You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ vị trí của bạn Teams sống cá nhân của bạn

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

SửMicrosoft Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè và gia đình.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Chia sẻ vị trí của bạn

VớiMicrosoft Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ chia sẻ vị trí của bạn với những người bạn hoặc thành viên gia đình được chọn, liên tục hoặc theo từng trường hợp. Điều này cho phép cha mẹ thấy vị trí của con họ.

 1. Trên tab Trò chuyện trong Microsoft Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, vuốt sang phải cho đến khi bạn tìm thấy cuộc trò chuyện mà bạn muốn chia sẻ vị trí của mình và nhấp đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Compose options" (Tùy chọn soạn thảo) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Location, button" (Nút Vị trí) rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: 

  • Nếu điện thoại yêu cầu bạn cho phép Microsoft Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ truy nhập vị trí của mình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Các tùy chọn là:

  • Nếu bạn chọn Không cho phép , bạn khôngthể chia sẻ vị trí của mình.

  • Chỉ trong khi sử dụng ứng dụng

  • Luôn cho phép (bạn phải chọn tùy chọn này nếu muốn chia sẻ vị trí trực tiếp của mình)

  • Không Cho phép

 4. Gõ nhẹ bằng bốn ngón tay gần dưới cùng của màn hình để di chuyển tiêu điểm đến danh sách các vị trí.

 5. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Share your live location" (Chia sẻ vị trí trực tiếp của bạn) rồi nhấn đúp vào màn hình. Để chọn tùy chọn này, bạn phải cho phép người Microsoft Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ luôn truy nhập vào vị trí của bạn.

  • Trượt nhanh sang trái để duyệt các địa điểm được đề xuất gần bạn cho đến khi bạn nghe thấy vị trí mình muốn chia sẻ, chẳng hạn như nhà hàng bạn đang ở hoặc chỉ đơn giản là vị trí bản đồ hiện tại của bạn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn đã chọn một vị trí khác ngoài Gửi vị trí hiện tại ,hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send map pin, button" (Nút Gửi ghim bản đồ) rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm trở về cuộc trò chuyện và vị trí bạn đã chọn xuất hiện ở đó dưới dạng một liên kết Google Bản đồ bạn.

 6. Nếu bạn đã chọn Chia sẻ vị trí trực tiếpcủa mình, thì bây giờ bạn phải chọn khoảng thời gian chia sẻ vị trí của mình trong cuộc trò chuyện. Các tùy chọn là:

  • Chia sẻ trong 30 phút

  • Chia sẻ trong 1 ngày

  • Luôn chia sẻ vị trí của bạn

  Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send live location, button" (Nút Gửi vị trí trực tiếp) rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Tiêu điểm sẽ di chuyển đến nút Đóng. Nhấn đúp vào màn hình để trở về cuộc trò chuyện. Vị trí bạn đã chọn sẽ xuất hiện ở đó dưới dạng một liên Bản đồ Google trong khoảng thời gian bạn đã chọn.

Ngừng chia sẻ vị trí của bạn

Nếu bạn đang chia sẻ vị trí trực tiếp của mình, bạn có thể dừng chia sẻ nó bất kỳ lúc nào, ngay cả khi thời lượng chưa hết hạn.

 1. Trên tab Trò chuyện trong Microsoft Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, vuốt sang phải cho đến khi bạn tìm thấy cuộc trò chuyện nơi bạn đang chia sẻ vị trí của mình và nhấp đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Compose options" (Tùy chọn soạn thảo) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Location, button" (Nút Vị trí) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Gõ nhẹ bằng bốn ngón tay gần dưới cùng của màn hình để di chuyển tiêu điểm đến danh sách các vị trí.

 5. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Stop sharing, button" (Nút Dừng chia sẻ) và nhấn đúp vào màn hình.

 6. Để trở lại cuộc trò chuyện, hãy gõ nhẹ bằng bốn ngón tay gần phía trên cùng của màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến nút Đóng. Nhấn đúp vào màn hình để đưa tiêu điểm trở lại cuộc trò chuyện.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập các Teams cá nhân của bạn

Các tác vụ cơ bản khi sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Microsoft Teams

Sử Microsoft Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ với TalkBack, bộ đọc màn hình android tích hợp sẵn, để chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè và gia đình.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Chia sẻ vị trí của bạn

Với Microsoft Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ chia sẻ vị trí của bạn với những người bạn hoặc thành viên gia đình được chọn, liên tục hoặc theo từng trường hợp. Điều này cho phép cha mẹ thấy vị trí của con họ.

 1. Trên tab Trò chuyện trong Microsoft Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, vuốt sang phải cho đến khi bạn tìm thấy cuộc trò chuyện mà bạn muốn chia sẻ vị trí của mình và nhấp đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Button, compose options" (Nút, tùy chọn soạn thảo) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Location button" (Nút Vị trí) thì nhấn đúp vào màn hình.

  Lưu ý: 

  • Nếu điện thoại yêu cầu bạn cho phép Microsoft Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ truy nhập vị trí của mình, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Các tùy chọn là:

  • Nếu bạn chọn Từ chối , bạnkhông thể chia sẻ vị trí của mình.

  • Cho phép mọi lúc (bạn phải chọn mục này nếu muốn chia sẻ vị trí trực tiếp của mình)

  • Chỉ cho phép trong khi sử dụng ứng dụng

  • Từ chối

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share your live location" (Chia sẻ vị trí trực tiếp của bạn) rồi nhấn đúp vào màn hình. Để chọn tùy chọn này, bạn phải cho phép người Microsoft Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ luôn truy nhập vào vị trí của bạn.

  • Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Suggested places" (Địa điểm được đề xuất) trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy vị trí mình muốn chia sẻ, chẳng hạn như nhà hàng bạn đang ở hoặc chỉ đơn giản là vị trí bản đồ hiện tại của bạn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Nếu bạn chọn một vị trí khác ngoài Gửi vị trí hiện tại của mình ,hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send map pin, button" (Nút Gửi ghim bản đồ) rồi nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm trở về cuộc trò chuyện và vị trí bạn đã chọn xuất hiện ở đó dưới dạng một liên kết Google Bản đồ bạn.

 5. Nếu bạn đã chọn Chia sẻ vị trí trực tiếpcủa mình, thì bây giờ bạn phải chọn khoảng thời gian chia sẻ vị trí của mình trong cuộc trò chuyện. Các tùy chọn là:

  • Chia sẻ trong 30 phút

  • Chia sẻ trong 1 ngày

  • Luôn chia sẻ vị trí của bạn

  Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy tùy chọn mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Sau đó, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share live location, button" (Nút Chia sẻ vị trí trực tiếp) rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Tiêu điểm trở về cuộc trò chuyện và vị trí bạn đã chọn xuất hiện ở đó dưới dạng một liên kết Google Bản đồ trong khoảng thời gian bạn đã chọn.

Ngừng chia sẻ vị trí của bạn

Nếu bạn đang chia sẻ vị trí trực tiếp của mình, bạn có thể dừng chia sẻ nó bất kỳ lúc nào, ngay cả khi thời lượng chưa hết hạn.

 1. Trên tab Trò chuyện trong Microsoft Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, vuốt sang phải cho đến khi bạn tìm thấy cuộc trò chuyện nơi bạn đang chia sẻ vị trí của mình và nhấp đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Button, compose options" (Nút, tùy chọn soạn thảo) thì nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Location button" (Nút Vị trí) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Stop sharing, button" (Nút Dừng chia sẻ) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Để quay lại cuộc trò chuyện, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để trò chuyện trong Microsoft Teams

Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập các Teams cá nhân của bạn

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Teams

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Microsoft Teams

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×