Sử dụng bộ đọc màn hình để chọn cột sẽ hiển thị trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để chọn cột sẽ hiển thị trong thư viện tài liệu thuộc SharePoint Online

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng SharePoint trong Microsoft 365 bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để tùy chỉnh các cột được hiển thị trong thư viện tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Ví dụ: ngoài Tên, Đã sửa đổi và Đã sửa đổi theo cột, bạn có thể muốn hiển thị các cột ID, Người tạo, Chú thích Kiểm Nhập hoặc Cờ Tuân thủ. Việc chọn các cột phù hợp để hiển thị có thể sẽ giúp thư viện tài liệu của bạn dễ dẫn hướng hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Microsoft 365 của tổ chức bạn, khởi động ứng dụng SharePoint, rồi mở thư viện tài liệu của bạn.

  Mẹo: Thư viện tài liệu trong SharePoint Online có hai chế độ xem khác nhau: trải nghiệm cổ điển và trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365. Với hầu hết mọi người, trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 là mặc định. Tuy nhiên, nếu bạn nghe thấy “Check it out button” (nút Xem qua) khi dẫn hướng thư viện tài liệu của mình thì bạn đang sử dụng trải nghiệm cổ điển. Để xem các thư viện tài liệu SharePoint trong Microsoft 365, khi bạn nghe thấy “Check it out button”, hãy nhấn Enter. Sau khi chế độ xem trong thư viện tài liệu thay đổi thành trải nghiệm SharePoint trong Microsoft 365 và tiêu điểm di chuyển từ nút Xem qua tới liên kết Mới, bạn sẽ nghe thấy tên thư viện tài liệu của mình, sau đó là “New” (Mới).

 2. Đi tới thư viện tài liệu bạn muốn hiển thị hoặc ẩn cột.

 3. Trong dạng xem danh sách hoặc dạng xem ô, nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "danh sách thư mục và tệp".

  Mẹo: Cách chuyển đổi giữa dạng xem Danh sách và dạng xem Ô:

  1. Hãy đảm bảo rằng không có tệp hay thư mục nào được chọn. Menu tùy chọn nút và dạng xemmới sẵn dùng trên thanh menu chỉ khi không có tệp nào được chọn trong thư viện tài liệu.

  2. Nhấn phím Tab cho tới khi bạn nghe thấy “New” (Mới).

  3. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "xem tùy chọn", rồi nhấn Enter.

  4. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "List" (danh sách) hoặc "ô", rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add Column" (Thêm cột), rồi nhấn Enter.

 5. Nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Show/Hide columns" (Hiển thị/ẩn cột), rồi nhấn Enter. Hộp thoại chỉnh sửa cột dạng xem sẽ mở ra.

 6. Để di chuyển tới danh sách các cột, hãy nhấn phím Tab. Bộ đọc màn hình sẽ đọc tên của tiêu đề cột đầu tiên trong danh sách.

 7. Để di chuyển đến cột bạn muốn hiển thị, hãy nhấn phím mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy cái bạn muốn và, để chọn hoặc xóa hộp kiểm, nhấn phím cách.

 8. Để áp dụng lựa chọn của bạn, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Apply” (Áp dụng), rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để tải tệp lên thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Sử dụng SharePoint trong Microsoft 365 bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để tùy chỉnh các cột được hiển thị trong thư viện tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng theo tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Ví dụ, ngoài tên, sửa đổi và sửa đổi theo cột, bạn có thể muốn hiển thị kích cỡ tệp, được tạo bởi hoặc kiểm tra trong cột chú thích. Việc chọn các cột phù hợp để hiển thị có thể sẽ giúp thư viện tài liệu của bạn dễ dẫn hướng hơn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Vì SharePoint trong Microsoft 365 chạy trong trình duyệt web nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay vì F6 để vào và thoát khỏi lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải SharePoint trong Microsoft 365.

 1. Đi tới thư viện tài liệu bạn muốn hiển thị hoặc ẩn cột.

 2. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "danh sách các thư mục và tệp".

 3. Nhấn phím mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add Column" (Thêm cột), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím mũi tên lên cho đến khi bạn nghe thấy "Show/Hide columns" (Hiển thị/ẩn cột), rồi nhấn Enter. Hộp thoại sửa cột dạng xem sẽ mở ra.

 5. Để di chuyển tới danh sách các cột, hãy nhấn phím Tab. Bộ đọc màn hình sẽ đọc tên của tiêu đề cột đầu tiên trong danh sách.

 6. Để di chuyển đến cột bạn muốn hiển thị, hãy nhấn phím mũi tên lên và xuống cho đến khi bạn nghe thấy cái bạn muốn và, để chọn hoặc xóa hộp kiểm, nhấn phím cách.

 7. Để áp dụng lựa chọn của bạn, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Apply” (Áp dụng), rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tạo dạng xem tùy chỉnh cho thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để tải tệp lên thư viện tài liệu trong SharePoint Online

Phím tắt trong SharePoint Online

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với SharePoint Online

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng SharePoint Online

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×