Sử dụng bộ đọc màn hình để chỉnh sửa thông tin về tệp hay thư mục trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để chỉnh sửa thông tin về tệp hay thư mục trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần của Bộ nội dung Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím và bộ đọc màn hình để chỉnh sửa thông tin, như tên hoặc tiêu đề của tệp hoặc thư mục trong thư viện tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và JAWS nhưng ứng dụng này có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Chỉnh sửa thông tin về tệp hoặc thư mục

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Để di chuyển đến danh sách thư mục và tệp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Table, list of folders, files, or items" (Bảng, danh sách thư mục, tệp hoặc mục).

 3. Để di chuyển qua danh sách và chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn chỉnh sửa, hãy sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống. Nếu thư mục này ở trong thư mục con, hãy chọn thư mục, rồi nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Table, list of folders, files, or items" (Bảng, danh sách các thư mục, tệp hoặc mục) rồi sử dụng các phím Mũi tên lên và xuống để chọn tệp hoặc thư mục.

 4. Để mở menu ngữ cảnh cho tệp hoặc thư mục, nhấn Shift + F10.

  • Với Trình tường thuật, bạn sẽ nghe thấy: "Open" (Mở).

  • Với JAWS, bạn sẽ nghe thấy: "Context menu" (Menu ngữ cảnh).

 5. Để mở ngăn Chi tiết, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Details" (Chi tiết) thì nhấn Enter.

  Mẹo: Ngăn Chi tiết tiếp tục mở cho đến khi bạn đóng, vì vậy bạn có thể dễ dàng dẫn hướng tới các thuộc tính cho một mục mà không cần phải mở ngăn Chi tiết cho từng mục.

 6. Để di chuyển đến ngăn Chi tiết, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Item details" (Chi tiết mục).

 7. Để chỉnh sửa các trường thuộc tính tệp, như Tên, Tiêu đề và KhóaPoint, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy trường mình muốn chỉnh sửa, nhấn Enter, nhập văn bản, rồi nhấn Enter để lưu thay đổi.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo thư mục trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để di chuyển hoặc sao chép thư mục hoặc tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn SharePoint Online

Sử SharePoint trong Microsoft 365 với bàn phím và bộ đọc màn hình để chỉnh sửa thông tin, như tên hoặc tiêu đề của tệp hoặc thư mục trong thư viện tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm với Trình tường thuật và JAWS nhưng ứng dụng này có thể làm việc với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

Chỉnh sửa thông tin về tệp hoặc thư mục

 1. Mở thư SharePoint trong Microsoft 365 tài liệu nơi chứa tệp hoặc thư mục có thông tin bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Để di chuyển đến danh sách thư mục và tệp, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Toggle selection for all items" (Bật/tắt lựa chọn cho tất cả các mục).

 3. Nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn tìm thấy tệp hoặc thư mục mình muốn.

 4. Để mở menu ngữ cảnh cho tệp hoặc thư mục, nhấn Shift+F10.

 5. Để mở ngăn Chi tiết, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open the Details pane" (Mở ngăn Chi tiết) thì nhấn Enter.

  Mẹo: Ngăn Chi tiết tiếp tục mở cho đến khi bạn đóng, vì vậy bạn có thể dễ dàng dẫn hướng tới các thuộc tính cho một mục mà không cần phải mở ngăn Chi tiết cho từng mục.

 6. Để di chuyển đến ngăn Chi tiết, với Trình tường thuật, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Complementary, group" (Nhóm Bổ sung). Với JAWS, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Exiting main, leaving table" (Thoát bảng chính, rời khỏi bảng).

 7. Để chỉnh sửa trường thuộc tính, như Tên và Tiêu đề,hãy nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy trường mình muốn chỉnh sửa, nhấn Enter, nhập văn bản, rồi nhấn Enter để lưu các thay đổi.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo thư mục trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để di chuyển hoặc sao chép thư mục hoặc tệp trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn SharePoint Online

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×