Quản lý cuộc hẹn, kế hoạch, ngân sách — dễ dàng với Microsoft 365.

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào email trong Outlook

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Đối với những người không sử dụng bộ đọc màn hình, hãy xem mục đính kèm tệp hoặc chèn ảnh vào thư email Outlook (Windows) hoặc chèn ảnh trong Office for Mac.

Sử dụng Outlook bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để thêm hình ảnh vào thông điệp email của bạn. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và JAWS nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách chèn ảnh từ máy tính hoặc thiết bị của bạn hoặc từ một nguồn trên web, chẳng hạn như Bing.com.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Chèn ảnh từ máy tính của bạn

T o chèn ảnh, thư của bạn phải được định dạng bằng cách sử dụng các định dạng HTML hoặc văn bản có định dạng.

 1. Khi đang viết một email, hãy đặt tiêu điểm vào điểm chèn nơi bạn muốn chèn ảnh.

 2. Để mở hộp thoại chèn ảnh , nhấn Alt + N, P. Bạn nghe thấy: "chèn hộp thoại ảnh". Hộp thoại sẽ mở ra thư mục mặc định cho ảnh trên máy tính hoặc thiết bị của bạn (thường là thư mục hình ảnh ).

 3. Để di chuyển giữa các thư mục, rồi chọn một trong hộp thoại chèn ảnh :

  • Nhấn Shift + Tab để di chuyển tiêu điểm đến dạng xem mục, trong đó liệt kê các thư mục và tệp trong hộp thoại chèn ảnh . Với trình tường thuật, bạn nghe thấy "Items View" (dạng xem mục), theo sau là tên của thư mục hoặc tệp đầu tiên. Với JAWS, bạn nghe thấy "not selected" (không được chọn), tiếp theo là tên của thư mục hoặc tệp đầu tiên.

  • Để di chuyển giữa các thư mục và tệp, hãy sử dụng các phím mũi tên.

  • Khi bạn nghe thấy tên thư mục mình muốn mở, nhấn Enter.

  • Lặp lại quy trình này cho đến khi bạn đang ở trong thư mục có chứa ảnh của bạn.

  Mẹo: Để nhanh chóng di chuyển đến thư mục mẹ của thư mục hiện tại, hãy nhấn Alt + phím mũi tên lên.

 4. Để chèn ảnh từ thư mục hiện tại, hãy sử dụng các phím mũi tên để di chuyển tiêu điểm đến tệp bạn muốn, rồi nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ quay lại email.

  Hoặc, bạn có thể nhấn F6 để di chuyển tiêu điểm đến hộp tên tệp (bạn sẽ nghe thấy "tên tệp") và bắt đầu nhập tên tệp cho ảnh. Để di chuyển qua các kết quả tìm kiếm, nhấn phím mũi tên Xuống. Để chèn kết quả đã chọn, nhấn Enter. Tiêu điểm sẽ quay lại email.

Chèn ảnh từ nguồn trực tuyến

Lưu ý: Tùy chọn này không sẵn dùng khi sử dụng JAWS.

Lưu ý: Bộ lọc Tìm kiếm Hình ảnh của Bing được dựa trên hệ thống cấp phép Creative Commons được chú ý cao. Để hiểu rõ hơn về các tùy chọn cấp phép, hãy tham khảo mục Lọc hình ảnh theo loại giấy phép. Hãy nhớ rằng, bạn có trách nhiệm phải tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, bao gồm cả bản quyền.

 1. Trong email, hãy đặt điểm chèn tại vị trí bạn muốn chèn hình ảnh.

 2. Để di chuyển đến tab chèn trên dải băng và mở hộp thoại chèn ảnh , hãy nhấn Alt + N, F.

 3. Nhập một từ hoặc cụm từ mô tả loại hình ảnh bạn muốn, rồi nhấn Enter. Trình tường thuật thông báo số lượng kết quả.

 4. Để duyệt các kết quả tìm kiếm hình ảnh, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy kết quả đầu tiên, sau đó sử dụng các phím mũi tên phải và trái để di chuyển qua các kết quả. Bạn sẽ nghe thấy mô tả của mỗi hình ảnh bạn chọn.

  Mẹo: Để nhập một từ hoặc cụm từ khác, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được hộp tìm kiếm. Bạn nghe thấy: "nhập truy vấn."

 5. Để tải xuống và chèn hình ảnh từ kết quả tìm kiếm, hãy nhấn phím cách để chọn hình ảnh, nhấn phím tab cho đến khi bạn đến được nút chèn , rồi nhấn phím cách. Tiêu điểm sẽ trả về tin nhắn của bạn và Outlook bắt đầu tải xuống hình ảnh.

Thêm văn bản thay thế cho hình ảnh

 1. Trong khi đang viết một email, hãy chọn ảnh bạn muốn thêm văn bản thay thế vào.

 2. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10.

 3. Nhấn phím mũi tên lên nhiều lần cho đến khi bạn nghe thấy "Edit Alt Text" (chỉnh sửa văn bản thay thế), rồi nhấn Enter. Với trình tường thuật, bạn nghe thấy: "văn bản thay thế, mô tả, chỉnh sửa". Với JAWS, bạn nghe thấy: "Description, Edit" (chỉnh sửa).

 4. Nhập văn bản thay thế cho hình ảnh. Mô tả nội dung và mục đích của hình ảnh theo cách ngắn gọn và không rõ ràng. Văn bản thay thế không phải là dài hơn một hoặc hai câu ngắn.

 5. Khi thực hiện xong, hãy nhấn esc để trả về tiêu điểm đến thư.

Xem thêm

Lưu hình ảnh hoặc tệp đính kèm từ email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chữ ký trong Outlook

Thay đổi ảnh hồ sơ của bạn

Giảm kích cỡ ảnh và tệp đính kèm trong email Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook cho iOS với bàn phím và VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn cho iOS, để chèn ảnh và hình ảnh trong email. Bạn có thể thêm hình ảnh từ iPhone hoặc tải xuống ảnh từ Internet để thêm vào email của mình.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Chèn ảnh từ iPhone

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn cho phép Outlook cho iOS truy nhập vào Ảnh của mình trong Cài đặt của iPhone.

 1. Trong khu vực nội dung thư của email mới, hãy đặt tiêu điểm tại vị trí bạn muốn chèn ảnh.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Attach file or photo button" (Nút Đính kèm tệp hoặc ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Để chèn ảnh từ điện thoại, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Choose photo from library button" (Nút Chọn ảnh từ thư viện), rồi nhấn đúp vào màn hình. Ảnh mở ra và bạn có thể chọn ảnh mình muốn chèn.

 4. Để duyệt các thư mục Ảnh, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy thư mục mình muốn. Để mở thư mục đó, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Khi ở trong thư mục bạn muốn, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái để dẫn hướng đến tệp bạn muốn. Khi ở trên tệp, để chèn ảnh, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 6. Ảnh sẽ được chèn và tiêu điểm di chuyển đến khu vực nội dung thư email mới.

Chèn ảnh từ nguồn trực tuyến

Tìm kiếm và chèn ảnh từ các nguồn trực tuyến trực tiếp từ Outlook cho iOS hiện không được hỗ trợ. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thêm ảnh trực tuyến vào email của mình bằng cách tìm kiếm ảnh trực tuyến, lưu một bản sao cục bộ, rồi chèn bản sao cục bộ đó vào trong email.

 1. Sử dụng một ứng dụng trình duyệt web và truy nhập www.bing.com. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến hộp Tìm kiếm Bing.

 2. Trong hộp Tìm kiếm, nhấn đúp vào màn hình và nhập một từ khóa tìm kiếm cho loại hình ảnh bạn đang tìm kiếm bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình. Khi nhập xong, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Done button" (Nút Xong), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Search button" (Nút Tìm kiếm), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang kết quả tìm kiếm của Bing sẽ mở ra.

  Mẹo: Để tìm bàn phím, hãy khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. VoiceOver sẽ thông báo các mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, nhấc ngón tay của bạn lên, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: Bộ lọc Tìm kiếm Hình ảnh của Bing được dựa trên hệ thống cấp phép Creative Commons được chú ý cao. Để hiểu rõ hơn về các tùy chọn cấp phép, hãy tham khảo mục Lọc hình ảnh theo loại giấy phép. Hãy nhớ rằng, bạn có trách nhiệm phải tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, bao gồm cả bản quyền.

 3. Để lọc kết quả tìm kiếm thành chỉ hình ảnh, trong kết quả tìm kiếm Bing của bạn, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Images link" (Liên kết hình ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để dẫn hướng đến kết quả hình ảnh, hãy trượt nhanh sang phải. VoiceOver sẽ thông báo hình ảnh dưới dạng "Image results for <the search keywords>, link image" (Kết quả hình ảnh cho <các từ khóa tìm kiếm>, hình ảnh liên kết).

 5. Để mở hình ảnh với kích cỡ đầy đủ, khi ở trên một hình ảnh, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sau khi mở hình ảnh với kích cỡ đầy đủ, để tải xuống, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Image results for <the search keywords>, image" (Kết quả hình ảnh cho <từ khóa tìm kiếm>, hình ảnh ), rồi nhấn đúp và giữ ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Alert, save image button" (Nút Cảnh báo, lưu hình ảnh). Nhấn đúp vào màn hình để lưu. Ảnh sẽ được lưu trong Ảnh, ở thư mục Tất cả Ảnh.

 7. Trong Outlook, hãy đặt tiêu điểm tại vị trí bạn muốn chèn ảnh. Sau đó, chèn ảnh bạn vừa lưu bằng cách sử dụng hướng dẫn trong mục Chèn ảnh từ iPhone.

Xem thêm

Lưu hình ảnh hoặc tệp đính kèm từ email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chữ ký trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với lịch trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android để chèn ảnh và hình ảnh trong email. Bạn có thể thêm hình ảnh từ điện thoại hoặc tải xuống ảnh từ Internet để thêm vào email của mình.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Chèn ảnh từ điện thoại

Lưu ý: Đảm bảo bạn cho phép Outlook cho Android truy nhập vào ảnh, phương tiện và các tệp trên điện thoại của mình ở Quyền ứng dụng trong Cài đặt.

 1. Trong thư email mới, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Attach files" (Đính kèm tệp), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Để chèn ảnh từ điện thoại, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Choose from photos" (Chọn từ ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Mở từ sẽ mở ra.

 3. Để đi đến Ảnh, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Photos" (Ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Chọn ảnh mở ra và bạn có thể chọn ảnh mình muốn chèn.

 4. Để duyệt các thư mục, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy thư mục mình muốn. Để mở thư mục đó, nhấn đúp vào màn hình. Khi ở trong thư mục bạn muốn, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái để dẫn hướng đến tệp bạn muốn. Khi ở trên tệp, để chèn ảnh, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 5. Ảnh sẽ được chèn và tiêu điểm di chuyển đến thư email của bạn.

Chèn ảnh từ nguồn trực tuyến

Tìm kiếm và chèn ảnh từ các nguồn trực tuyến trực tiếp từ Outlook cho Android hiện không được hỗ trợ. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thêm ảnh trực tuyến vào email của mình bằng cách tìm kiếm ảnh trực tuyến, lưu một bản sao cục bộ, rồi chèn bản sao cục bộ đó vào trong email.

Lưu ý: Đảm bảo rằng bạn cho phép ứng dụng trình duyệt web truy nhập vào ảnh, phương tiện và các tệp trên điện thoại của mình ở Quyền ứng dụng trong Cài đặt.

 1. Sử dụng một ứng dụng trình duyệt web và truy nhập www.bing.com. Sau đó, để đi đến hộp Tìm kiếm Bing, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy: "đã thu gọn. Nhập hộp tổ hợp thuật ngữ tìm kiếm của bạn. "

 2. Trong hộp Tìm kiếm, nhấn đúp vào màn hình và nhập một từ khóa tìm kiếm cho loại hình ảnh bạn đang tìm kiếm bằng cách sử dụng bàn phím trên màn hình. Khi nhập xong, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Search button" (Nút Tìm kiếm), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang kết quả tìm kiếm của Bing sẽ mở ra.

  Mẹo: Bạn có thể tìm thấy bàn phím bằng cách khám phá các mục trên màn hình. Để khám phá, đặt một ngón tay lên màn hình, rồi kéo ra xung quanh. TalkBack sẽ thông báo mục khi bạn đến các mục đó. Để chọn một mục, hãy nhấc ngón tay khi đến lượt mục đó. Tùy theo cài đặt thiết bị mà có thể bạn cần nhấn đúp vào màn hình để chèn ký tự.

  Lưu ý: Bộ lọc Tìm kiếm Hình ảnh của Bing được dựa trên hệ thống cấp phép Creative Commons được chú ý cao. Để hiểu rõ hơn về các tùy chọn cấp phép, hãy tham khảo mục Lọc hình ảnh theo loại giấy phép. Hãy nhớ rằng, bạn có trách nhiệm phải tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, bao gồm cả bản quyền.

 3. Để lọc kết quả tìm kiếm thành chỉ hình ảnh, trong kết quả tìm kiếm Bing của bạn, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Images link" (Liên kết hình ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Để dẫn hướng đến kết quả hình ảnh, hãy trượt nhanh sang phải. TalkBack sẽ thông báo hình ảnh dưới dạng "Image result for <the search keywords>, link" (Kết quả hình ảnh cho <từ khóa tìm kiếm>, liên kết).

 5. Để mở hình ảnh với kích cỡ đầy đủ, khi ở trên một hình ảnh, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 6. Sau khi mở hình ảnh với kích cỡ đầy đủ, để tải xuống, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Image result for <the search keywords>, graphic" (Kết quả hình ảnh cho <từ khóa tìm kiếm>, đồ họa), rồi nhấn đúp và giữ ngón tay trên màn hình cho đến khi bạn nghe thấy "Image result for <the search keywords>, showing items" (Kết quả hình ảnh cho <từ khóa tìm kiếm>, các mục hiển thị). Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Download image" (Tải xuống hình ảnh), rồi nhấn đúp vào màn hình để lưu. Ảnh sẽ được lưu trong Ảnh, ở thư mục Tải xuống.

 7. Trong Outlook, ở thư email mới, hãy chèn ảnh bạn vừa lưu bằng cách sử dụng hướng dẫn trong mục Chèn ảnh từ điện thoại.

Xem thêm

Lưu hình ảnh hoặc tệp đính kèm từ email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chữ ký trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập tài khoản email trong Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Sử dụng Outlook trên web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để chèn ảnh và hình ảnh trong email. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn sẽ tìm hiểu cách thêm hình ảnh từ máy tính của bạn hoặc từ vị trí trực tuyến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Chủ đề này giả định rằng Ngăn đọc ở trạng thái tắt.

 • Khi bạn sử dụng Outlook trên web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì Outlook trên web chạy trong trình duyệt web của bạn, các phím tắt đó sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ, bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và ra lệnh. Ngoài ra, các phím tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) có áp dụng cho trình duyệt web – không áp dụng cho Outlook trên web.

 • Chúng tôi hiện đang cập nhật Outlook.office.com (Outlook trên Web). Một số người hiện đã đang sử dụng Outlook mới, với những người còn lại, phiên bản cổ điển sẽ là trải nghiệm mặc định cho tới khi chúng tôi hoàn tất việc cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy đi tới mục Nhận trợ giúp về Outlook trên web mới. Do các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng cho trải nghiệm mới, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển từ trải nghiệm cổ điển sang Outlook mới. Để chuyển sang Outlook mới, nhấn Ctrl+F6 cho tới khi bạn nghe thấy "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới), rồi nhấn Enter. Nếu bạn nghe thấy "Command toolbar" (Thanh công cụ lệnh) thay vì "Command, Try the new Outlook" (Lệnh, Dùng thử Outlook mới) thì nghĩa là bạn đã đang sử dụng Outlook mới.

Trong chủ đề này

Chèn ảnh từ thiết bị

Làm phong phú hơn email và thêm ảnh từ vùng lưu trữ cục bộ trên thiết bị của bạn.

 1. Trong email, hãy đặt tiêu điểm tại vị trí bạn muốn chèn ảnh.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Insert pictures inline button" (Nút Chèn ảnh cùng dòng), rồi nhấn Phím cách. Hộp thoại Mở sẽ mở ra.

 3. Dẫn hướng đến ảnh mà bạn muốn, rồi nhấn Alt+O. Ảnh sẽ được chèn vào email.

Chèn ảnh từ nguồn trực tuyến

Tìm kiếm và chèn ảnh từ các nguồn trực tuyến trực tiếp từ Outlook trên web hiện không được hỗ trợ. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thêm ảnh trực tuyến vào email của mình bằng cách tìm kiếm ảnh trực tuyến, lưu một bản sao cục bộ, rồi chèn bản sao cục bộ đó vào trong email.

 1. Sử dụng một trình duyệt web và truy nhập www.bing.com. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến hộp Tìm kiếm Bing.

 2. Trong hộp Tìm kiếm, hãy nhập từ khóa cho loại hình ảnh bạn đang tìm kiếm, rồi nhấn Enter.

  Lưu ý: Bộ lọc Tìm kiếm Hình ảnh của Bing được dựa trên hệ thống cấp phép Creative Commons được chú ý cao. Để hiểu rõ hơn về các tùy chọn cấp phép, hãy tham khảo mục Lọc hình ảnh theo loại giấy phép. Hãy nhớ rằng, bạn có trách nhiệm phải tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, bao gồm cả bản quyền. Trong bộ lọc Giấy phép, bạn có thể lọc kết quả tìm kiếm về chỉ Tất cả Creative Commons hoặc bạn có thể chọn xem tất cả hình ảnh. Nếu bạn chọn Tất cả, kết quả tìm kiếm sẽ bung rộng để hiển thị tất cả hình ảnh trên Bing. Để chọn một tùy chọn giấy phép, hãy dùng các phím Mũi tên lên hoặc xuống, rồi nhấn Enter để chọn.

 3. Để lọc kết quả tìm kiếm thành chỉ hình ảnh, trong kết quả tìm kiếm Bing của bạn, hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Images, link" (Hình ảnh, liên kết), rồi nhấn Enter.

 4. Để dẫn hướng đến kết quả hình ảnh, hãy nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy: "ảnh kết quả cho", tiếp theo là từ khóa tìm kiếm.

 5. Để mở ảnh có kích cỡ đầy đủ, nhấn Enter.

 6. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy: "kết quả hình ảnh", tiếp theo là từ khóa tìm kiếm. Tiêu điểm di chuyển tới hình ảnh.

 7. Nhấn Shift+F10. Menu ngữ cảnh sẽ mở ra.

 8. Nhấn phím Mũi tên xuống cho tới khi bạn nghe thấy "Save picture as" (Lưu ảnh dưới dạng), rồi nhấn Enter.

 9. Hộp thoại Lưu Như sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường tên tệp. Để chọn vị trí lưu, nhấn phím Tab và phím mũi tên cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn. Để chọn, hãy nhấn Enter. Để lưu hình ảnh, hãy nhấn Alt+S.

 10. Trong Outlook, hãy đặt tiêu điểm tại vị trí bạn muốn chèn ảnh. Chèn ảnh bạn vừa lưu bằng cách sử dụng hướng dẫn trong mục Chèn ảnh từ thiết bị.

Xem thêm

Lưu hình ảnh hoặc tệp đính kèm từ email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để định dạng văn bản ở email của bạn trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm chữ ký trong Outlook

Lối tắt bàn phím cho Outlook

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với email trong Outlook

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng thư Outlook

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×