Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để đọc và trả lời yêu cầu họp trong Outlook

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Outlook bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để đọc và phản hồi các yêu cầu họp. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách gửi phản hồi nhanh thẳng từ danh sách thư đến hộp thư đến Outlook hoặc mở yêu cầu cho các tùy chọn khác, chẳng hạn như đề xuất thời gian cuộc họp mới.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Trả lời yêu cầu họp từ danh sách thư đến hộp thư đến

Khi yêu cầu cuộc họp đến thư mục Outlook hộp thư đến của bạn, bạn có thể chấp nhận nhanh chóng, chấp nhận tạm thời hoặc từ chối cuộc họp ngay tại đó mà không cần phải mở yêu cầu đó.

 1. Trong hộp thư đến Outlook, sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để đặt tiêu điểm vào yêu cầu họp.

  Để tìm hiểu cách mở và đọc nội dung của yêu cầu họp, hãy đi tới mở và trả lời yêu cầu họp.

 2. Nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra và trình tường thuật thông báo: "menu ngữ cảnh, menu". Trong JAWS bạn nghe thấy: "menu" (menu). Để trả lời yêu cầu, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chấp nhận, nhấn C, C, rồi Enter.

  • Để chấp nhận tạm thời, nhấn N, rồi nhập.

  • Để từ chối, nhấn E.

 3. Hộp thoại Microsoft Outlook sẽ mở ra với tiêu điểm trên nút OK . Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sửa phản hồi trước khi gửi, nhấn E, rồi nhập. Một thông điệp email trả lời cuộc họp mở ra và tiêu điểm nằm trong trường văn bản thư, nơi bạn có thể nhập phản hồi của mình. Khi hoàn tất, nhấn Alt + S để gửi.

  • Để gửi phản hồi mà không cần chỉnh sửa, nhấn S, rồi nhập.

  • Để chọn không gửi phản hồi, nhấn D, rồi nhập.

  Hành động đã chọn được thực hiện, lời mời họp sẽ bị xóa và nếu được chấp nhận, cuộc họp sẽ được thêm vào lịchcủa bạn.

Mở, đọc và trả lời yêu cầu họp

Để truy nhập tất cả các tùy chọn trả lời, chẳng hạn như đề xuất một thời gian họp mới, hãy mở yêu cầu họp.

 1. Trong hộp thư đến Outlook, sử dụng các phím mũi tên lên và xuống để dẫn hướng các mục hộp thư đến. Khi đang ở trong yêu cầu họp, hãy nhấn Enter để mở nó.

 2. Bộ đọc màn hình thông báo tiêu đề của yêu cầu họp. Để đọc nội dung của thư mời họp, nhấn phím SR + R. Để dừng việc đọc, hãy nhấn Ctrl.

 3. Để phản hồi yêu cầu họp, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chấp nhận, nhấn Alt + H, C.

  • Để chấp nhận tạm thời, nhấn Alt + H, J.

  • Để từ chối, nhấn Alt + H, N.

 4. Khi bạn nghe thấy "menu, sửa phản hồi trước khi gửi đi", hãy thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để chỉnh sửa câu trả lời trước khi gửi, nhấn E.

  • Để gửi phản hồi mà không cần chỉnh sửa, nhấn S.

  • Để chọn không gửi câu trả lời, nhấn D.

  Hành động đã chọn được thực hiện, lời mời họp sẽ bị xóa và nếu được chấp nhận, cuộc họp sẽ được thêm vào lịchcủa bạn.

Đề xuất thời gian họp mới

 1. Với yêu cầu họp mở bằng Outlook, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để chấp nhận dự kiến và đề xuất thời gian mới, hãy nhấn Alt + H, P, T, T.

  • Để từ chối và đề xuất thời gian mới, hãy nhấn Alt + H, P, T, D.

 2. Hộp thoại đề xuất thời gian mới sẽ mở ra. Để đặt ngày tháng và thời gian bạn muốn đề xuất, hãy nhấn phím tab cho đến khi bộ đọc màn hình thông báo trường liên quan, chẳng hạn như "ngày bắt đầu họp" hoặc "thời gian bắt đầu họp", và nhập ngày hoặc thời gian mới (ví dụ: "25Oct17" hoặc "1230pm"). Khi hoàn tất, nhấn Alt + O.

 3. Hộp thoại đóng và một thời gian mới được đề xuất thông điệp email sẽ mở ra. Thời gian họp hiện tại và thời gian mới mà bạn đang đề xuất sẽ được hiển thị bên dưới trường chủ đề thư. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản nội dung thư, nơi bạn có thể nhập bất kỳ phản hồi bổ sung nào. Khi bạn đã sẵn sàng để gửi, nhấn Alt + S. Email được gửi đi và bạn quay lại hộp thư đến.

Kiểm tra ai được mời tham dự cuộc họp

Sau khi bạn đã chấp nhận yêu cầu họp, bạn có thể kiểm tra những người khác đã được mời.

 1. Trong Outlook, hãy nhấn Ctrl + 2 để đi đến lịch.

 2. Tiêu điểm sẽ nằm ở hôm nay. Để di chuyển giữa các sự kiện, nhấn phím tab hoặc Shift + Tab. Khi đang họp bạn muốn, hãy nhấn Ctrl + O để mở nó.

 3. Để đi tới trợ lý lập lịchbiểu, nhấn Alt + H, U.

 4. Trình tường thuật thông báo: "tất cả người dự", tiếp theo là tên của người tổ chức cuộc họp. Trong JAWS bạn nghe thấy: "list Box" (hộp danh sách), tiếp theo là tên của người tổ chức cuộc họp. Để nghe những người được mời khác, nhấn phím mũi tên xuống.

Giữ các yêu cầu họp trong hộp thư đến

Sau khi được chấp nhận hoặc từ chối, các yêu cầu họp sẽ được tự động chuyển vào thư mục các mục đã xóa. Nếu bạn muốn giữ email yêu cầu họp trong hộp thư đến của mình, bạn có thể thay đổi thiết đặt Outlook.

 1. Trong Outlook, nhấn Alt + F, T, M để mở cửa sổ tùy chọn thư .

 2. Nhấn Alt + D hai lần. Trong trình tường thuật bạn nghe thấy: "gửi tin nhắn, đã chọn, xóa các yêu cầu họp và thông báo khỏi hộp thư đến sau khi trả lời, hộp kiểm". Trong JAWS bạn nghe thấy: "xóa các yêu cầu họp và thông báo từ hộp thư đến sau khi trả lời, hãy chọn hộp kiểm."

 3. Để loại bỏ lựa chọn, nhấn phím cách. Trong trình tường thuật, bạn nghe thấy: "không được đánh dấu". Trong JAWS bạn nghe thấy: "not Check" (không kiểm tra). Nhấn Enter để lưu thiết đặt và đóng hộp thoại. Bạn trở về Outlook.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch các cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Phím tắt trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Sử dụng Outlook cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của iOS, để đọc và phản hồi các yêu cầu họp trực tiếp từ lịch.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Đọc và trả lời yêu cầu họp

 1. Trong bất kỳ dạng xem lịch nào, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy sự kiện đầu tiên trong ngày. VoiceOver sẽ thông báo tiêu đề, ngày và thời gian, địa điểm cũng như người tổ chức sự kiện khi bạn di chuyển qua các sự kiện. Để duyệt đến các sự kiện khác trong tương lai, hãy trượt nhanh lên trên.

 2. Để mở chi tiết yêu cầu họp, hãy nhấn đúp vào màn hình khi đang theo yêu cầu. Các chi tiết yêu cầu họp sẽ mở ra trong một cửa sổ mới.

 3. Để duyệt cửa sổ chi tiết cuộc họp, trượt nhanh sang phải hoặc trái. VoiceOver thông báo chi tiết khi bạn di chuyển, bao gồm ngày và giờ, địa điểm và tên và liên hệ được đề xuất của cuộc họp.

 4. Để trả lời thư mời, trong cửa sổ chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "RSVP Button" (nút RSVP), rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các tùy chọn phản hồi sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn (chấp nhận, dự định hoặc từ chối), rồinhấn đúp vào màn hình.

 6. Để thay đổi phản hồi của bạn, trong cửa sổ chi tiết cuộc họp, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Edit RSVP Button" (nút sửa RSVP), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh đến tùy chọn mới, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để quay lại lịch, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back Button" (nút quay lại ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch các cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Sử dụng Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để đọc và phản hồi các yêu cầu họp trực tiếp từ lịch.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Đọc và trả lời yêu cầu họp

 1. Trong lịch, để duyệt đến các sự kiện trong tương lai, chẳng hạn như yêu cầu cuộc họp, trượt nhanh sang phải. TalkBack thông báo ngày và thời gian, tiêu đề sự kiện và địa điểm, khi bạn di chuyển qua các sự kiện.

 2. Để mở chi tiết yêu cầu họp, hãy nhấn đúp vào màn hình khi đang theo yêu cầu. Các chi tiết yêu cầu họp sẽ mở ra trong một cửa sổ mới.

 3. Để duyệt cửa sổ chi tiết cuộc họp, trượt nhanh sang phải hoặc trái. TalkBack thông báo chi tiết khi bạn di chuyển, bao gồm ngày và thời gian, địa điểm và tên của cuộc họp được đề xuất và danh bạ của người dự.

 4. Để trả lời thư mời, trong cửa sổ chi tiết sự kiện, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "RSVP Button" (nút RSVP), rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các tùy chọn phản hồi sẽ mở ra.

 5. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy tùy chọn mình muốn (chấp nhận, dự định hoặc từ chối), rồinhấn đúp vào màn hình.

 6. Để thay đổi phản hồi của bạn, trong cửa sổ chi tiết cuộc họp, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Edit RSVP Button" (nút sửa RSVP), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh đến tùy chọn mới, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Để quay lại lịch, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back Button" (nút quay lại ), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch các cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng lịch Outlook

Sử dụng Outlook trên web với bàn phím của bạn với bộ đọc màn hình để đọc và phản hồi các yêu cầu họp trong thư. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

Đọc và trả lời yêu cầu họp

 1. Trong dạng xem chính của thư , nhấn Ctrl + F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Message List" (danh sách thư).

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy thư đầu tiên trong danh sách.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy yêu cầu họp mà bạn muốn, rồi nhấn Enter. Yêu cầu họp mở ra. Bạn nghe thấy: "Content Pane" (ngăn nội dung).

 4. Để đọc chi tiết và các tùy chọn từ đầu thư, nhấn phím SR + R. Bộ đọc màn hình thông báo các chi tiết và tùy chọn khi bạn di chuyển, bao gồm ngày và thời gian và ngày họp được đề xuất, vị trí và tên của người dự.

 5. Nếu bạn muốn thêm thư vào phản hồi của mình, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Add a message to" (Thêm thư vào), tiếp theo là tên của người gửi yêu cầu. Nhập tin nhắn của bạn.

 6. Để phản hồi thư mời, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chấp nhận, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "yes Button" (nút có), rồi nhấn phím cách.

  • Để từ chối, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "yes Button" (nút có), rồi nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "No Button" (nút không). Nhấn Phím cách để chọn.

  • Nếu bạn không chắc chắn nếu bạn có thể tham dự, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "yes Button" (nút có), rồi nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy: "maybe Button" (nút có thể). Nhấn Phím cách để chọn.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để lên lịch các cuộc hẹn hoặc cuộc họp trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Phím tắt trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×