Sử dụng bộ đọc màn hình để chọn và đọc hộp văn bản, cũng như hình ảnh trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để chọn và đọc hộp văn bản, cũng như hình ảnh trong Word

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Word bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để chọn và đọc hình ảnh, hình dạng và hộp văn bản trong Word tài liệu. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Sử dụng ngăn lựa chọn trong Word, bạn có thể hiển thị tất cả hình ảnh, hình dạng và hộp văn bản trong tài liệu dưới dạng danh sách. Bạn có thể đọc danh sách với bộ đọc màn hình của bạn, rồi chọn danh sách mục để đọc các văn bản thay thế hoặc chỉnh sửa chúng.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Truy nhập văn bản bên trong hộp văn bản

Khi bộ đọc màn hình đọc nội dung văn bản, họ không thể tìm thấy các hộp văn bản trôi nổi trên lớp văn bản của tài liệu. Để truy nhập văn bản bên trong hộp văn bản, sử dụng ngăn Chọn.

 1. Trong tài liệu, nhấn Alt+H để mở tab Trang đầu.

 2. Để mở ngăn Chọn, nhập SL, rồi P. Trình tường thuật sẽ thông báo “Show All button” (Nút Hiển thị Tất cả). Hộp văn bản, hình ảnh và hình dạng sẽ xuất hiện trong danh sách.

  Lưu ý: Nếu có nhiều trang trong tài liệu của bạn, ngăn chọn chỉ liệt kê các mục trên trang hiện tại.

 3. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển lên trên và xuống dưới danh sách. Trình tường thuật sẽ thông báo các mục trong danh sách khi bạn di chuyển.

 4. Để chọn một hộp văn bản, nhấn Phím cách.

 5. Để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift+F10. Trình tường thuật sẽ thông báo: “Cut menu item” (Mục trên Menu cắt).

 6. Trong Trình tường thuật, sử dụng các phím mũi tên để di chuyển đến mục Chỉnh sửa Văn bản, rồi nhấn Enter. Nhấn phím bất kỳ để đặt con trỏ vào trong hộp văn bản.

  Trong JAWS, bạn cần đặt hộp văn bản theo dòng với văn bản tài liệu đầu tiên. Để đặt hộp văn bản cùng dòng với văn bản, di chuyển đến Ngắt dòng Văn bản và sử dụng phím Mũi tên phải hoặc trái để đi đến Cùng Dòng với Văn bản, rồi nhấn Enter. Nhấn ESC để trở về nội dung tài liệu.

 7. Trình tường thuật lúc này có thể đọc văn bản bên trong hộp văn bản. Để bắt đầu đọc, nhấn phím SR + M. Để trở về nội dung tài liệu, nhấn Esc hai lần.

  Để đọc nội dung hộp văn bản trong JAWS, nhấn Alt+Phím Số 5.

Truy nhập hình ảnh bằng ngăn Chọn

Hình ảnh không có hình ảnh có thể không truy nhập được vào bộ đọc màn hình. Để truy nhập vào tất cả hình ảnh trong một tài liệu, sử dụng ngăn Chọn.

 1. Trong tài liệu, nhấn Alt+H để mở tab Trang đầu.

 2. Để mở ngăn lựa chọn , hãy nhập SL, rồi P. Hình ảnh, hình dạng và hộp văn bản xuất hiện trong danh sách.

  Lưu ý: Nếu có nhiều trang trong tài liệu của bạn, ngăn chọn chỉ liệt kê các mục trên trang hiện tại.

 3. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển lên trên và xuống dưới danh sách. Trình tường thuật sẽ thông báo các mục trong danh sách khi bạn di chuyển.

 4. Nhấn Phím cách để chọn một hình ảnh.

 5. Nhấn Esc để trở lại nội dung tài liệu. Trình tường thuật sẽ thông báo tên tệp của tài liệu.

 6. Trình tường thuật lúc này có thể đọc văn bản thay thế hình ảnh, nếu có. Để bắt đầu đọc, nhấn phím SR + Ctrl + R.

  Trong JAWS, nhấn Ctrl+Phím Số 5.

Truy nhập các đối tượng nổi mà không sử dụng ngăn chọn

Bạn có thể nhanh chóng di chuyển tiêu điểm giữa các đối tượng nổi mà không sử dụng ngăn lựa chọn .

 1. Để di chuyển tiêu điểm đến đối tượng trôi nổi đầu tiên trong tài liệu, hãy nhấn Ctrl + Alt + 5.

 2. Nhấn phím tab để chuyển qua các đối tượng trôi nổi trong tài liệu.

 3. Để trở lại dẫn hướng bình thường, hãy nhấn Esc.

Truy nhập các đối tượng nội tuyến mà không sử dụng ngăn chọn

Bạn có thể làm việc trên các đối tượng nội tuyến khi bạn đọc một tài liệu, mà không cần sử dụng ngăn lựa chọn .

 1. Trình tường thuật thông báo các đối tượng khi nó đọc qua một tài liệu. Để dừng trên một đối tượng, hãy nhấn phím Ctrl.

  Mẹo: Nếu bạn bỏ lỡ đúng chỗ và cần phải quay lại hoặc chuyển tiếp trong một từ tài liệu một lúc, hãy nhấn phím mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy trình tường thuật thông báo đối tượng mình muốn.

 2. Để chọn đối tượng, nhấn Shift + mũi tên phải.

 3. Giờ đây, bạn có thể làm việc trên đối tượng. Ví dụ, để mở menu ngữ cảnh, nhấn Shift + F10.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh vào Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để dẫn hướng đến và đọc các hộp văn bản và hình ảnh trong Word tài liệu trên điện thoại của bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Đọc văn bản bên trong hộp văn bản

Khi hộp văn bản trôi nổi bên trên lớp văn bản của tài liệu, VoiceOver trượt thông tin trong khi đọc văn bản trang nhưng bạn có thể dẫn hướng đến chúng một cách riêng biệt.

 1. Mở tài liệu Word trên điện thoại của bạn. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được văn bản nội dung tài liệu. VoiceOver bắt đầu đọc văn bản.

 2. Khi VoiceOver đã đến cuối trang, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi VoiceOver thông báo hộp văn bản đầu tiên và đọc nội dung.

 3. Để di chuyển đến hộp văn bản tiếp theo trên trang, hãy trượt nhanh sang phải.

  Khi bạn nhập trang chân trang, tất cả các hộp văn bản trên trang đã được đọc. Để di chuyển tới trang tiếp theo, trượt nhanh sang phải.

Truy nhập hình ảnh trong văn bản

 1. Mở tài liệu Word trên điện thoại của bạn. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được văn bản nội dung tài liệu. VoiceOver bắt đầu đọc văn bản.

 2. Khi VoiceOver đã đến cuối trang, hãy trượt nhanh sang phải. VoiceOver đọc văn bản thay thế của hình ảnh đầu tiên trên trang. Nếu hình ảnh không có văn bản thay thế, bạn sẽ nghe thấy: "Image" (ảnh).

 3. Để di chuyển đến hình ảnh tiếp theo trên trang, hãy trượt nhanh sang phải.

  Khi bạn nhập trang chân trang, bạn đã điều hướng qua tất cả các hình ảnh trên trang. Để di chuyển tới trang tiếp theo, trượt nhanh sang phải.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để dẫn hướng đến và đọc hộp văn bản và hình ảnh trong Word tài liệu trên điện thoại của bạn.

Lưu ý: 

Trong chủ đề này

Đọc văn bản bên trong hộp văn bản

 1. Mở tài liệu Word trên điện thoại của bạn. Trượt nhanh sang phải cho đến khi TalkBack bắt đầu đọc văn bản tài liệu một đoạn.

 2. Để di chuyển đến đoạn văn tiếp theo, trượt nhanh sang phải. Khi bạn nghe thấy "hình chữ nhật, hộp văn bản", bạn đã đạt đến hộp văn bản trong tài liệu. TalkBack đọc nội dung hộp văn bản. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải để tiếp tục đọc tài liệu hoặc để di chuyển đến hộp văn bản tiếp theo.

Truy nhập hình ảnh trong văn bản

 1. Mở tài liệu Word trên điện thoại của bạn. Trượt nhanh sang phải cho đến khi TalkBack bắt đầu đọc văn bản tài liệu một đoạn.

 2. Để di chuyển đến đoạn văn tiếp theo, trượt nhanh sang phải. Khi bạn đến một hình ảnh, TalkBack sẽ đọc văn bản thay thế hình ảnh, theo sau là "ảnh". Nếu hình ảnh không có văn bản thay thế, bạn sẽ nghe thấy "Image" (ảnh). Khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải để tiếp tục đọc tài liệu hoặc để di chuyển tới hình ảnh tiếp theo.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn và thay đổi văn bản trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Sử dụng Word Mobile với trình tường thuật, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn của Windows, để chọn và đọc hộp văn bản trong Word tài liệu.

Lưu ý: 

Đọc văn bản bên trong hộp văn bản

Khi hộp văn bản nằm phía trên lớp văn bản của tài liệu, trình tường thuật không đọc được trong khi đọc nội dung văn bản, vì vậy bạn đã dẫn hướng đến chúng một cách riêng biệt.

 1. Trượt nhanh lên hoặc xuống bằng một ngón tay cho đến khi bạn nghe thấy: "Items" (mục).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "hình chữ nhật".

 3. Bây giờ trình tường thuật có thể đọc nội dung của hộp văn bản. Để bắt đầu đọc, trượt nhanh xuống bằng ba ngón tay. Để di chuyển đến hộp văn bản tiếp theo, hãy trượt nhanh sang phải.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Word

Tìm hiểu cách dẫn hướng Word bằng các tính năng trợ năng

Sử dụngWord dành cho web bằng bàn phím và bộ đọc màn hình để chọn và đọc hình ảnh trong tài liệu Word. Chúng tôi đã thử nghiệm nó với trình tường thuật, JAWS và NVDA, nhưng có thể làm việc với bộ đọc màn hình khác miễn là chúng làm theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Nếu sử dụng Trình tường thuật với Windows 10 Fall Creators Update, bạn phải tắt chế độ quét để có thể chỉnh sửa tài liệu, bảng tính hoặc bản trình bày với Office dành cho web. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục Tắt chế độ ảo hoặc chế độ duyệt trong bộ đọc màn hình trên Windows 10 Fall Creators Update.

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về bộ đọc màn hình, hãy đi đến mục Cách bộ đọc màn hình hoạt động với Microsoft Office.

 • Khi bạn sử dụng Word dành cho web, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge làm trình duyệt web của mình. Do Word dành cho web chạy trong trình duyệt web của bạn nên các phím tắt sẽ khác với các phím tắt trong chương trình trên máy tính. Ví dụ: bạn sẽ sử dụng Ctrl+F6 thay cho F6 để vào và thoát khỏi các lệnh. Ngoài ra, các lối tắt phổ biến như F1 (Trợ giúp) và Ctrl+O (Mở) sẽ áp dụng cho trình duyệt web – chứ không phải Word dành cho web.

Truy nhập hình ảnh nội tuyến

 1. Sau khi mở một tài liệu trong Word dành cho web, để bắt đầu chế độ đọc liên tục của trình tường thuật, nhấn phím SR + Ctrl + R. Trình tường thuật thông báo tất cả các hình ảnh khi nó đọc qua tài liệu. Nhấn phím Ctrl để dừng tại một hình ảnh.

  Lưu ý: Nếu bạn bỏ lỡ đúng chỗ và cần phải quay lại hoặc chuyển tiếp trong tài liệu một từ, hãy nhấn phím mũi tên trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy bộ đọc màn hình thông báo hình ảnh

 2. Để chọn hình ảnh, nhấn Enter.

 3. Bây giờ bạn có thể thao tác với hình ảnh. Ví dụ, để truy nhập công cụ ảnh, nhấn Alt + phím logo Windows, rồi nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy "ảnh công cụ, không được chọn, mục tab định dạng", rồi nhấn Enter để mở tab định dạng .

 4. Bạn có thể điều chỉnh các thiết đặt hình ảnh chẳng hạn như kích cỡ, kiểu và văn bản thay thế. Nhấn phím tab cho đến khi bạn nghe thấy tên của thiết đặt mà bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chèn ảnh hoặc hình ảnh trong Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để kiểm tra chính tả và ngữ pháp trong Word

Lối tắt bàn phím trong Word

Các tác vụ cơ bản bằng bộ đọc màn hình với Word

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Word

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×