Sử dụng bộ đọc màn hình để chuyển đổi hình ảnh thành văn bản trong trung tâm Ứng dụng Office

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng Ứng dụng Office với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để chụp ảnh một mục có văn bản và trích xuất văn bản từ ảnh. Sau đó bạn có thể sử dụng văn bản ở một nơi khác. Ví dụ: bạn có thể chụp ảnh bảng trắng có văn bản, trích xuất văn bản, dán vào ghi chú hoặc trang chiếu PowerPoint và yêu cầu VoiceOver đọc văn bản cho bạn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách trích xuất văn bản từ ảnh hiện có.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Chuyển đổi ảnh thành văn bản

Bạn có thể sử Ứng dụng Office để chụp ảnh bằng camera trên điện thoại của bạn và trích xuất văn bản trong hình ảnh. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một hình ảnh hiện có, ví dụ từ Ảnh.

Sau khi trích xuất văn bản, bạn có thể dán văn bản vào nơi bạn muốn sử dụng, chia sẻ trực tiếp từ ứng dụng hoặc lưu vào Tệp để dùng sau.

Lưu ý: Để sử dụng Ứng dụng Office để chụp ảnh, bạn cần cho phép ứng dụng truy nhập vào camera của bạn. Bạn có thể thực hiện điều này trong phần Ứng dụng Office đặt.

 1. Trong cửa Ứng dụng Office, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở cuối màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (Hành động) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Hành động mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Image to text" (Hình ảnh thành văn bản) thì nhấn đúp vào màn hình. Chế độ camera sẽ kích hoạt.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chụp ảnh bằng camera trên thiết bị của bạn, hãy trỏ camera tới văn bản bạn muốn chụp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Capture" (Chụp) rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chọn ảnh hiện có, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Gallery" (Bộ sưu tập) theo sau là tên ảnh bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

   Nếu ảnh không nằm trong bộ sưu tập, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Choose photo from library" (Chọn ảnh từ thư viện) thì nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Ảnh sẽ mở ra. Định vị ảnh và nhấn đúp vào màn hình để chọn ảnh đó.

 5. Bạn sẽ nghe thấy: "Top left corner" (Góc trên bên trái). Giờ đây, bạn có thể cắt xén hình ảnh nếu chỉ cần hiển thị văn bản trong hình ảnh. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy điều khiển cắt xén mình muốn sử dụng, sau đó nhấn đúp và giữ màn hình, trượt ngón tay để điều chỉnh khu vực cắt xén. Bạn có thể cần một người trợ giúp với bước này.

 6. Sau khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) thì nhấn đúp vào màn hình. Tính Ứng dụng Office đầu xử lý hình ảnh.

 7. Sau khi văn bản đã được trích xuất, bạn sẽ nghe thấy một thông báo âm thanh và dòng đầu tiên của văn bản được trích xuất. Để đọc tất cả văn bản, trượt nhanh sang phải.

 8. Để sao chép, chia sẻ hoặc lưu văn bản đã trích xuất, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Để sao chép văn bản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy text" (Sao chép văn bản) thì nhấn đúp vào màn hình. Giờ đây, bạn có thể dán và chỉnh sửa văn bản mà bạn muốn sử dụng, ví dụ: trong thư email, ghi chú hoặc trang PowerPoint chiếu.

  • Để chia sẻ văn bản ngay từ ứng dụng, ví dụ: trong Microsoft Teams, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share" (Chia sẻ) rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được ứng dụng mà bạn muốn chia sẻ văn bản, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bây giờ bạn có thể dán và sửa văn bản, điền vào người nhận và gửi thư của bạn.

  • Nếu bạn muốn lưu văn bản đã trích xuất để sử dụng sau này, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share" (Chia sẻ) rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save to Files" (Lưu vào Tệp) rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy vị trí mình muốn, rồi nhấn đúp để chọn vị trí đó. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 9. Để thoát dạng xem văn bản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Close" (Đóng) thì nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Alert, discard text?" (Cảnh báo, bỏ văn bản?) Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Yes" (Có) thì nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại chế độ máy ảnh.

 10. Để trở về menu Hành động, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chuyển đổi hình ảnh thành các bảng trong Office App

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tệp PDF trong Ứng dụng Office

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Ứng dụng Office

Tìm hiểu bố trí trang Ứng dụng Office với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Ứng dụng Office

Sử dụng Ứng dụng Office với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để chụp ảnh một mục có văn bản và trích xuất văn bản từ ảnh. Sau đó bạn có thể sử dụng văn bản ở một nơi khác. Ví dụ: bạn có thể chụp ảnh bảng trắng có văn bản, trích xuất văn bản, dán vào ghi chú hoặc trang chiếu PowerPoint và yêu cầu VoiceOver đọc văn bản cho bạn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách trích xuất văn bản từ ảnh hiện có.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Chuyển đổi ảnh thành văn bản

Bạn có thể sử Ứng dụng Office để chụp ảnh bằng camera trên điện thoại của bạn và trích xuất văn bản trong hình ảnh. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng một hình ảnh hiện có, ví dụ từ Ảnh.

Sau khi trích xuất văn bản, bạn có thể dán vào nơi bạn muốn sử dụng hoặc chia sẻ trực tiếp từ ứng dụng.

Lưu ý: Để sử dụng Ứng dụng Office để chụp ảnh, bạn cần cho phép ứng dụng truy nhập vào camera của bạn. Bạn có thể thực hiện điều này trong phần Ứng dụng Office đặt.

 1. Trong thanh Ứng dụng Office, trượt nhanh xuống rồi trượt nhanh lên trên để di chuyển tiêu điểm di chuyển đến thanh dẫn hướng ở cuối màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (Hành động) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Hành động mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Image to text" (Hình ảnh thành văn bản) thì nhấn đúp vào màn hình. Chế độ camera sẽ kích hoạt.

  Nếu bạn được nhắc cho phép ứng dụng chụp ảnh và quay video, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Allow" (Cho phép) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chụp ảnh bằng camera trên thiết bị của bạn, hãy trỏ camera tới văn bản bạn muốn chụp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Capture" (Chụp) rồi nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chọn ảnh hiện có, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Gallery thumbnail" (Hình thu nhỏ bộ sưu tập) theo sau là tên ảnh bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

   Nếu ảnh không nằm trong bộ sưu tập, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Import" (Nhập) thì nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng cho ảnh đã lưu của bạn sẽ mở ra. Bạn có thể được nhắc cho phép ứng dụng truy nhập vào hình ảnh của bạn. Định vị ảnh và nhấn đúp vào màn hình để chọn ảnh đó.

 5. Bạn sẽ nghe thấy: "Crop image" (Xén hình ảnh). Giờ đây, bạn có thể cắt xén hình ảnh nếu chỉ cần hiển thị văn bản trong hình ảnh. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy điều khiển cắt xén mình muốn sử dụng, sau đó nhấn đúp và giữ màn hình, trượt ngón tay để điều chỉnh khu vực cắt xén. Bạn có thể cần một người trợ giúp với bước này.

 6. Sau khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Confirm" (Xác nhận) thì nhấn đúp vào màn hình. Tính Ứng dụng Office đầu xử lý hình ảnh.

 7. Sau khi văn bản đã được trích xuất, bạn sẽ nghe thấy: "Text extracted from image" (Văn bản được trích xuất từ hình ảnh). Để talkBack đọc văn bản, trượt nhanh sang phải.

 8. Để sao chép, chia sẻ hoặc lưu văn bản đã trích xuất, hãy thực hiện một trong các bước sau:

  • Để sao chép văn bản, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Copy text" (Sao chép văn bản) thì nhấn đúp vào màn hình. Giờ đây, bạn có thể dán và chỉnh sửa văn bản mà bạn muốn sử dụng, ví dụ: thư email, ghi chú hoặc trang PowerPoint chiếu.

  • Để chia sẻ văn bản ngay từ ứng dụng, ví dụ: trong Microsoft Teams, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Share" (Chia sẻ) rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được ứng dụng mà bạn muốn chia sẻ văn bản, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bây giờ bạn có thể dán và sửa văn bản, điền vào người nhận và gửi thư của bạn.

 9. Để thoát dạng xem văn bản, trượt nhanh xuống dưới rồi sang trái. Bạn sẽ nghe thấy: "Alert, do you want to close the session?" (Cảnh báo, bạn có muốn đóng phiên không?) Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Yes" (Có) thì nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm sẽ quay lại chế độ máy ảnh.

 10. Để trở về menu Hành động, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để chuyển đổi hình ảnh thành các bảng trong Office App

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tệp PDF trong Ứng dụng Office

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Ứng dụng Office

Tìm hiểu bố trí trang Ứng dụng Office với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Ứng dụng Office

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×