Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn có rất nhiều ghi chú, việc sắp xếp các tab trang hoặc phần của ghi chú sẽ giúp bạn tìm kiếm dễ dàng hơn. Dù không có cách tự động nào để sắp xếp những tab này theo thứ tự bảng chữ cái, bạn có thể sắp xếp thủ công bằng cách kéo phần hoặc trang vào thứ tự bạn muốn.
 

  1. Mở sổ tay có phần hoặc trang bạn muốn sắp xếp theo thứ tự chữ cái, số hoặc theo tứ tự khác.

  2. Kéo tab trang hoặc phần đó vào vị trí bạn muốn.
     

Nếu có nhiều hơn một sổ tay, bạn có thể thay đổi thứ tự mà những sổ tay này xuất hiện trong danh sách Sổ tay của bạn. Chỉ cần kéo bất kỳ biểu tượng sổ tay nào vào vị trí mà bạn muốn.

Đừng lo, việc thay đổi thứ tự sắp xếp của sổ tay, phần hoặc tab trang sẽ không phá vỡ bất kỳ nối kết nào đến ghi chú mà bạn có thể đã tạo ra.
 

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×