Sử dụng bộ đọc màn hình để chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím và bộ đọc màn hình để chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu và xác định thông tin được hiển thị về các mục trong thư viện đó. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Chọn cách xem cũng như tương tác với thư viện tài liệu trong SharePoint trong Microsoft 365 và thậm chí giúp dễ truy nhập hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365, nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua). Nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

  Mẹo: Nếu bạn không nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) thì bạn đang sử dụng trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365.

 3. Nếu tiêu điểm không có trên nút mới , hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên thư viện và "mới".

 4. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "View Options" (tùy chọn xem).

 5. Để mở menu, nhấn Enter, rồi nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Edit current View" (chỉnh sửa dạng xem hiện tại), rồi nhấn Enter.

 6. Trang dạng xem chỉnh sửa được mở, với tiêu điểm trên hộp sửa "xem tên". Chọn các tùy chọn bạn muốn trong dạng xem tùy chỉnh của mình. Các tùy chọn được trình bày trong các nhóm sau đây. Di chuyển giữa và các nhóm tùy chọn bên trong với phím tab và Shift + Tab.

  • Tên: trong hộp xem tên , hãy nhập tên cho dạng xem này của thư viện tài liệu.

  • Cột: trong bảng, chọn các cột thông tin mà bạn muốn hiển thị. Để hiển thị hoặc ẩn các cột trong dạng xem tùy chỉnh của bạn, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm cho một cột. Tên cột được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong dạng xem tùy chỉnh bạn có thể chỉ định.

   Ví dụ: để hiển thị kích cỡ tệp của một mục trong cột thứ ba của dạng xem tùy chỉnh của bạn, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "kích cỡ tệp, hộp kiểm", rồi nhấn phím cách để chọn hộp kiểm. Để xác định thứ tự của các cột, nhấn phím tab một lần để di chuyển đến vị trí từ hộp trái và để tăng hoặc giảm số, nhấn phím mũi tên.

  • Sắp xếp: để xác định thứ tự mà các mục trong dạng xem được hiển thị, bạn có thể chọn tối đa hai cột. Khi bạn dẫn hướng đến sắp xếp đầu tiên của hộp cột , bạn sẽ nghe thấy tên của vùng chọn hiện tại. Bạn có thể thay đổi lựa chọn bằng cách nhấn phím mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy mình muốn. Để chọn một trong hai tùy chọn sắp xếp thứ tự (tăng dần hoặc giảm dần), hãy nhấn phím tab, sau đó chọn thứ tự sắp xếp bằng cách nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy mình muốn. Để chọn tiêu chí sắp xếp phụ, hãy nhấn phím tab một lần và lặp lại quy trình này sau khi sắp xếp theo hộp cột .

  • Lọc: để tạo dạng xem có điều kiện:

   1. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Hiển thị tất cả các mục trong dạng xem này", rồi nhấn phím mũi tên xuống. Bạn sẽ nghe thấy: "chọn mục chỉ khi điều sau là true".

   2. Để di chuyển đến các tùy chọn lọc, nhấn phím tab. Bạn nghe thấy "column to Filter Box combo" (hộp tổ hợp bộ lọc) và lựa chọn hiện tại. Bạn có thể thay đổi lựa chọn bằng cách nhấn phím mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy mình muốn.

   3. Nhấn phím tab một lần để di chuyển đến hộp toán tử, rồi chọn một giá trị bằng cách nhấn phím mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy mình muốn.

   4. Nhấn phím tab một lần để di chuyển đến hộp giá trị, rồi nhập một giá trị vào bộ lọc.

   5. Để thiết lập điều kiện lọc thứ hai, hãy nhấn phím tab một lần, sau đó chọn giữa các toán tử hoặc hoặc bằng cách nhấn phím mũi tên lên và xuống. Sau đó, lặp lại các bước b. đến d. đối với điều kiện bộ lọc phụ.

  • Dạng xem bảng: chọn tùy chọn này để hiển thị hộp kiểm theo các mục riêng lẻ để bạn có thể thực hiện các thao tác hàng loạt trên nhiều lựa chọn.

  • Nhóm theo: tạo nhóm và nhóm phụ cho tối đa hai cột. Dẫn hướng đến nhóm đầu tiên của hộp cột và chọn một cột vào nhóm bằng cách nhấn phím mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy mình muốn. Để chọn một trong hai tùy chọn sắp xếp thứ tự (tăng dần hoặc giảm dần), nhấn phím tab một lần, rồi nhấn phím mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy mình muốn. Để thiết lập cột thứ hai để nhóm theo, hãy nhấn phím tab một lần, và lặp lại quy trình này cho nhóm sau đó theo cột .

  • Tổng cộng: Hiển thị tổng cho các cột có thể áp dụng.

  • Kiểu: chọn giao diện bạn muốn cho dạng xem của bạn, chẳng hạn như bảng cơ bản, chi tiết tài liệu, bản tin, tô bóng và ngăn xem trước.

  • Thư mục: chọn có hiển thị các mục trong thư mục hoặc tất cả cùng một lúc (nghĩa là một cấu trúc phân cấp phẳng mà không có thư mục).

  • Giới hạn mục: liên quan đến số lượng mục được liệt kê trong dạng xem.

 7. Sau khi bạn thực hiện thay đổi của mình, nhấn Alt+O. Tiêu điểm quay lại thư viện tài liệu, hiển thị các thay đổi bạn đã thực hiện với dạng xem.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình nhằm chọn cột để hiển thị trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm nổi bật một tệp hoặc thư mục trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Các tính năng trợ năng trong SharePoint Online

Sử dụng SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím và bộ đọc màn hình để chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu và xác định thông tin được hiển thị về các mục trong thư viện đó. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Chọn cách thiết lập và tương tác với các thư viện tài liệu trong SharePoint trong Microsoft 365, và thậm chí giúp họ dễ truy nhập hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Chỉnh sửa dạng xem tùy chỉnh của thư viện tài liệu

 1. Dẫn hướng đến thư viện tài liệu mà bạn muốn sửa dạng xem tùy chỉnh.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Command Bar" (thanh lệnh), nhấn phím mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "All Documents View" (Tất cả dạng xem tài liệu), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Edit current View" (chỉnh sửa dạng xem hiện tại), rồi nhấn Enter.

 4. Trang dạng xem chỉnh sửa được mở, với tiêu điểm trên trường văn bản tên dạng xem . Chọn các tùy chọn bạn muốn trong dạng xem tùy chỉnh của mình. Di chuyển giữa và các nhóm tùy chọn bên trong với phím tab và Shift + Tab. Các tùy chọn được trình bày trong các nhóm sau đây:

  Lưu ý: Để bung rộng và ẩn các nhóm tùy chọn, nhấn phím tab hoặc Shift + Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của nhóm tùy chọn, theo sau là "hiện/ẩn nhóm", rồi nhấn Enter.

  • Tên: trong trường xem tên , hãy nhập tên cho dạng xem này của thư viện tài liệu.

  • Cột: trong bảng, chọn các cột thông tin mà bạn muốn hiển thị. Để hiển thị hoặc ẩn các cột trong dạng xem tùy chỉnh của bạn, hãy chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm cho một cột. Tên cột được liệt kê theo thứ tự xuất hiện trong dạng xem tùy chỉnh bạn có thể chỉ định.

   Ví dụ: để hiển thị kích cỡ tệp của một mục trong cột thứ ba của dạng xem tùy chỉnh của bạn, hãy nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "kích cỡ tệp, hộp kiểm", rồi nhấn phím cách. Để xác định thứ tự của các cột, nhấn phím tab một lần để di chuyển tiêu điểm đến vị trí từ hộp trái và để tăng hoặc giảm số, nhấn phím mũi tên.

  • Sắp xếp: để xác định thứ tự mà các mục trong dạng xem được hiển thị, bạn có thể chọn tối đa hai cột. Khi bạn dẫn hướng đến sắp xếp đầu tiên của hộp cột , bạn sẽ nghe thấy tên của vùng chọn hiện tại. Để thay đổi vùng chọn, nhấn phím mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy mình muốn. Để chọn một trong hai tùy chọn sắp xếp thứ tự (tăng dần hoặc giảm dần), hãy nhấn phím tab, rồi nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy thứ tự sắp xếp mình muốn.

   Để chọn tiêu chí sắp xếp phụ, hãy nhấn phím tab một lần và lặp lại quy trình này sau khi sắp xếp theo hộp cột .

  • Lọc: để tạo dạng xem có điều kiện:

   1. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "Hiển thị tất cả các mục trong dạng xem này", rồi nhấn phím mũi tên xuống một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "chọn mục chỉ khi điều sau là true".

   2. Để di chuyển đến các tùy chọn lọc, nhấn phím tab. Bạn nghe thấy "column to Filter Box combo" (hộp tổ hợp bộ lọc) và lựa chọn hiện tại. Để thay đổi vùng chọn, nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy mình muốn.

   3. Nhấn phím tab một lần để di chuyển tiêu điểm đến hộp toán tử, rồi nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy giá trị mình muốn.

   4. Nhấn phím tab một lần để di chuyển đến hộp giá trị, rồi nhập một giá trị vào bộ lọc.

   5. Để thiết lập điều kiện bộ lọc thứ hai, hãy nhấn phím tab một lần, rồi nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống để chọn giữa các Or bước toán tử lặp lại b. to d. đối với điều kiện lọc phụ.

  • Dạng xem bảng: chọn tùy chọn này để hiển thị hộp kiểm theo các mục riêng lẻ để bạn có thể thực hiện các thao tác hàng loạt trên nhiều lựa chọn.

  • Nhóm theo: tạo nhóm và nhóm phụ cho tối đa hai cột. Dẫn hướng đến nhóm đầu tiên của hộp cột và nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy cột bạn muốn nhóm. Để chọn một trong hai tùy chọn sắp xếp thứ tự (tăng dần hoặc giảm dần), nhấn phím tab một lần, rồi nhấn phím mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy mình muốn. Để thiết lập cột thứ hai để nhóm theo, hãy nhấn phím tab một lần, và lặp lại quy trình này cho nhóm sau đó theo cột .

  • Tổng cộng: Hiển thị tổng cho các cột có thể áp dụng.

  • Kiểu: chọn giao diện bạn muốn cho dạng xem của bạn, chẳng hạn như bảng cơ bản, chi tiết tài liệu, bản tin, tô bóng và ngăn xem trước.

  • Thư mục: chọn có hiển thị các mục trong thư mục hoặc tất cả cùng một lúc (nghĩa là một cấu trúc phân cấp phẳng mà không có thư mục).

  • Giới hạn mục: liên quan đến số lượng mục được liệt kê trong dạng xem.

  • Di động: chọn liệu dạng xem được bật cho truy nhập di động hay không, dù dạng xem đó là dạng xem mặc định cho truy nhập di động và có bao nhiêu mục được hiển thị trong dạng xem danh sách di động.

 5. Để lưu và áp dụng các thay đổi của bạn, nhấn Alt + O. Tiêu điểm quay lại thư viện tài liệu, hiển thị các thay đổi bạn đã thực hiện với dạng xem.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình nhằm chọn cột để hiển thị trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm nổi bật một tệp hoặc thư mục trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×