You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Sử dụng ứng dụng với chế độ xem cá nhân trong Teams

Một số ứng dụng có khả năng ứng dụng cá nhân, cho phép bạn sử dụng chúng bên ngoài kênh hoặc chat nhưng vẫn ở trong Teams.

Ví dụ: OneNote cung cấp cho bạn một không gian làm việc riêng tư trong Teams, trong khi Planner và Wrike cung cấp dạng xem toàn bộ tác vụ của bạn, giữa các bảng mà bạn hoặc nhóm của bạn đã thêm dưới dạng tab kênh.

Thêm ứng dụng cá nhân

Đi tới Ứng dụng ở bên trái Teams, sau đó tìm kiếm hoặc duyệt các danh mục ứng dụng để tìm các ứng dụng mới. Tìm những người có ứng dụng Cá nhân được liệt kê dưới dạng khả năng. 

Ví dụ về mô tả ứng dụng

Đối với việc thêm ứng dụng, chỉ cần nhấn vào nút Thêm!

Truy nhập hoặc ghim ứng dụng cá nhân

Ở bên trái của Teams, chọn Xem thêm ứng dụng được thêm Nút tùy chọn khác để đi tới bất kỳ ứng dụng nào bạn đã thêm cung cấp dạng xem cá nhân.

Mẹo: Bạn cũng có thể thấy các ứng dụng mà tổ chức của bạn nghĩ rằng bạn muốn.

Ứng dụng cá nhân

Bấm chuột phải vào bất kỳ biểu tượng ứng dụng nào để Ghim ứng dụng đó để truy nhập dễ dàng. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×