Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ màn hình của bạn trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ màn hình của bạn trong Skype for Business

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người suy giảm thị lực sử dụng chương trình bộ đọc màn hình với các sản phẩm của Office và là một phần trong bộ nội dung của Trợ năng Office. Để biết thêm trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Skype for Business với bàn phím và trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, để chia sẻ màn hình với khán giả trong cuộc họp của bạn. Bạn có thể chia sẻ toàn bộ màn hình của bạn (Chia sẻ màn hình máy tính) khi bạn muốn hiển thị các hành động trong nhiều chương trình, hoặc bạn có thể chia sẻ chỉ một chương trình duy nhất (Chia sẻ cửa sổ) khi bạn chỉ cần hiển thị một chương trình hoặc nhóm tệp, và không muốn mọi người nhìn thấy bất cứ nội dung nào khác trên máy tính của bạn.

Để có thể chia sẻ nội dung trong cuộc họp Skype for Business, bạn cần phải là diễn giả. Nếu tùy chọn không khả dụng, hãy yêu cầu một trong các diễn giả cung cấp quyền diễn giả cho bạn.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Windows tích hợp sẵn, Trình tường thuật. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

 • Chủ đề này cũng ghi lại chức năng của JAWS. Để tìm hiểu về JAWS for Windows, đi đến mục Hướng dẫn Nhanh về JAWS for Windows.

 • Để biết các phím tắt, vào phần Phím tắt trong Skype for Business.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên PC. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows.

Trong chủ đề này

Sử dụng thanh công cụ chia sẻ

Khi bạn chia sẻ màn hình hay chương trình, Skype for Business hiển thị thanh công cụ ở trên cùng màn hình với các nút để điều khiển việc chia sẻ. Trên thanh công cụ chia sẻ, bạn có thể:

 • Trao quyền kiểm soát màn hình máy tính cho người khác trong cuộc họp, hay lấy lại quyền kiểm soát nếu ai đó khác có quyền kiểm soát.

 • Dừng trình bày màn hình hay chương trình của bạn.

 • Ghim thanh công cụ để nó luôn hiển thị.

 1. Để di chuyển tiêu điểm bàn phím vào thanh công cụ, nhấn Ctrl+Shift+Phím cách

 2. Để di chuyển giữa các mục trên thanh công cụ, nhấn Tab. Bạn nghe bộ đọc màn hình thông báo mục.

 3. Để chọn tùy chọn trên thanh công cụ, nhấn Enter.

 4. Để chuyển tiêu điểm trở về cửa sổ cuộc gọi hay cuộc họp, hãy nhấn Esc.

Chia sẻ màn hình hoặc chương trình

Lưu ý: Để có thể chia sẻ nội dung trong cuộc họp Skype for Business, bạn cần phải là diễn giả. Nếu tùy chọn không khả dụng, hãy yêu cầu một trong các diễn giả cung cấp quyền diễn giả cho bạn.

Mẹo: Khi bạn chia sẻ màn hình máy tính của mình, mọi người trong cuộc họp có thể nhìn thấy tất cả các chương trình, tệp và thông báo của bạn. Đóng hoặc thu nhỏ cực tiểu chương trình bạn không muốn mọi người nhìn thấy trước khi bắt đầu trình bày màn hình máy tính của bạn.

Mẹo: Trong khi bạn chia sẻ một chương trình duy nhất, trạng thái Skype for Business của bạn chuyển sang Đang tham gia cuộc gọi hội thảo. Khi bạn chia sẻ toàn bộ màn hình máy tính, trạng thái chuyển sang Đang trình bày, và bạn sẽ không nhận được các tin nhắn tức thời hoặc cuộc gọi.

 1. Để di chuyển qua các nút điều khiển cửa sổ trò chuyện hay cuộc họp, hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Nút Chia sẻ, chia sẻ nội dung."

 2. Để mở menu Chia sẻ nội dung, nhấn Phím cách. Bạn nghe thấy “Chia sẻ màn hình máy tính của bạn”.

 3. Để trình bày toàn bộ màn hình máy tính của bạn với tất cả những người tham gia cuộc họp, hãy nhấn Enter.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn nghe thấy “Cửa sổ Skype for Business, nút Hủy,” thông báo sau được hiển thị: “Thông tin cho bạn: Mọi người sẽ thấy được mọi thứ trên màn hình bạn chọn.”

  • Nếu bạn không muốn thông báo này xuất hiện mỗi lần bạn chia sẻ màn hình máy tính, hãy nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Đã bỏ chọn, Không hiển thị lại thông báo này, hộp kiểm" và nhấn Phím cách.

  • Để bắt đầu chia sẻ màn hình máy tính của bạn, hãy nhấn Tab cho đến khi nghe thấy: "OK, nút."

  Giờ đây mọi người trong cuộc họp thấy được toàn bộ màn hình máy tính của bạn. Tiêu điểm trở về cửa sổ cuộc họp Skype for Business.

 4. Để chỉ trình bày một chương trình, trên menu chia sẻ nội dung , nhấn phím mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy: "share a Window" (chia sẻ một cửa sổ). Sau đó, nhấn Enter. Thao số này sẽ mở cửa sổ chia sẻ cửa sổ , liệt kê tất cả các chương trình hiện hoạt trên máy tính của bạn. Tiêu điểm nằm trên nút hủy bỏ . Bạn nghe thấy: "chia sẻ cửa sổ, cửa sổ, nút hủy bỏ".

  • Để chuyển đến chương trình khả dụng đầu tiên để trình bày, nhấn phím Tab. Bạn nghe thấy tên của chương trình.

  • Để di chuyển qua các chương trình khả dụng, nhấn phím mũi tên Trái hoặc Phải. Khi bạn nghe thấy tên của chương trình bạn muốn trình bày, hãy nhấn Phím cách. Nút Chia sẻ hiện đã được kích hoạt. Sau đó nhấn Enter. Thao tác này chia sẻ chương trình với mọi người trong cuộc gọi và chuyển tiêu điểm về cửa sổ cuộc họp Skype for Business.

  Mẹo: Khi trình bày một chương trình duy nhất, chương trình được chia sẻ hiển thị một hình vuông màu đen nếu cửa sổ cuộc họp Skype for Business nằm trên cùng của chương trình đó. Nếu bạn có nhiều màn hình, hãy thử di chuyển cửa sổ cuộc họp sang màn hình phụ để cửa sổ không bao giờ nằm phía trên cùng của chương trình bạn chia sẻ.

 5. Để dừng chia sẻ màn hình, hãy nhấn Ctrl+Shift+Phím cách. Tiêu điểm chuyển sang thanh công cụ ở phía trên cùng màn hình. Nhấn Tab cho đến khi bạn nghe thấy “Nút Dừng chia sẻ” và nhấn Enter.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia một cuộc họp trực tuyến trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để gọi và nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Phím tắt trong Skype for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách điều hướng trong Skype for Business bằng tính năng trợ năng

Bạn có thể sử dụng tính năng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để chia sẻ màn hình của bạn trong Skype for Business.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng iPhone. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với iPad.

 • Các vị trí và mục trên giao diện người dùng (UI) có thể thay đổi khi bạn mở Skype for Business trên thiết bị của mình. Nội dung và các yếu tố giao diện người dùng (UI) được mô tả trong chủ đề này đóng vai trò như một ví dụ về một số nội dung và các yếu tố bạn có thể có.

Chia sẻ màn hình của bạn

 1. Tham dự một cuộc họp.

  Mẹo: Để biết thêm thông tin về cách tham dự một cuộc họp trực tuyến, hãy tham khảo phần Sử dụng bộ đọc màn hình để tham dự một cuộc họp trực tuyến trong Skype for Business.

  Lưu ý: Đảm bảo bạn là người thuyết trình trong cuộc họp. Nếu bạn tổ chức cuộc họp, bạn sẽ bắt đầu với vai trò người thuyết trình.

 2. Trên màn hình cuộc họp, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Tùy chọn khác" và sau đó nhấn đúp vào màn hình. Menu Khác mở ra. Bạn sẽ nghe thấy “Khác”.

 3. Để trình bày, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Nút Thuyết trình" và sau đó nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: “Duyệt”. Sau đó, để tìm tệp trình bày bạn muốn chia sẻ, hãy nhấn đúp vào màn hình. Menu Duyệt mở ra.

 4. Vuốt sang phải hoặc sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của vị trí chứa tệp bạn muốn trình bày. Khi bạn di chuyển, VoiceOver sẽ thông báo tên của các vị trí. Để chọn, nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để mở các tệp hoặc thư mục trong một vị trí, vuốt sang phải hoặc sang trái cho đến khi bạn nghe thấy tên của mục bạn muốn trình bày. Để chọn một mục, nhấn đúp vào màn hình. Sau khi bạn chọn một tệp, bài trình bày sẽ tự động bắt đầu cho tất cả những người tham gia cuộc họp.

  Lưu ý: Khi chia sẻ một bài trình bày PowerPoint, để chia sẻ trang chiếu tiếp theo, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Nút trang chiếu tiếp theo" và sau đó nhấn đúp vào màn hình.

 6. Khi bạn hoàn thành việc trình bày, để dừng chia sẻ màn hình, vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Nút tùy chọn khác" và sau đó nhấn đúp vào màn hình. Menu Khác mở ra. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “Nút dừng bài thuyết trình”, và nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để tham gia một cuộc họp trực tuyến trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để gọi và nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách điều hướng trong Skype for Business bằng tính năng trợ năng

Sử dụng ứng dụng TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để chia sẻ một bài thuyết trình PowerPoint trong cuộc họp Skype for Business for Android. Bạn không thể chia sẻ toàn bộ màn hình hoặc nội dung của các ứng dụng khác.

Lưu ý: 

 • Các tính năng Microsoft 365 mới đang được phát hành dần cho người đăng ký Microsoft 365, vì vậy, ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãy tham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng ứng dụng này trên điện thoại chạy Android. Một số dẫn hướng và cử chỉ có thể khác đối với máy tính bảng chạy Android.

 1. Mở Skype for Business for Android và đăng nhập, nếu cần.

  Mẹo: Nếu bạn không đăng xuất khỏi Skype for Business for Android vào lần sử dụng trước, ứng dụng này sẽ mở ra mà không nhắc bạn đăng nhập. Để được trợ giúp đăng nhập, hãy tham khảo Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business.

 2. Tham dự cuộc họp.

  Đảm bảo bạn là người thuyết trình trong cuộc họp. Nếu bạn tổ chức cuộc họp, bạn sẽ bắt đầu với vai trò người thuyết trình.

 3. Để bắt đầu chia sẻ PowerPoint bài thuyết trình của bạn, trên màn hình cuộc họp, vuốt sang phải tới khi bạn nghe thấy “Tùy chọn khác, nút”, và nhấp đúp vào màn hình.

 4. Một menu mở ra với Thuyết trình PowerPoint là lựa chọn đầu tiên. Để chọn tùy chọn, vuốt sang phải và nhấn đúp vào màn hình.

 5. Giao diện Địa điểm mở ra. Vuốt sang phải để duyệt qua các tùy chọn. Khi đến vị trí của tệp thuyết trình của bạn, hãy nhấp đúp vào màn hình.

 6. Để duyệt qua các thư mục hoặc tệp ở vị trí đó, vuốt sang phải. Để mở một thư mục, hãy nhấn đúp vào màn hình.

 7. Khi tiêu điểm nằm ở trên bản thuyết trình của bạn, nhấn đúp để bắt đầu chia sẻ. Bạn sẽ nghe thấy: “Bắt đầu thuyết trình”. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy “OK, nút”, và nhấp đúp vào màn hình. Bài thuyết trình của bạn mở ra và tất cả những người tham dự cuộc họp đều có thể xem.

  Lưu ý: Bạn có thể chia sẻ một bài thuyết trình PowerPoint trong cuộc họp Skype for Business for Android nhưng không thể chia sẻ trong cuộc gọi thoại, cuộc gọi video hoặc phiên trò chuyện.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để gọi và nhận cuộc gọi trong Skype for Business

Sử dụng bộ đọc màn hình để quản lý danh bạ của bạn trong Skype for Business

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Skype for Business

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Tìm hiểu cách điều hướng trong Skype for Business bằng tính năng trợ năng

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×