kéo tab trang hoặc phần đó vào vị trí bạn muốn.

Nếu có nhiều hơn một sổ tay, bạn có thể thay đổi thứ tự mà những sổ tay này xuất hiện trong danh sách Sổ tay của bạn. Chỉ cần kéo bất kỳ biểu tượng sổ tay nào vào vị trí mà bạn muốn.

Đừng lo, việc thay đổi thứ tự sắp xếp của sổ tay, phần hoặc tab trang sẽ không phá vỡ bất kỳ nối kết nào đến ghi chú mà bạn có thể đã tạo ra.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×